Werven in Mechelen

A1/E19

Renovatie brug Blarenberglaan over E19 in Mechelen

4 september - eind 2017
N14

Aanleg kruispunt Liersesteenweg (N14) aan nieuw ziekenhuis in Mechelen

7 augustus - medio november 2017
R6

Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

16 augustus 2017 - najaar 2018 (kruispunt R6/N14)
N1

Vernieuwing stationsomgeving Mechelen

2012 - 2017