Bouwwerk Informatie Management - BIM

Nieuw! Schrijf je nu in voor de infodag 'AWV op weg met BIM'

 Interessant? Blijf op de hoogte en schrijf je in op de nieuwsbrief!

Het belang van BIM (digitaal samenwerken in de bouwsector) groeit, ook voor infrastructuurprojecten. Als wegbeheerder willen wij hierin richtinggevend zijn, zowel voor het samenwerken tijdens de studie en uitvoering van projecten, als voor het gebruik van intelligente informatiemodellen tijdens het verdere beheer en onderhoud. Wij kunnen dit uiteraard niet alleen, een constructieve samenwerking met al onze projectpartners is cruciaal voor het slagen van ons BIM-traject.

Wat is BIM? En waarom is het belangrijk?

BIM als verzamelnaam slaat op het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject en dat over alle fasen van het project heen. AWV wil BIM niet alleen toepassen tijdens de studie en uitvoering van haar investeringsprojecten, maar als infrastructuurbeheerder ook vooral inzetten op de voordelen van BIM tijdens de fase van beheer en onderhoud. Een goed beheer en onderhoud van onze weginfrastructuur steunt immers op up-to-date, volledige en betrouwbare informatie over alle fysieke terreinobjecten (‘assets’) in ons beheer.

>> Meer lezen

Hoe gaan we BIM gebruiken en wie is erbij betrokken?

Voor het efficiënt beheer en onderhoud van onze infrastructuur bouwen we een unieke gegevensbron op, ons zogenaamd ‘Master Data Model’. Welke types objecten in dat datamodel moeten zitten, welke eigenschappen van elk objecttype moeten gekend zijn en wat de mogelijke relaties zijn tussen die fysieke objecten, wordt vastgelegd in onze AWV ObjectTypenBibliotheek (OTL). Datzelfde OTL vormt ook de basis voor de BIM modellen die tijdens de studie en uitvoering van projecten wordt opgebouwd, zodat die modellen perfect te integreren zijn in ons Master Data Model na oplevering van de infrastructuur. Op die manier is het BIM verhaal een samenwerking tussen alle projectpartners en wordt iedereen zo vroeg mogelijk betrokken in het BIM proces.

>> Meer lezen


Of bekijk het voor- en nabeeld via de interactieve projectpagina.

Timing?

De implementatie van BIM binnen AWV is volop aan de gang en is continu in ontwikkeling.

We focussen ons momenteel op deze aspecten:

  • Verder opbouwen van onze ObjectTypenBibliotheek, o.a. in het kader van de herziening van het Standaardbestek 250.;

  • Een aantal pilootprojecten om tijdens de studie van een project de BIM methodologie toe te passen samen met de projectpartners

Op de hoogte blijven of meewerken aan ons BIM traject?

Schrijf je zeker in op onze nieuwsbrief als je verder op de hoogte wil blijven van onze BIM initiatieven!

Wil je als bedrijf of organisatie geinformeerd worden rond een specifiek onderdeel van onze ObjectTypenBibliotheek? Schrijf je dan ook in op onze nieuwsbrief en duid je interesse rond specifieke expertisevelden aan.