Cijfermateriaal

Overzicht aantal gemeenten per provincie dat beroep heeft gedaan op de ANPR-opdrachtencentrale (2013-2014-2015-2016)

  Aantal/gemeenten/politiezones per provincie in 2013 Bedrag bestelde opdrachten in 2013
Antwerpen 5 € 1.237.113,78
Oost-Vlaanderen 1 € 207.657,95
Limburg 2 € 322.508,09
West-Vlaanderen 0 0
Vlaams-Brabant 0 0
SUBTOTAAL 8 € 1.767.279,82

 

  Aantal/gemeenten/politiezones per provincie in 2014 Bedrag bestelde opdrachten in 2014
Antwerpen 4 € 861.889,66
Oost-Vlaanderen 1 € 96.773,30
Limburg 2 € 102.043,39
West-Vlaanderen 1 € 192.893,29
Vlaams-Brabant 2 € 319.242,14
SUBTOTAAL 10 € 1.572.841,78

 

  Aantal/gemeenten/politiezones per provincie in 2015 Bedrag bestelde opdrachten in 2015
Antwerpen 11 € 1.501.199,73
Oost-Vlaanderen 3 € 853.021,99
Limburg 7 € 533.479,86
West-Vlaanderen 4 € 446.478,32
Vlaams-Brabant 6 € 1.151.735,74
SUBTOTAAL 31 € 4.485.915,64

 

  Aantal/gemeenten/politiezones per provincie in 2016 Bedrag bestelde opdrachten in 2016
Antwerpen 6 € 417.747,99
Oost-Vlaanderen 1 € 154.961,60
Limburg 1 € 74.370,72
West-Vlaanderen 0 € 0
Vlaams-Brabant 1 € 38.500,00
SUBTOTAAL 9 €  685.580,31

Evaluatie opdrachtencentrale 2013-2014-2015

In totaal hebben in 2013-2014-2015  42 klanten 74 offertes aangevraagd via de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk. Daarvan hebben 28 klanten beslist om tot een bestelling over te gaan. Alle klanten samen investeren voor een bedrag van 8.391.125,97€ in ANPR camera’s in Vlaanderen.

67% van de klanten die intentie hebben tot het aankopen van een vast ANPR netwerk besluiten ook effectief over te gaan tot een bestelling.

1 op 4 politiezones in Vlaanderen heeft tot op vandaag ingetekend om een vast ANPR netwerk uit te rollen via de opdrachtencentrale vast ANPR netwerk.

Het contract raamde een uitrol van in totaal 8 nieuwe netwerken per jaar, ongeacht rekening te houden met eventueel latere uitbreidingen. In totaal zijn er binnen de 28 lopende bestellingen 18 nieuwe vaste ANPR netwerken besteld en de overige 10 bestellingen zijn uitbreidingen. Vanaf de eerste bestelling (dd. 14/10/13) tot nu was er geraamd een 20 vaste netwerken opgestart te hebben. Met een score van 18/20 bleek dat een realistische verwachting.

Binnen die lopende bestellingen hebben de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en Oost-Vlaanderen een bestelling geplaatst om per provincie een bovenlokale server uit te rollen ten einde de samenwerking te bevorderen tussen de verschillende politiezones en hen te stimuleren ook te investeren in ANPR camera’s op hun grondgebied. De provincie Antwerpen is nog in studiefase. De provincie West-Vlaanderen heeft gekozen om samen te werken met een andere ANPR netwerk leverancier, doch AWV heeft de dataprotocols vrijgegeven opdat West-Vlaanderen, mits het implementeren van een conversie “vertaal”box , ook kan koppelen met netwerken uitgerold via de opdrachtencentrale.