Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2018
 • Wat? Bovengrondse herinrichting en aanleg riolering
 • Waar? Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen
 • Wanneer? Vanaf voorjaar 2015 (werken nutsmaatschappijen) tot 2018
 • Hinder? Werken in N202 en N211 worden uitgevoerd in verschillende fasen.
  • Omleiding doorgaand verkeer via A12 en ring rond Brussel (R0)
  • Omleiding lokaal verkeer via Spaanse Lindebaan

Actuele werken en maatregelen voor het verkeer

 

UPDATE: Wegen en Verkeer heeft deze week vernomen van het gemeentebestuur van Grimbergen dat zij van 1 t.e.m. 10 november het wegdek van de Spaanse Lindebaan laat herstellen. Sinds het als omleidingsroute voor de herinrichting wordt gebruikt, verkeert het wegdek in slechte staat. Aangezien deze ingreep echter niet tegelijkertijd met de werken in fase 3 van de herinrichting (de zone aan het kruispunt van Speelbroek en de De Merodestraat) zal kunnen gebeuren, zal dit implicaties hebben voor de timing van de herinrichting van de Brusselsesteenweg. Zodra het gemeentebestuur Wegen en Verkeer nader ingelicht heeft over de details van de werf op de Spaanse Lindebaan, zal Wegen en Verkeer een voorstel uitwerken voor de opstart van fase 3 van de werken op de Brusselsesteenweg.

Fase 2: tussen Lagesteenweg en Triohofstraat

Wegen en Verkeer werkt van juni tot oktober 2017 tussen het kruispunt met de Lagesteenweg en dat met de Triohofstraat. Net zoals in de eerste fase vernieuwt de aannemer de riolering en de rijweg en worden er fietspaden aangelegd. Ter hoogte van de Luiaardweg wordt er ook een keermuur gebouwd. Daarna schuiven de werkzaamheden op naar fase 3, ter hoogte van het kruispunt met Speelbroek en de De Merodestraat.

 

Lokale omleiding

Tijdens de werken van fase 2 kan het bestemmingsverkeer steeds tot aan de werfzone rijden. Daarnaast is er een lokale omleiding via de Spaanse Lindebaan aangeduid. Fietsers volgen een omleiding via Speelbroek en de Lagesteenweg.

Doorgaand verkeer via R0, A12 en N211

Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de R0, A12 en de Wolvertemsesteenweg (N211).

Na Fase 3: herinriching Wolvertemsesteenweg

Na fase 3 kan dan de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211) van start. Momenteel wordt de uitvoeringsmethode, de fasering en de planning van de herinrichting van deze weg volop voorbereid. Zoals u weet, zal ook daar de riolering volledig vernieuwd worden. Omdat de ondergrond van de Wolvertemsesteenweg het niet toelaat om de riolering met sleuven uit te graven, zal de aannemer de riolering daar onder de weg doorpersen. Vandaag is er nog geen beslissing genomen over de locatie van de persput. Er was een locatie aangeduid in de ontwerpplannen, maar die blijkt niet ideaal te zijn omwille van de ligging van bepaalde nutsleidingen en omwille van de richting waarin de persing zou moeten gebeuren - die moet sowieso gebeuren met zo weinig mogelijk impact op de verkeersdoorstroming en de bereikbaarheid van de handelaars en de omwonenden.  

 

 

Situering van het project

Wegen en Verkeer vernieuwt van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Wanneer die werken klaar zijn, worden de werkzaamheden in de Wolvertemsesteenweg (N211) aangevat. In beide gewestwegen wordt de riolering vernieuwd en een nieuw wegdek aangelegd. Daarnaast wordt de herinrichting afgewerkt met de aanleg van fietspaden en voetpaden.

In de Brusselsesteenweg (N202) wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan. Er worden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

In de Wolvertemsesteenweg (N211) wordt er gewerkt over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

plan

Waarom wordt het project uitgevoerd?

 1. Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
 2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
 3. Verbetering comfort bushalten
 4. Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
 5. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Fasering van de werken

Brusselsesteenweg (N202)

plan

 • Fase 1: Van stelplaats De Lijn tot het kruispunt met de Lagesteenweg en de aanleg van het fietspad tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan
  • Fase 1a: aanleg koker Maalbeek
  • Fase 1b: wegenis en rioleringswerken tussen koker Maalbeek en Lagesteenweg
  • Fase 1c: aanleg fietspad tussen De Merodestraat en Spaanse Lindebaan
 • Fase 2: Van het kruispunt met de Lagesteenweg tot dat met Speelbroek/De Merode
 • Fase 3: Kruispunt Speelbroek/De Merode

Wolvertemsesteenweg (N211)

 

 • Fase 1: van het kruispunt met de Keienberglaan tot het bufferbekken
 • Fase 2: van kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202) tot dat met de Keienberglaan
 • Fase 3: uitbreiding van het bufferbekken. Deze fase wordt afzonderlijk gerealiseerd zonder hinder voor de omwonenden

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).