Kleine ring: verbinding fietslus

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot 2019

Update

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 6 juli legt de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Ter hoogte van het Hassotel wordt de ventweg afgesloten. U bereikt de ventweg via de Capucienenstraat en keert aan de werfzone.

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni wordt het bestaande fietspad doorgetrokken over de Diesterstraat. De kleine ring en de doorsteek naar de Schiervellaan zijn daardoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Diesterstraat. De Diesterstraat zelf blijft altijd bereikbaar via de Thonissenlaan. Verkeer dat de binnenstad wil verlaten, moet omrijden via de Dokter Willemsstraat, Isabellastraat en Kattegatstraat.

Meer informatie over deze werken en de voorziene omleidingen leest u hieronder.  


 

Sinds maandag 4 juni werken het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Hasselt aan de aanleg van een doorlopende fietslus rond de Groene Boulevard. 

Veilig fietsen

Momenteel wordt de promenade van de Groene Boulevard op een aantal plekken onderbroken door obstakels en is de fietsroute niet overal even duidelijk. Dit zorgt voor verwarring en onveilige situaties. De combinatie met oncomfortabele kasseistroken zorgt ervoor dat veel fietsers het fietspad aan de buitenzijde van de ring ook in tegengestelde richting gebruiken. 

Om een veilige en aangename fietsomgeving te creëren, hebben het Agentschap Wegen en Verkeer en het stadsbestuur voor alle ontbrekende schakels op de Groene Boulevard een oplossing gezocht. 

De bestaande stukken promenade worden in de loop van de volgende maanden o.a. door een doorlopende, beige, laag asfalt en fietsstraten met elkaar verbonden. Ter hoogte van de ventwegen krijgen de fietsers voorrang zodat een ononderbroken, comfortabele en veilige fietsstrook zal ontstaan. 

Timing 

De zones ter hoogte van de bibliotheek en de Maastrichtersteenweg worden eerst aangepakt. In de loop van de volgende maanden zullen vervolgens de andere locaties volgen. De heraanleg van de ventweg op het Kolonel Dusartplein en de herinrichting van de kanaalzone zullen het project in 2019 afronden. Omdat de werkzaamheden sterk weersafhankelijk zijn, is het niet mogelijk om de volledige planning al concreet mee te delen. 

Verkeersmaatregelen

Door een goede afstemming van de werkzaamheden en tijdelijke aanpassingen van verkeerssituaties zullen alle zones, woningen en handelszaken telkens zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Fietsers en voetgangers kunnen sowieso altijd langs de werfzone passeren. 

​ ​​ ​

 

Werkzaamheden t.h.v.  ‘Bibliotheek Hasselt Limburg’ en ‘Maastrichterstraat’ - AFGEROND

Van maandag 4 juni tot vrijdag 15 juni werd gelijktijdig gewerkt in de Martelarenlaan en ter hoogte van de Maastrichterstraat en Guldensporenplein. 

Werkzaamheden t.h.v. ‘Sint-Jozefsstraat’ en ‘Capucienenstraat’

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 6 juli legt de aannemer een nieuw fietspad aan vanaf de Sint-Jozefsstraat tot aan het bestaande fietspad van de promenade langs de Guffenslaan. Ter hoogte van het Hassotel wordt de ventweg afgesloten. Plaatselijk verkeer kan omrijden via de Capucienenstraat, iets verderop. In de ventweg geldt er tijdelijk tweerichtingsverkeer dat via wachthavens beurtelings kan rijden. Ter hoogte van de werfzone moet u keren en bereikt u opnieuw de kleine ring via de ventweg, tegenover de Kunstlaan.

De aannemer voert gelijktijdig nog een kleine ingreep uit op het bestaande fietspad, schuin tegenover De Gerlachestraat. Hij vervangt er de kasseistrook door asfalt. De werfzone wordt plaatselijk afgebakend en fietsers kunnen langs de werken fietsen.
Na het bouwverlof zal de aannemer nog het fietspad doortrekken aan de Capucienenstraat ter hoogte van de aansluiting met de kleine ring. Meer informatie daarover volgt later.

Werkzaamheden t.h.v. ‘Diesterstraat’

Van maandag 18 juni tot en met vrijdag 29 juni wordt het bestaande fietspad aan de binnenzijde van de kleine ring doorgetrokken over de Diesterstraat. De kleine ring en de doorsteek naar de Schiervellaan zijn daardoor afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de Diesterstraat.

De Diesterstraat zelf blijft tijdens de werken wel altijd bereikbaar via de Thonissenlaan. Het verkeer kan aan de werfzone langs de werken rijden. De rijrichting in de Diesterstraat wordt bijgevolg tijdelijk omgedraaid.

Verkeer dat de stad wil verlaten en dat normaal via de Diesterstraat doet, wordt omgeleid via de Dokter Willemsstraat, Isabellastraat en bereikt ter hoogte van de Kattegatstraat opnieuw de kleine ring.

Na afloop van de werken wijzigt de plaatselijke verkeerssituatie. De doorsteek van de Diesterstraat naar de Schiervellaan verdwijnt en zal uitsluitend door fietsers en voetgangers gebruikt kunnen worden. Ook het plaatselijk traject van De Lijn zal wijzigen. Voor meer informatie, raadpleeg de website van De Lijn.

Blijf op de hoogte

In de loop van de volgende weken kan u op deze pagina het verloop van de werken en de fasering volgen.
Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich via de knop rechts boven inschrijven op de digitale nieuwsbrief.