Districten

De districten zijn gedecentraliseerde entiteiten die zorgen voor het onderhoud, de exploitatie en het beheer van de autosnelwegen en gewestwegen binnen hun beheersgebied.


Wat doet een district?

 

  • verleent adviezen voor bouwaanvragen, vergunningen, nutsleidingen, signalisatie, ...

  • zorgt voor de organisatie en opvolging van onderhoudswerken, zowel in eigen beheer als door aannemers

  • behandelt schadedossiers
  • organiseert de winterdienst: sneeuw- en ijsvrij houden van snelwegen, gewestwegen en fietspaden tijdens de wintermaanden
  • ...

De districtchefs zijn het eerste aanspreekpunt voor gemeenten, hulpdiensten en nutsmaatschappijen voor vragen die te maken hebben met het algemene beheer van de wegen. Zij organiseren en coördineren de taken die door het district worden uitgevoerd.

Onder welk district valt mijn gemeente?

Contactgegevens op kaart