Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Drongen

Het op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen voldoet niet aan de normen van deze tijd, noch op vlak van veiligheid, noch op vlak van vlotte doorstroming. Het Agentschap Wegen en Verkeer studeert al geruime tijd op een herinrichting. Daarbij wordt zowel gekeken naar het nieuwe knooppunt zelf als naar het effect op de leefbaarheid van Baarle.

Hoe ver staat het project?

De eerste stap naar een nieuw op- en afrittencomplex, is onderzoeken waar het nieuwe knooppunt het beste kan komen. Alle voor- en nadelen van verschillende locaties zijn in kaart gebracht. Alle haalbare scenario’s worden meegenomen in het plan-MER (planmilieueffectenrapport). Per locatie is ook afgetoetst hoe de bedrijvenzone Drongen I op een vlotte en veilige manier kan ontsloten worden en hoe het doorgaand verkeer op de N466 kan gestuurd worden. Kortom, op dit moment liggen heel wat scenario's op tafel om onderzocht te worden in het plan-MER. Een keuze voor één scenario is met andere woorden nog niet gemaakt.

Een samenvatting van het onderzoek dat is gevoerd om tot de huidige varianten te komen, kun je hier downloaden.

Kennisgevingsnota plan-MER ter inzage

De eerste stap in een plan-MER is de opmaak van een kennisgevingsnota. Daarin worden de verschillende alternatieven beschreven, uitgelegd welke effecten op het milieu in kaart worden gebracht en op welke manier dat zal gebeuren. De bedoeling van de kennisgevingsnota is het milieueffectenrapport beter en vollediger maken. U kunt bijvoorbeeld, mogelijke milieueffecten aanbrengen die niet in het kennisgevingsdossier vermeld staan, of u kunt zelf alternatieven voorstellen. In deze fase kunt u geen bezwaar indienen tegen het project. 

De kennisgevingsnota lag van 1 februari tot en met 2 maart ter inzage.

Hoe kunt u de kennisgevingsnota raadplegen?

Digitaal:

Op papier: 

Stad Gent - Dienst Milieu en Klimaat
Administratief Centrum Stad Gent
Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
(Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur. Gesloten op donderdag, zaterdag en zondag.)
 

Nevele - dienst grondgebiedszoken - milieudienst
Cyriel Buyssestroot l5
9850 Nevele 

Sint-Martens-Latem - Dienst Stedenbouw
Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem

(ma tot vr van 8u30 tot 12u)
 

Hoe kunt u reageren?

Digitaal:

Op papier:

 • Formulier indienen bij:
  • Stad Gent – Dienst Milieu en Klimaat, Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent (met vermelding ‘publieke inspraak plan-MER heraanleg van autosnelwegcomplex 13 van de E40 te Drongen’)
  • Nevele - Cyriel Buyssestroot l5, 9850 Nevele (idem)
  • Sint-Martens-Latem - dienst Stedenbouw, Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem (idem)
 • Per post aan:
  Departement LNE, Dienst Mer
  ‘plan-MER voor de heraanleg van autosnelwegcomplex 13 aan de E40 in Drongen’
  Koning Albert II-laan 20, bus 8 
  1000 Brussel

 

Communicatie

Op 9 juni vond een infovergadering plaats. De presentatie bevat het traject dat tot nu toe afgelegd is en de verschillende varianten. Na de infovergadering zijn er rondetafelgesprekken geweest met een 40-tal bewoners en ondernemers die nog vragen en suggesties hadden. We zijn aan de slag gegaan met de feedback en hebben nog twee extra varianten onderzocht. Er zijn ook bijkomende verkeerstellingen gebeurd. Hieronder vindt u de link naar het verslag van het extra onderzoekswerk en de presentatie van de feedbackvergadering hierover: