Bilzerbaan: aanleg fietspaden en riolering

Regio
Gemeente
Weg
Datum augustus 2016 - december 2017

Op vrijdag 3 november vanaf 18 uur wordt de Bilzerbaan tussen de Tombestraat en de rotonde over de hele breedte van de rijweg afgesloten voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer brengt dan de toplaag asfalt aan. De omleiding die nu al geldt voor het verkeer van Maastricht richting Bilzen zal tijdens deze werken voor beide richtingen gelden.

De Bilzerbaan (N2) vanaf de gemeentegrens met Bilzen (Tombestraat) tot aan het kruispunt met Molenpoel wordt opnieuw aangelegd. Over de volledige lengte komt er een gescheiden rioleringsstelsel, een nieuw wegdek en veilige fietspaden. In het landbouwgebied tussen Mopertingen en Veldwezelt komen vrij liggende fietspaden die door groen van de rijbaan gescheiden zijn. In de bebouwde kom, vanaf het kruispunt met de omloopstraat, zullen de fietspaden aan de rijweg grenzen. De werken zijn gestart in augustus 2016 en duren tot december 2017.

Verloop van de werken

Als eerste gingen de nutsmaatschappijen aan de slag om hun kabels en leidingen langs de Bilzerbaan te verplaatsen en vernieuwen. Deze werken vonden voornamelijk in de bermen plaats, waardoor het verkeer op de Bilzerbaan steeds in beide richtingen door kon rijden.

In de Molenpoel werd tussen november 2016 en maart 2017 de riolering vervangen en het wegdek vernieuwd (uitgezonderd de toplaag asfalt). Begin maart zijn ook de rioleringswerken op de Bilzerbaan gestart. De werken op de Bilzerbaan gebeuren in twee grote fases. Eerst wordt de noordelijke weghelft (kant even huisnummers) aangepakt en vervolgens de zuidelijke weghelft (kant oneven huisnummers). Zo blijft er steeds één rijstrook beschikbaar voor doorgaand verkeer van Mopertingen richting Veldwezelt. 

Omleiding richting Mopertingen

Vanaf 27 februari 2017 tot het einde van de riolerings- en wegeniswerken (december 2017) kan enkel het verkeer vanuit Mopertingen richting Maastricht voorbij de werfzone rijden. In de andere richting zal er zolang een omleiding gelden via de Kiezelweg (N78), Maastrichtersteenweg (N79), Bilzersteenweg (N745) en Rode Kruislaan (N758).

Handelaars bereikbaar

Handelaars langs de Bilzerbaan blijven bereikbaar via een lokale omleiding.