Herinrichting Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2016 - 2020
 • Wat? Bovengrondse herinrichting en aanleg riolering
 • Waar? Brusselsesteenweg (N202) en Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen
 • Wanneer? tot voorjaar 2020 
 • Hinder? Werken in N202 en N211 worden uitgevoerd in verschillende fasen.
  • omleiding doorgaand verkeer via A12 en ring rond Brussel (R0)
  • omleiding lokaal verkeer via Spaanse Lindebaan

UPDATE 16/02/2018:  Nu de weersomstandigheden gunstiger worden, zal de aannemer verder doen met plaatsten van de boordstenen voor het voet- en fietspad. Als het weer het toelaat, zal het fietspad ook eerstdaags geasfalteerd worden.

Regeling verkeerslichten kruispunt Spaanse Lindebaan wordt aangepast

Wegen en Verkeer is zich bewust van de hinder die het verkeer momenteel ondervindt. Er zijn wekelijks werfvergaderingen met de aannemer en het gemeentebestuur waar naast de voortgang van de werken ook de verkeerssituatie en de situatie op de omleidingsroutes aan bod komt. Hoewel we waar dat mogelijk en nodig is de verkeerssituatie en de signalisatie aanpassen, verwachten we dat de verkeerssituatie de komende maanden moeilijk zal blijven, aangezien het kruispunt van de de Merodestraat en Speelbroek afgesloten zal blijven. 

In de week van 20 november past Wegen en verkeer de regeling van de verkeerslichten op het kruispunt van de Spaanse Lindebaan aan. Momenteel lopen tijdens de ochtendspits de wachttijden voor het verkeer dat vanop de Spaanse Lindebaan de Brusselsesteenweg links (richting Brussel) indraait namelijk heel hoog op, werd vorige week vastgesteld. Na de aanpassing zou dat iets vlotter moeten verlopen. 

Belangrijke informatie voor ouders Koninklijk Atheneum

Om het Koninklijk Atheneum Grimbergen zo goed mogelijk bereikbaar te houden tijdens de werken, werd eerder beslist om de Albrecht Rodenbachlaan opnieuw open te stellen voor het verkeer. Recent is echter beslist om de Albrecht Rodenbachlaan opnieuw af te sluiten. Dit betekent concreet dat ouders die hun kinderen met de auto aan de Speelbroek willen afzetten, zoals voordien moeten omrijden via het centrum van Grimbergen nadat ze hun kinderen hebben afgezet. 

Fase 3: opnieuw omleiding via Spaanse Lindebaan

Op deze webpagina, en in de bewonersbrieven en de nieuwsbrieven die recent werden verspreid, stond een maand op voorhand (half oktober) te lezen dat de werken in fase 3 "half november" zouden starten. De aannemer is uiteindelijk op 9 november al gestart met fase 3. Sinds de ochtend van 9 november is het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de de Merodestraat en de Triohofstraat volledig afgesloten. Wegen en Verkeer heeft die - effectieve - startdatum niet gecommuniceerd en wenst zich daarvoor te excuseren bij de omwonenden en de weggebruikers. 

Aangezien tijdens fase 3 van de werken de Brusselsesteenweg opnieuw volledig afgesloten is voor alle verkeer (dit keer ter hoogte van het kruispunt van de Triohofstraat, de de Merodestraat en Speelbroek), verandert er niet veel voor het doorgaande verkeer. Dat zal opnieuw omgeleid worden via de Ring rond Brussel, de A12 en de gewestweg N211 (zie omleidingsplan hieronder). Lokaal wordt ook een omleiding voorzien via de Spaanse Lindebaan. Langs die weg blijven de handelszaken langs de Wolvertemsesteenweg bereikbaar.  

Het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de Triohofstraat, de de Merodestraat en Speelbroek zal tijdens de gehele duur van fase 3 volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. Deze omleidingen (auto's/fietsers) zullen dan in voege zijn: 

Omleiding fase 3

Sinds de start van fase 3 en het afsluiten van het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de de Merodestraat en Speelbroek, ondervindt het verkeer op de Brusselsesteenweg en in de dorpskern van Grimbergen ernstige hinder. De hinder is zwaarder dan in de vorige fasen, omdat bestuurders nu Speelbroek niet meer als alternatieve route kunnen gebruiken. In de vorige fasen van de werken was de hinder minder ernstig: toen was eigenlijk - net zoals in de lopende fase - alleen de omleiding va de Spaanse Lindebaan voorzien als officiële omleidingsroute voor het lokale bestemmingsverkeer, maar in de praktijk zochten veel automobilisten hun weg via Speelbroek. Doordat het kruispunt van de Brusselsesteenweg, de de Merodestraat en Speelbroek nu afgesloten is, kunnen bestuurders deze sluiproute niet meer gebruiken.

Het einde van de werken in fase 3 is nu voorzien voor eind maart.

Signalisatieplan "handelaars bereikbaar"

Wegen en Verkeer heeft in samenspraak met de gemeente en met het handelsverbond "Handelaars Stationsbuurt Grimbergen", net zoals in de vorige fasen van de werken, een signalisatieplan uitgewerkt voor de werken in fase 3. Het signalisatieplan kan hier geraadpleegd worden. 

Doorgaand verkeer via R0, A12 en N211

Het doorgaand verkeer moet de omleiding volgen via de R0, A12 en de Wolvertemsesteenweg (N211).

De omleiding voor het doorgaande verkeer 

Vanaf voorjaar 2018: herinrichting Wolvertemsesteenweg

In het voorjaar van 2018 starten de werken aan de Wolvertemsesteenweg (N211). Zoals eerder gecommuniceerd, blijkt uit onderzoek dat de staat van de ondergrond niet overal toelaat om volgens de traditionele manier, met een “open sleuf”, te werken. De aannemer zal de riolering persen: dat betekent concreet dat hij de rioleringsbuizen via “persputten” in de grond boort. 

Wegen en Verkeer werkt momenteel in nauwe samenwerking met haar aannemer, het gemeentebestuur en het handelsverbond van Grimbergen een fasering en uitvoeringsmethode uit voor deze werken. Zodra er meer concrete informatie is, zal Wegen en Verkeer dat communiceren via deze webpagina en via de nieuwsbrief. 

De Wolvertemsesteenweg 

Situering van het project

Wegen en Verkeer vernieuwt van juni 2016 tot het voorjaar van 2018 de Brusselsesteenweg (N202) in Grimbergen. Wanneer die werken klaar zijn, worden de werkzaamheden in de Wolvertemsesteenweg (N211) aangevat. In beide gewestwegen wordt de riolering vernieuwd en een nieuw wegdek aangelegd. Daarnaast wordt de herinrichting afgewerkt met de aanleg van fietspaden en voetpaden.

In de Brusselsesteenweg (N202) wordt er gewerkt tussen het kruispunt met de Wolvertemsesteenweg (N211) en dat met de Spaanse Lindebaan. Er worden drie gevaarlijke kruispunten heringericht: het kruispunt van Speelbroek, het kruispunt van de Spaanse Lindebaan en het kruispunt van de Merodestraat.

In de Wolvertemsesteenweg (N211) wordt er gewerkt over een afstand van 350 meter vanaf het kruispunt met de Brusselsesteenweg (N202). Aan het kruispunt van de Brusselsesteenweg (N202) met de Wolvertemsesteenweg (N211) zelf wordt niet gewerkt. Dit kruispunt werd vroeger al aangepakt.

plan

De werfzone (twee deelprojecten van de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg in het rood aangeduid)  

Waarom wordt het project uitgevoerd?

 1. Herinrichting kruispunten voor veiliger en vlotter verkeer
 2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers
 3. Verbetering comfort bushalten
 4. Herstelling van het versleten en beschadigd wegdek
 5. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert

Fasering van de werken

Brusselsesteenweg (N202)

plan

 • Fase 1: Van stelplaats De Lijn tot het kruispunt met de Lagesteenweg en de aanleg van het fietspad tussen De Merode en de Spaanse Lindebaan
  • Fase 1a: aanleg koker Maalbeek
  • Fase 1b: wegenis en rioleringswerken tussen koker Maalbeek en Lagesteenweg
  • Fase 1c: aanleg fietspad tussen De Merodestraat en Spaanse Lindebaan
 • Fase 2: Van het kruispunt met de Lagesteenweg tot dat met Speelbroek/De Merode
 • Fase 3: Kruispunt Speelbroek/De Merode

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via de link bovenaan deze pagina (op de mobiele versie van deze website staat de link onderaan).