Dienstorders

MOW/AWV/2009/6

Overdracht en overname van wegen

MOW/AWV/2018/13

Plaatsing van referentiepunten

MOW/AWV/2018/13 - Bijlage

Bijlage voor plaatsing van referentiepunten

MOW-AWV-2018-9

Aankondiging van vaste snelheidscamera’s, semi-mobiele camera’s, trajectcontrole, specifieke acties en resultaten snelheidscontrole.

MOW/AWV/2018/9 - Bijlage

Bijlage voor aankondiging van vaste snelheidscamera’s, semi-mobiele camera’s, trajectcontrole, specifieke acties en resultaten snelheidscontrole.

MOW/AWV/2018/10

Werfsignalisatie 2de categorie

MOW/AWV/2018/10 - Bijlage

Bijlage werfsignalisatie 2de categorie

MOW/AWV/2018/7 - bijlage

Incidentsignalisatie – signaleren van verkeersbelemmeringen (Bundel incidentsignalisatieschema’s)

MOW/AWV/2018/7

Incidentsignalisatie – signaleren van verkeersbelemmeringen

MOW/AWV/2018/04

Informatie en bewegwijzering op autosnelwegen en andere gewestwegen

MOW/AWV/2017/11

Conjunctuurcompensatieformule studiecontracten

MOW/AWV/2017/09

Afspraken financiering vervanging oude vervallen geluidsschermen

MOW/AWV/2017/07

Gebruik van versie 4.0 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2017/06

Gekleurde oppervlakken voor fietsvoorzieningen – fietsgeleiding op kruispunten

MOW/AWV/2013/21

Uitvoeren van kortstondige interventies op de pechstrook van een autosnelweg of een niet-autosnelweg met een snelheidsregime hoger dan 90 km/h

MOW/AWV/2017/04

Keuze van asfaltmengsels en bindmiddelen

MOW/AWV/2017/05

Standaardstructuren voor fietspaden

MOW/AWV/2017/2

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 op werven aanbesteed volgens versie 2.2, 3.0 of 3.1 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2017/1

Gebruik van de Errata en aanvullingen bij versie 3.1 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2016/7

Proeven a posteriori

MOW/AWV/2016/4

Gebruik van inwendig verlichte en retroreflecterende wegwijzers, voorwegwijzers en andere verkeersborden

MOW/AWV/2016/2

Snelheid op gewestwegen buiten de bebouwde kom

MOW/AWV/2016/1

Oversteekvoorzieningen ter hoogte van tramsporen

MOW/AWV/2015/17

Bevestigingen op EM-metaalstructuren (verlichtingsmasten, signalisatiesteunen, …)

MOW/AWV/2015/16

Gelijkwaardigheid Quarea

MOW/AWV/2015/14

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

MOW/AWV/2015/12

Procedure voor aanvragen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 6

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 5

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Niet-autosnelwegen

MOW/AWV/2015/8

Werfsignalisatie - Werfsignalisatieschema's 1ste, 5de en 6de categorie op autosnelwegen en wegen > 90 km/u

MOW/AWV/2015/8 - Cat 1

Autosnelwegen

MOW/AWV/2015/6

Plaatsingsvoorwaarden paaltjes, bakens en zuilen

MOW/AWV/2015/5

Werfsignalisatie. Signalisatie naar handelaars en diensten bij wegenwerken.

MOW/AWV/2015/2

Relatieve dichtheid van bitumineuze AB-toplagen

MOW/AWV/2015/3

Toepassing van asfaltmengsels geregistreerd volgens versie 3.1 op werven aanbesteed volgens versie 2.2 of 3.0 van het Standaardbestek 250

MOW/AWV/2014/14

Instructiebundel voor opmaak van plannen door studie- en landmeetbureaus en aannemers

MOW/AWV/2014/16

Milieuvergunningaanvragen: afvoer effluent via baangrachten langsheen autosnelwegen

MOW/AWV/2014/16 Bijlage 1

MOW/AWV/2014/12

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

MOW/AWV/2014/12 Bijlage 1

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

MOW/AWV/2014/12 Bijlage 2

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

MOW/AWV/2014/12 Bijlage 3

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

MOW/AWV/2014/12 Bijlage 4

Algemene Omzendbrief nopens de wegsignalisatie Deel III-Wegmarkeringen; TEKST en PLATEN Deel VIIBIS – Alfabet & Cijfers voor signalisatie voor grondmarkeringen; TEKST EN PLATEN

MOW/AWV/2014/11

Dienstorder voor een collectieve regeling tot schadeloosstelling van de advies- en ingenieursbureaus voor de schade ten gevolge van de daling van de offertebedragen voor overheidsopdrachten van werken in 2013

MOW/AWV/2014/5

Relatieve dichtheid van bitumineuze lagen

MOW/AWV/2014/3

Visgraatmarkeringen op autosnelwegen

MOW/AWV/2014/6

Plaatsingsvoorwaarden bebakening