Heraanleg op- en afrittencomplex van E40 in Aalter

Regio
Gemeente
Weg
Datum midden februari 2016 tot voorjaar 2019

De fasewissel zal enkele dagen schuiven. Op donderdag 15 februari vindt er een fasewissel plaats met een wijziging voor het verkeer op de Knokkeweg (N44). Vanaf dan rijdt het verkeer richting Maldegem op de N44 over één rijstrook. De aannemer werkt op de N44 richting Maldegem. Voor de rest blijft de situatie voor het verkeer hetzelfde als in de vorige fase. Lees meer hieronder.

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

Wat leggen we aan?

Met drie lokale rotondes en een fly-over van E40 naar de N44 kiest het Agentschap Wegen en Verkeer voor een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer. Er komen ook twee nieuwe bruggen, namelijk waar de Steenweg op Deinze en de Tielstesteenweg onder de E40 gaan. AWV investeert in veilige fietsinfrastructuur, vrijliggende fietspaden en twee fietstunnels onder de zuidelijke rotondes. Tot slot legt men nog een carpoolparking aan en komen er ook twee bufferbekkens.

Het is een bewuste zet om fiets-, auto- en vrachtverkeer zo veel mogelijk te scheiden, wat de veiligheid ten goede komt.

Aansluitend op de werken worden geluidsschermen gebouwd. Er komen schermen:

 • langs de E40 richting kust, zowel voor als achter het op- en afrittencomplex:
  • zone brug Ganzeplas tot complex
  • zone langs Sportlaan 
 • langs de nieuwe fly-over (afrit Aalter van E40 richting kust) tot iets voor de tunnel van de Knokkweg onder de Brouwerijstraat,
 • langs de E40 richting Gent voor wijk Beukenpark

Blik op de werken

 

Fasering en timing

Uitvoering

Duur van de werken: +- 3 jaar

Mijlpalen in de fasering:

 • 15 februari: start werken zonder hinder
 • 1 maart: start werken met impact op het verkeer
 • Van 1 maart ‘16 tot april ‘17: impact ten zuiden van E40
 • Van april '17 tot zomer '17: impact op en onder E40
 • Van zomer ‘17 tot voorjaar ‘19: impact ten noorden van E40

Fase 1 en 7: afgerond

Fase 8: van 7 augustus 2017 tot 7 november 2017

Voor het bouwverlof is de rechtstreekse oprit van de N44 naar de E40 richting kust open gegaan voor verkeer. Zo moet verkeer dat vanuit de richting van Maldegem komt niet meer via het rondpunt rijden om de E40 richting kust op te rijden. De bestaande oprit naar de E40 richting kust, die vertrekt aan de rotonde, blijft ook open. 

Aan de rotonde zijn hierbij ook enkele wijzigingen doorgevoerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. Het verkeer dat van de zuidkant van de E40 komt (Tielt of Deinze) op de rotonde komt, moet voorrang geven aan het verkeer dat van de E40 komt. Er zullen ook steeds twee rijstroken op de Knokkeweg richting Maldegem open blijven. Op die manier willen we de filevorming aan de afrit Aalter tegengaan. Wie van de Knokkeweg (N44) op de rotonde komt zal verplicht worden om de Steenweg op Deinze in te slaan. Het zal dus niet langer mogelijk zijn om verder te rijden op de rotonde. Dit allemaal om de doorstroming op de rotonde vlotter te laten verlopen.

 

Waar wordt er nu gewerkt?

De aannemer werkt aan de noordzijde van de E40 en bouwt de nieuwe rotonde. In de E40 werkt hij aan de nieuwe brug over de Tieltsesteenweg

 

Hoe rijdt het verkeer?

 • E40 richting Brussel rijdt nog altijd via de tijdelijke parallelweg
 • E40 richting kust: normale rijstroken
 • N44 (Knokkeweg):
  • naar E40 richting kust
  • richting rotonde slechts 1 rijstrook​
  • richting Maldegem: 2 rijstroken

 

8 november 2017 tot april 2018

Sinds 6 december rijdt het verkeer op de Knokkeweg vanuit Maldegem niet langer door de middenberm naar de andere rijrichting. Dit verkeer kan rechtdoor en via de nieuwe naar de oude rotonde rijden. 

 

Wat?

 • De aannemer blijft aan het werk aan de noordzijde van de E40. 
 • De brug in de E40 over de Tieltsesteenweg is afgewerkt, de aannemer start met de brug in de E40 richting kust. Hierdoor rijdt het verkeer richting kust door de middenberm naar de ander rijrichting. 

Hoe rijdt het autoverkeer?

Verkeersituatie vanaf 8 november 2017

 • De 'oude' oprit van het rondpunt naar de E40 richting kust gaat definitief dicht. Eerder dit jaar ging de nieuwe oprit van de N44 naar de E40 richting kust open. Verkeer vanuit Maldegem en Aalter-centrum (Knokkeweg/N44) kan gebruik maken die oprit. Verkeer vanuit het zuiden (Tieltsesteenweg en Steenweg op Deinze) moet omrijden via de E40 richting Gent en het op- en afrittencomplex in Nevele. 
 • De Tieltsesteenweg blijft onderbroken aan de brug. Verkeer rijdt om via de verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409)
 • N44 (Knokkeweg): één rijstrook open richting rondpunt, twee rijstroken open richting Brouwerijstraat.

Verkeerssituatie vanaf 15 februari 2018

 • Het verkeer op de Knokkeweg (N44) richting Maldegem wordt tijdelijk omgeleid via de nieuwe rotonde en rijdt over één rijstrook en moet verderop een doorsteek nemen.
 • De Tieltsesteenweg blijft onderbroken aan de brug. Verkeer rijdt om via de verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409)
 • Op de E40 zelf blijft de situatie dezelfde en rijdt het verkeer over 3 versmalde rijstroken in beide richtingen. 
  • E40 richting Brussel via de tijdelijke parallelweg

  • E40 richting kust: via doorsteek naar andere rijrichting 

 • Fietsers kunnen ook niet meer langs de N44 richting Maldegem rijden. Zij rijden vanaf nu tussen de huidige ovonde en de Brouwerijstraat (en omgekeerd) volgens de gemarkeerde omleiding via het centrum van Aalter.

Probleemstelling

Elke avond staan er files op de E40 richting Oostende ter hoogte van de afrit Knokke-Heist/Aalter. Het verkeer dat de snelweg in Aalter verlaat, moet aanschuiven. Dat komt omdat de afrit aansluit op een rotonde die niet is aangepast aan de grote toevloed van verkeer. Het gevolg is dat zowel het doorgaande verkeer op de snelweg als het lokale verkeer in de regio vertraging oploopt. Dat leidt tot heel wat tijdverlies, sluipverkeer en maakt de omgeving weinig aantrekkelijk.

Bovendien is de huidige situatie onveilig. Fietsers rijden op smalle fietspaden naast deze drukke wegen of op de rotonde. Ook voor het autoverkeer is de situatie ver van ideaal. De files ter hoogte van de rotonde hebben een terugslag tot ver op de rechterrijstrook van de E40 richting Oostende, die normaal voorbehouden is voor afslaand verkeer.

Doel van de werken

Vlot verkeer

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter zorgt voor een vlotte verbinding tussen de E40 (Brussel-Oostende) en de N44 (Aalter-Maldegem), die in Maldegem aansluit op de E34 (Knokke – Antwerpen). Door lokaal verkeer van doorgaand verkeer te scheiden, vermindert ook de verkeersdruk op het onderliggende wegennet.

Meer veiligheid

De herinrichting omvat de aanleg van nieuwe fietspaden in de buurt van het op- en afrittencomplex. De fietspaden zijn volledig gescheiden van de rijbaan. Zo kunnen fietsers vlot en veilig hun weg verder zetten. Het verkeer ter hoogte van de afrit Oostende zal vlotter kunnen doorstromen. Zo blijft de rechterrijstrook op de E40 richting Oostende voorbehouden voor het afslaande verkeer.

Betere leefbaarheid

Het wordt aangenamer wonen in de buurt van het op- en afrittencomplex. Bewoners van de wijk Loveld en de wijk Beukenpark zullen vlotter en veiliger hun woning bereiken.

Herinrichting op- en afritten

De bestaande oprit richting Oostende verdwijnt. Verkeer komende van Maldegem kan via een aparte by-pass vlot de E40 oprijden. Verkeer dat van de Tieltsesteenweg (N37) of de Steenweg op Deinze (N409) komt, beschikt over een tweede oprit, die aansluit op de noordelijke rotonde.
De afrit richting Oostende blijft bestaan, maar zal dichter bij de E40 liggen.
De op - en afritten in de rijrichting van Brussel blijven behouden, maar worden wel heraangelegd.

Nieuwe fietspaden

Fietsers kunnen via aparte tunnels onder de zuidelijke rotondes passeren, veilig afgescheiden van het drukke auto- en vrachtverkeer. Ter hoogte van de carpoolparking komt er een veilige oversteekplaats, voorzien van een middenberm.

Scheiding lokaal en doorgaand verkeer

Twee rotondes ten zuiden van de E40 sluiten aan op de Tieltsesteenweg (N37) en de Steenweg op Deinze (N409). Tussen deze twee rotondes komt een nieuwe verbindingsweg. Die sluit aan op een carpoolparking. De derde rotonde ligt ten noorden van de E40 en zorgt ervoor dat het verkeer komende van de afrit vlot kan aansluiten op het lokale wegennet. Bestuurders die richting Maldegem rijden, kunnen via de fly-over rechtstreeks de Knokkeweg (N44) bereiken, zonder hinder of kruisende bewegingen. De grote meerwaarde van dit concept is de scheiding van het lokale en doorgaande verkeer, wat een pak veiliger is.

Toekomstbeelden

 

Terug naar boven

Respect voor de omgeving

Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor verzachtende maatregelen voor de omgeving. Een greep uit de maatregelen:

 • Er komen geluidsschermen om de hinder voor de buurtbewoners te verminderen: op de N44 richting Maldegem, alsook (later ook) op de E40 richting Oostende (nabij de wijk Loveld) en op de E40 richting Brussel (nabij de wijk Beukenpark).
 • Om mogelijke verontreiniging van de bodem (resten van olie) te voorkomen, krijgt de carpoolparking een harde, ondoorlatende bodem.
 • Ten zuiden van de carpoolparking komt er een groenzone, om het zicht van enkele bewoners van de Veldstraat te respecteren.
 • De nieuwe verbindingsweg wordt zo noordelijk mogelijk aangelegd, om de hinder voor de bewoners van de Veldstraat zo beperkt mogelijk te houden.
 • Omdat een deel van het nieuwe afrittencomplex, het stuk ten noorden van de E40, in overstromingsgevoelig gebied ligt, werden er studies uitgevoerd om de afwatering in kaart te brengen. Met de komst van dit nieuwe complex neemt de verharde oppervlakte toe. Het water dat niet meteen in de grond sijpelt, zal worden opgevangen in twee bufferbekkens, één in de lus van de op- en afrit richting Brussel en één ten noorden van de nieuwe afrit richting Oostende.

Terug naar boven

Minder hinder

 • Goed uitgekiende fasen om hinder zoveel mogelijk te beperken
 • Om het doorgaand verkeer op E40 zo weinig mogelijk te hinderen zal een tijdelijke  parallelweg ten zuiden van de E40 gebouwd worden.
 • De verbinding noord- zuid zal altijd mogelijk zijn ofwel via de Tieltsesteenweg, ofwel via de Steenweg op Deinze.
 • Een veilige fietsverbinding zal altijd mogelijk zijn.
 • De werken zullen afgestemd worden met alle werken in de omgeving.
 • Goede communicatie
 • Bereikbaarheidsadviseur aangesteld als brugfiguur voor de ondernemers 

Sinds 1 december neemt een dame de taak op als bereikbaarheidsadviseur. Met al uw vragen over uw bereikbaarheid tijdens de werken, kunt u vanaf nu bij haar terecht:

Marloes Cattersel
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476 72 22 57

Terug naar boven

Communicatie

AWV informeert via verschillende kanalen:

 • Abonneer je rechts bovenaan deze pagina op de digitale nieuwsbrief over dit project. Zo ontvang je bij elke belangrijke wijziging een mail in je mailbox. 
 • Op deze webpagina vindt u actuele informatie over de vooruitgang van het project en de toekomstige werf. Als u in de omgeving van de werfzone woont, hebt u nood aan specifieke informatie. Op sleutelmomenten zal AWV u informeren via een bewonersbrief.
 • De presentaties van alle infovergaderingen vindt u hieronder:
 • Aankondigingsborden langs de 4 invalswegen naar het huidige rondpunt maken doorgaand verkeer attent op de werken. 
 • AWV zal bij de belangrijkste stappen in het project een persbericht uitsturen.

Hebt u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer via wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be of het telefoonnummer 09 276 26 00.

Terug naar boven