Ombouw van de R4 West en Oost in Gent, Evergem en Zelzate

Het openbaar onderzoek van het projectmilieueffectenrapport is ondertussen afgelopen. Het voorontwerp is de volgende stap. De plannen worden verder uitgewerkt en ook de resultaten van de projectMER worden verwerkt. Meer info over het project vindt u hieronder. 

Op deze pagina:

1. Wat is project R4WO?
2. Waarom is de ombouw nodig?
3. Hoe gaan we te werk?​
4. Het projectgebied
5. R4 West in detail
6. R4 Oost in detail
7. Tijdlijn

1. Wat is project R4WO?

Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tussen de N9 in Wondelgem en Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en Zelzate (R4 Oost) pakken we de weg en de fietsinfrastructuur aan. Kort samengevat zullen er na de ombouw:  
 • zo goed als geen kruispunten met lichten meer zijn op de R4 West en Oost, maar wel nog bruggen, tunnels of onderdoorgangen (korte tunnel),
 • veilige fiets(snel)wegen liggen langs en over/onder de R4,
 • sommige zijstraten met een lokale functie afgesloten zijn van de R4.

De R4 West en Oost zijn missing links in het Vlaamse wegennet waar de Vlaamse Regering versneld werk wil van maken.  Missing links zijn ontbrekende schakels in ons wegennet of wegen die al aangelegd zijn, maar onvoldoende uitgerust zijn voor de functie die ze moeten vervullen. De R4 West en Oost horen tot die laatste groep. Meer info over alle missing links vindt u op deze pagina.

2. Waarom is de ombouw nodig?

Met de ombouw investeert de Vlaamse overheid in een vlottere en veiligere R4. De R4 West moet een vlotte verbinding garanderen tussen de E34/Nederland en de E40/E17, de R4 Oost zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van de havenbedrijven. Door het aantal knooppunten waar het verkeer de R4 kan op- en afrijden te verminderen, realiseren we niet enkel vlotter verkeer, maar maken we de R4 ook veiliger.

Ook de leefbaarheid in de kanaalzone gaat erop vooruit. Door op- en afritten te schrappen kunnen we het zwaar verkeer veel beter sturen en verkeer uit de woonkernen weren. Door op heel wat plaatsen wel nog dwarsend (fiets)verkeer te voorzien blijft een goede en veilige verbinding tussen de woonkernen gegarandeerd.

3. Hoe gaan we te werk?

Streefbeeldstudie als vertrekpunt

Momenteel worden alle knooppunten (kruisingen van de R4 met andere wegen) binnen het project bestudeerd.  Als vertrekpunt gebruiken we de streefbeeldstudie (ook wel raamplan genoemd) van 1999 over de R4 West en Oost. In die studie is een visie op lange termijn uitgetekend voor de R4 West en Oost.  Er staat onder andere in beschreven hoe de verschillende knooppunten heraangelegd kunnen worden om de doorstroming te verbeteren en de veiligheid te verhogen.  Nu er concrete plannen zijn om de ombouw te realiseren, bekijken we knooppunt per knooppunt of de oplossing die in de streefbeeldstudie staat nog steeds de beste/enige optie is. 

Categorie van de weg bepaalt heraanleg

Alle wegen zijn ingedeeld in een categorie. De R4 West en het gedeelte van de R4 Oost vanaf de grens met Nederland tot de N49 zijn als 'primaire weg I' gedefinieerd. Het overige deel van de R4 Oost is als 'primaire weg II' gedefinieerd.

Dit betekent dat we de R4 West moeten inrichten als verbindingsweg van de hoofdwegen uit Nederland en de N49/E34 (Expresweg) naar de E17 en de E40. In de tweede plaats  heeft een 'primaire weg I' een verzamelende functie, zoals het verzamelen van verkeer dat van de bedrijvenzones langs de R4 komt.

De R4 Oost vervult als 'primaire II weg' in eerste instantie een verzamelende en ontsluitende functie en pas in de tweede plaats een verbindende functie.

Hoe vertaalt zich dat naar de inrichting van de weg? Er is een grotere afstand tussen de knooppunten (uitwisselingen tussen R4 en zijstraten) bij de 'primaire weg I' dan bij de 'primaire weg II'. Daarnaast liggen alle aansluitingen van zijstraten bij een 'primaire weg I' ongelijkgronds (maw een tunnel, een brug of een onderdoorgang) . Bij een 'primaire weg II' heeft dit de voorkeur, maar is het niet noodzakelijk.

4. Het projectgebied

In het project R4WO zit

 • de R4 West van de Brugsevaart (N9) in Gent tot N49/E34 in Zelzate
 • de R4 Oost van de grens met Nederland tot het kruispunt met de D. Eisenhouwerlaan (R4) aan Eurosilo.
 • de doortocht van Zelzate vanaf het kanaal tot de R4 Oost.

Kaart

R4 West

R4 Oost

1.    Knooppunt Riemesteenweg
2.   Knooppunt Hoogstraat
3.   Knooppunt Ovaal van Wippelgem
4.   Knooppunt Drogenbroodstraat
5.   Knooppunt Elslo
6.   Knooppunt Langerbrugsestraat
7.   Knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg 
8.   Fietsbrug Gaverstraat
9.   Fietsbrug Vijfhoekstraat

10.  Doortocht Zelzate en ontsluiting Sint-Stevenstraat
11.   Knooppunt tussen grens met Nederland en de E34 in Zelzate
12.  Knooppunt aan Arcelor Mittal
13.  Knooppunt  Sint-Kruis-Winkel
14.  Knooppunt Moervaart Noord
15.  Knooppunt Moervaart
16.  Knooppunt Energiestraat
17.  Knooppunt Piratenstraat
18.  Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan

 

Knooppunten buiten project R4WO
 1. Knooppunt Langerbruggestraat / Oostakker
 2. Knooppunt Rieme-Noord
 3. Verbindingsweg N458 (Noordlaan) met Ovaal van Wippelgem

 

Het autoverkeer op de R4

De figuur hieronder toont welke bewegingen na de ombouw mogelijk zijn met de auto of de vrachtwagen. Verder op deze pagina kun je knooppunt per knooppunt lezen wat er wijzigt. 

Fietsen langs de R4

Op de figuur hieronder zie je het projectgebied met alle fietsmogelijkheden langs, over en onder de R4. 

5. R4 West in detail

R4 West: principes

Waar kan ik de R4 West nog op- en afrijden?

Het aantal knopen waar je de R4 West kunt op- en afrijden vermindert. Zo maken we een vlotte verbinding tussen de E34/Nederland en de E40/E17. Minder plaatsen waar verkeer in- en uitvoegt, maakt de R4 West ook veiliger. Op plaatsen waar er al uitwisseling is met de R4, kun je de R4 ook dwarsen.

Bestaande knooppunten of knooppunten in aanbouw: 

NIeuwe knooppunten binnen project R4WO:

Waar kan ik de R4 West enkel nog dwarsen?

Op heel wat plaatsen kun je de R4 niet langer op- en afrijden, maar kan je wel dwarsen. Op sommige plaatsen is dat zowel voor autoverkeer als voor fietsers. Daar gaat de R4 onder de dwarsende weg door. Op andere plaatsen kun je enkel met de fiets de R4 dwarsen. Daar bouwen we fietsbruggen of -tunnels.

Met de auto, de fiets of te voet:

Enkel met de fiets of te voet:

 

R4 West: overzicht per knooppunt

De R4 West telt 9 knooppunten die aangepakt worden binnen project R4WO.  Twee knooppunten zijn geen onderdeel van het project R4WO, maar voert AWV in de komende twee jaar uit (zie verder).

1. Knooppunt Riemesteenweg

Hier is een onderdoorgang (korte tunnel) van de R4 onder de Riemesteenweg voorzien.  Hier kan je de R4 niet op- of afrijden. Evenwijdig aan de tunnel voor de R4 komt een fietstunnel. Zo hoeft een fietser die langs de R4 fietst de Pastorijestraat – Riemesteenweg niet over te steken. Er komen ook fietspaden die de verbinding maken tussen de R4 en de Pastorijstraat – Riemesteenweg. 

Terug naar kaart

2. Knooppunt Hoogstraat

De Hoogstraat wordt een doodlopende straat aan de R4.  Ten noorden van de Hoogstraat bouwen we een fietsbrug over de R4 en het spoor. De brug geeft fietsers een  vlotte verbinding naar het noordelijk deel van het Kluizendok.

Terug naar kaart

3. Knooppunt Ovaal van Wippelgem

Ten zuiden van het Ovaal van Wippelgem bouwen we een fietsbrug om een vlotte fietsverbinding te realiseren tussen de Beekstraat en de parallelweg van de R4 aan de overzijde. Er bestaan ook plannen om het fietspad door te trekken tot aan de fietssnelweg langs de Vasco Da Gamalaan. Hiervoor is een bijkomende fietskoker onder de Noorwegenstraat nodig.

Terug naar kaart

4. Knooppunt Drogenbroodstraat

De Drogenbroodstraat en Kerkbruggestraat worden afgesloten van de R4 voor autoverkeer. De Drogenbroodstraat wordt een doodlopende straat. De Kerkbruggestraat zal enkel nog aansluiten op de Jacques Paryslaan. 
Om de link tussen de woonkernen te behouden, wordt een fiets- en voetgangerstunnel voorzien onder de R4, het spoor en de parallelweg door. Ook de verbinding met het fietspad langs de R4 blijft. 

Terug naar kaart

5. Knooppunt Elslo

Na de ombouw gaat de R4 onder Elslo door. Hier zal je de R4 niet kunnen op- of afrijden. We bouwen een fietstunnel evenwijdig aan de tunnel voor de R4. Zo zal de fietser langs de R4 zonder hinder Elslo kunnen kruisen. Ook van de R4 naar Elslo en omgekeerd blijft mogelijk voor fietsers.

Terug naar kaart

6. Knooppunt Langerbrugsestraat

 

Voor dit kruispunt is een onderdoorgang van de R4 West onder de Langerbrugsestraat voorzien. Op- en afritten verbinden de Langerbrugsestraat met de R4 West. De spoorlijn ligt hier hoger en gaat over de Langerbrugsestraat.

Om een vlotte en veilige verkeersafwikkeling te garanderen, bouwen we op het tunneldak van de R4 een rotonde waar de op- en afritten van de R4 en de Langerbrugsestraat op aansluiten.

Fietsers langs de R4 krijgen een fietstunnel evenwijdig aan de R4. Vanuit de Langerbrugsestraat worden fietspaden voorzien naar de fietssnelweg langs de R4.

Ook langs de rotonde komt een fietspad om voor een veilige verbinding met de fietssnelweg langs de Langerbrugsestraat richting het veer te zorgen

Terug naar kaart

7. Knooppunt Zeeschipstraat – Evergemsesteenweg

Verkeer op de R4 rijdt in een tunnel onder beide kruispunten door. Hoe het verkeer zal rijden op het tunneldak en hoe je de R4 op en af zal rijden ligt nog niet vast. Er zijn twee opties die we verder onderzoeken:

optie 1:

In dit concept moet het verkeer vanuit Gent eerst de tunnel door en rijdt pas af voorbij de Zeeschipstraat. Via een lus onder de R4 door, worden dit verkeer naar het kruispunt van de Zeeschipstraat geleid. Verkeer vanuit Zelzate verlaat de R4 voor de tunnel en voegt zich bij het verkeer vanuit Gent. Op het kruispunt met de Zeeschipstraat kan je alle richtingen uitrijden.

optie 2:
In dit concept kiezen we voor  een inrichting gelijkaardig aan de huidige. Verkeer vanuit Gent (Industrielaan), verlaat de R4 vóór de tunnel. Ook verkeer vanuit Zelzate zal de R4 moeten verlaten vóór de tunnel. Bovenop het tunneldak komen twee kruispunten vergelijkbaar met de huidige situatie, maar met meer rijstroken.  

Terug naar kaart

8. Fietsbrug Gaverstraat 

De fietsbrug zal een veilige verbinding vormen tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. De brug vormt ook een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en de R4. Er zijn nog twee opties voor de hellingen naar de brug.

Terug naar kaart

9. Fietsbrug Vijfhoekstraat

Ook de fietsbrug aan de Vijfhoekstraat maakt een veilige verbinding tussen de woonkernen (kant Wondelgem) én de industriezone en de hogeschool. Ook hier voorzien we een verbinding met de nieuwe fietssnelweg tussen de parallelweg en R4. 

Terug naar kaart

6. R4 Oost in detail

R4 Oost: principes

Waar kan je de R4 Oost nog op- en afrijden?

Ook aan de oostkant verdwijnen een aantal kruispunten waar je nu de R4 op- en af kunt rijden. Op een aantal strategische plaatsen komen er nieuwe knooppunten bij. Zo rij je vlot naar de woonkernen en alle bedrijven in de haven.

Daarnaast bouwen we een vlotte verbinding met de E34 én met de D. Eisenhowerlaan/ J. F. Kennedylaan:

Waar kan ik de R4 Oost enkel nog dwarsen?

Op bepaalde plaatsen kun je de R4 Oost enkel nog dwarsen. Met de auto, fiets en te voet zal dat aan de F. N. Piratenstraat kunnen. Fietsers en voetgangers nemen straks de fietstunnel aan Sint-Kruis-Winkel. Dat kan nu al aan de fietsbrug Slotendries.

R4 Oost per knooppunt

10. Doortocht Zelzate en ontsluiting Sint-Stevenstraat

De doortocht van Zelzate kampt vandaag met overlast van doorgaand verkeer. De heraanleg van de R4 Oost tussen de grens met Nederland en de E34 moet voor een ontlasting zorgen van de doortocht. Het gedeelte tussen de Tractaatweg en het kanaal Gent-Terneuzen zou ingericht worden als doortocht met een mogelijke verdere uitbreiding tot de Assenedesteenweg.

De bestaande aansluiting van de Sint-Stevenstraat gaat dicht. Er komt een alternatieve ontsluitingsweg. 

Terug naar kaart

11. Knooppunt Zelzate (zone tussen grens met Nederland en de E34)

In de zone tussen de grens met Nederland en de E34 wordt de R4 volledig heraangelegd:
 • Verkeer van en naar Nederland wordt op een vlotte manier naar de E34 geleid en dit zowel richting Brugge als richting Antwerpen. We bouwen een nieuwe tunnel voor verkeer richting Brugge - Nederland en een nieuw viaduct voor verkeer richting Nederland - Antwerpen.  
 • Verkeer van en naar de haven zal via de rotonde Cosmos rijden. De op- en afritten 'R4 Oost'van de E34 zowel richting Brugge als Antwerpen sluiten we op deze rotonde aan. 
 • Verkeer met bestemming Zelzate zal vanop de R4 naar een grote ovonde (langgerekte rotonde) geleid worden waarop zowel de Kanaalstraat, Rijkswachtlaan, Leegstraat als Akker aansluiten. 
 • Voor het verkeer met bestemming Wachtebeke, worden in het projectMER 2 alternatieven onderzocht:
  • Optie 1: Wachtebeke is in deze variant bereikbaar via de rotonde Cosmos zoals nu ook het geval is. 
  • Optie 2: Wachtebeke is in deze variant bereikbaar via het geplande knooppunt aan Arcelor Mittal.

Terug naar kaart

12. Knooppunt aan Arcelor Mittal

zie kaart hierboven

Ter hoogte van Arcelor Mittal ligt een oude spoorwegovergang. We houden rekening met de plannen van Infrabel om in de toekomst een spoorlijn door te trekken richting Nederland. Daarom voorzien we een brug van de R4 over het spoor. Door de brug wat langer te maken, kan ook een veilige toegang tot het bedrijf Arcelor Mittal gecreëerd worden. In één van de varianten van het knooppunt Zelzate sluit de N449 (de ontsluitingsweg voor Wachtebeke) aan op dit nieuwe knooppunt en niet langer op rotonde Cosmos. 

Terug naar kaart

13. Knooppunt  Sint-Kruis-Winkel

Het bestaande kruispunt verdwijnt. Knippegroen en Sint-Kruis-Winkeldorp worden doodlopende straten aan de R4. Fietsers krijgen een fietstunnel onder de R4. Om Sint-Kruis-Winkel op de R4 Oost aan te sluiten, is een nieuwe lokale ontsluitingsweg voorzien vanaf Schuitstraat tot aan knooppunt 14 (Moervaart Noord).  In Sint-Kruis-Winkel moeten hiervoor verschillende wegen aangepast worden, namelijk de K. Bauwensstraat en de Barkstraat. Dit gebeurt voor de uitvoering van project R4WO en zal samengaan met de rioleringswerken in deze omgeving. 

Terug naar kaart

14. Knooppunt Moervaart Noord

 

Toekomstige bedrijven zullen via een nieuw knooppunt aansluiten op de R4 Oost. We voorzien een gelijkaardig knooppunt als het Ovaal van Wippelgem, namelijk een rotonde boven de R4 met uitwisseling met de R4 én verbindingen met de lokale wegen. De Pleitstraat wordt doorgetrokken en aangesloten op deze knoop (westkant).  Zo wordt de industriezone Rodenhuize ontsloten. Aan de oostkant wordt de Schuitstraat aangesloten op de geplande ontsluitingsweg voor Industriezone Moervaart-Noord. 

Terug naar kaart

15 Knooppunt Moervaart

De bestaande lichten ten noorden van de Moervaart verdwijnen en de middenberm gaat dicht. De op- en afrit op de kant richting Zelzate blijft behouden. Verkeer dat richting Gent wil rijden zal dit moeten doen via het geplande, meer noordelijk gelegen knooppunt Moervaart Noord.

Ten zuiden van de Moervaart worden geen ingrepen voorzien voor het autoverkeer.

Voor de fietsers zijn er nog twee opties:

 • In optie 1 komt er een fietsbrug voor de fietssnelweg over de Moervaart vlak naast de brug over het autoverkeer. Fietsers kunnen ook afslaan naar de Moervaartkaai of de Rodenhuizekaai. 
 • In optie 2 wijkt de fietssnelweg langs de R4 uit en volgt de afrit richting Rodenhuizekaai. Daar krijgen fietsers de keuze om rechtdoor de fietsbrug op te rijden over de Moervaart of verder te rijden tot de Rodenhuizenkaai. 

Terug naar kaart

16. Knooppunt Energiestraat

Aan de Energiestraat is een Hollands complex (brug met op- en afritten naar R4 zoals aan het Skaldenpark) voorzien. Desteldonk wordt verbonden met de afrit van dit knooppunt. Verkeer naar Desteldonk rijdt af zoals nu (samen met verkeer voor de Energiestraat). Verkeer dat vertrekt uit Desteldonk zal eerst naar het knooppunt van de Energiestraat moeten rijden en daar doorrijden richting Zelzate of keren richting Gent.

Terug naar kaart

17. Knooppunt F.N. Piratenstraat

De F. N. Piratenstraat sluit niet langer aan op de R4. Door een brug te bouwen over de R4 sluiten we de F. N. Piratenstraat aan op de Imsakkerlaan. Deze brug maakt verkeer tussen de beide havenzones mogelijk, zonder gebruik te maken van de R4. De brug doet ook dienst als fietsverbinding. 

Terug naar kaart

18. Knooppunt J.F. Kennedylaan - D. Eisenhowerlaan (Eurosilo)

Het kruispunt aan Eurosilo wordt omgevormd tot een turboverkeersplein. Een turboverkeersplein is een rotondevariant met aparte rijstroken per richting. Voor het naderen van het turboverkeersplein moet je het juiste voorsorteervak kiezen. Om de verkeersveiligheid te waarborgen worden alle mogelijke conflictpunten geregeld met verkeerslichten. Deze verkeerslichten werken volgens het principe van een groene golf zodat er een vlotte afwikkeling van het verkeer is.

Terug naar kaart

 

Knooppunten buiten project R4WO

1. Knooppunt Langerbruggestraat / Oostakker

De heraanleg van dit knooppunt startte in de tweede helft van 2015. de werken zullen tegen juni 2017 klaar zijn. 

Terug naar kaart

2. Knooppunt Rieme-Noord

Aan Rieme-Noord komt een brug over de R4 West. Vanop de brug vertrekken op- en afritten naar de R4 (Hollands complex vergelijkbaar met het knooppunt aan het Skaldenpark). Dit project voert AWV in 2016 en 2017 uit en is geen onderdeel van project R4WO.

Stand van zaken: De werken starten op 1 juni 2016. Klik voor meer info naar de webpagina van dit project.

Terug naar kaart

3. Verbindingsweg N458 (Noordlaan) met Ovaal van Wippelgem

Waar het Kluizendok op de R4 West aansluit, is een aantal jaren terug een ovaalvormige rotonde gerealiseerd. Enkel de verbindingsweg naar de N458 is nog niet aangelegd. Dat gebeurt in de komende 2 jaar, buiten project R4WO.

Stand van zaken: De onteigeningen om de weg aan te leggen lopen. Het aanbestedingsdossier is in opmaak. De aanleg start in 2018.

Terug naar kaart

 

Fietspaden langs R4 West en Oost

Binnen het project wordt veel aandacht besteed aan vlotte en veilige fietsinfrastructuur.

Langsheen de R4 West zal na de ombouw een doorlopende fietssnelweg beschikbaar zijn van Zelzate tot de Brugsevaart.

Hiervoor worden verschillende fietstunnels gerealiseerd (Pastorijstraat, Elslo, Langerbrugsestraat) en wordt de ontbrekende schakel tussen de Langebrugestraat en de N9 gerealiseerd. Dit laatste impliceert een nieuwe brug over de Ringvaart en realisatie van brede vrijliggende fietsinfrastructuur voor en na het water en tussen de R4 en de parallelweg (Industrieweg). Voor de kruising met de Evergemsesteenweg/Zeeschipstraat wordt een ongelijkgrondse kruising uitgewerkt (brug of tunnel).

Langsheen de R4 Oost zal eveneens een doorlopende fietssnelweg beschikbaar zijn vanaf Zelzate tot aan Langerbrugge. Daarbij wordt in het noorden vertrokken van de bestaande infrastructuur aan de rotonde Cosmos. Ter hoogte van het knooppunt met Arcelor wordt de fietser onder de R4 geleid (ligt hier in ophoging) en verder zuidwaarts wordt aan de oostkant van de R4 Oost een breed fietspad aangelegd gescheiden van de R4.

Ter hoogte van de kruisingen met de op- en afritten worden ofwel fietskokers voorzien of fietstunnels. Ter hoogte van de Piratenstraat wordt het fietspad op de brug over de R4 geleid. Op dit punt wordt de aansluiting gemaakt met de infrastructuur in aanbouw (knooppunt Langerbruggestraat).

Structureel onderhoud

We gaan na welke aanpassingswerken nodig zijn om te voldoen aan de criteria van een primaire weg I of II. Er komen vluchtstroken, vangrails, betonnen stootbanden, ...

7. Verder verloop 

De data hieronder gaan uit van een vlotte besluitvorming en een vlot verloop van alle procedures.

Projectmilieueffectenrapport (project-MER)

Een project-MER is een onderzoek dat alle effecten van de ombouw op mensen, milieu, dieren en planten in kaart brengt.  Een project-MER start met een openbaar onderzoek. in die periode ligt de kennisgevingsnota ter inzage en kan iedereen opmerkingen of suggesties doen over hoe het MER moet opgemaakt worden. Doel? Het project-MER beter en vollediger maken.

Openbaar onderzoek (van 3 april tot 31 mei) 

Van 3 april tot 31 mei kon u de kennisgevingsnota inkijken. Daarin staat welke milieueffecten worden onderzocht en op welke manier dat zal gebeuren. 

Waar raadplegen?

 • Dienst MER: www.mervlaanderen.be (vanaf 3 april in dossierdatabank onder dossiernummer PR2462)
 • Gent: Dienst Milieu en Klimaat/Milieuloket,  AC Zuid Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent (ma-vr: 9u-12u30 wo: ook 14u-16u di: 16u30-19u (na afspraak), do: gesloten)
 • Evergem: Administratief Centrum Gemeentehuis, Loket Openbaar Domein, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem (ma-vr: 8u45-11u45 di: ook 14u-19u30 wo: ook 14u-16u30)
 • Zelzate: Afdeling Vergunningen, Grote Markt 1, 9060 Zelzate (ma-vr: 9u-11u45 di: ook 14u-19u wo: ook 14u- 16u)
 • Wachtebeke: Gemeentebestuur Wachtebeke, Technische dienst Dorp 61 (1ste verdieping), 9185 Wachtebeke (ma-vr: 9u-11u45 ma: ook 14u-18u45)

Hoe reageren?

 • Dienst MER:
  • via online inspraakformulier
  • mail naar: mer@vlaanderen.be
  • brief naar: Dienst MER, Graaf De Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
 • Gent:
  • brief naar: Dienst Milieu en Klimaat/Milieuloket, AC Zuid Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent
 • Evergem:
  • mail naar: info@evergem.be
  • brief naar: College van burgemeester en schepenen, Fortune De Kokerlaan 11, 9940 Evergem
 • Zelzate:
 • Wachtebeke:
  • brief naar: Gemeentebestuur Wachtebeke, Technische dienst, Dorp 61, 9185 Wachtebeke
  • mail naar: vicky.goossens@ wachtebeke.be

Meer informatie?

Meer dan 1000 bezoekers bezochten één van de 5 infomarkten in de loop van de maand april en stelden hun vragen aan de aanwezige experten.

Voorontwerp

Het voorontwerp is de volgende stap. De plannen worden verder uitgewerkt en ook de resultaten van de projectMER worden verwerkt. Dit alles moet toelaten de grenzen van het project vast te leggen. Deze worden gebruikt om de onteigeningsplannen op te maken. Deze gaan in openbaar onderzoek.

In deze fase worden alle eisen en randvoorwaarden voor zowel het gewenst eindbeeld als de uitvoeringsfase uitgeschreven. Dit pakket vormt uiteindelijk het bestek.

Publiek-private samenwerking

Voor dit project werken we niet met een klassieke aanbestedingsprocedure. De R4 West en Oost worden omgebouwd en gefinancierd via een Publiek-Private Samenwerkingsstructuur (PPS-structuur) . Voor deze missing link werken we met een DBFM-formule (Design, Build, Finance and Maintain). Met deze formule staat de private partij in voor het ontwerp, de bouw en de financiering van het project, maar ook voor het onderhoud van de weg gedurende een periode van 30 jaar. We streven ernaar om in 2020 de opdrachtnemer aan te stellen.

Uitvoering

De werken zullen ten vroegste eind 2020, begin 2021 starten.

Terug naar boven