N754, Stationsstraat, Alken: herinrichting kruispunt Grootstraat

Vanaf maandag 19 maart tot het einde van de paasvakantie zal het Agentschap Wegen en Verkeer het kruispunt van de Stationsstraat (N754) en de Grootstraat in Alken herinrichten. Verkeerslichten en nieuwe fietspaden moeten de verkeersveiligheid en de doorstroming op het kruispunt verhogen. Tijdens de werkzaamheden zal Infrax ook de riolering aanpassen. 

Verkeerslichten voor veiliger en vlotter verkeer

Het kruispunt van de Stationsstraat en de Grootstraat is een belangrijk knooppunt in Alken. Door de beperkte zichtbaarheid op het kruispunt ontstaan er vaak gevaarlijke situaties en loopt het verkeer tijdens piekmomenten vast. Auto’s uit de Grootstraat moeten bijna tot op het kruispunt rijden om te zien of ze kunnen invoegen op de Stationsstraat. Daardoor blokkeren ze vaak de doorgang voor vrachtwagens of bussen die vanuit de Stationsstraat de Grootstraat willen inrijden. Het agentschap zal dit probleem oplossen door verkeerslichten te installeren en de markeringen aan te passen.

Veiliger fietsen door nieuwe fietspaden

De fietspaden van de Stationsstraat en de Grootstraat worden doorgetrokken over het kruispunt tot voorbij de aansluiting met de Ridderstraat, zodat fietsers een volwaardige plaats krijgen op het kruispunt, gescheiden van het autoverkeer. In de zone 30 richting centrum voegen de nieuwe fietspaden in op de rijweg en is er gemengd verkeer, zoals dat vandaag ook is. Op het kruispunt zelf komen duidelijk zichtbare oversteekplaatsen en kunnen fietsers en voetgangers straks veilig de weg over dankzij de nieuwe verkeerslichten.

Planning en verkeersmaatregelen

De herinrichting van het kruispunt start op maandag 19 maart. Tijdens de volledige duur van de werken zal het kruispunt afgesloten zijn voor alle verkeer. Het agentschap voorziet de nodige omleidingen. Alken centrum en de handelaars blijven bereikbaar.

De werken zullen ongeveer een maand in beslag nemen. Zonder onvoorziene omstandigheden is het vernieuwde kruispunt na de paasvakantie klaar en open voor verkeer. De uitvoeringsperiode is bewust zo gepland dat een gedeelte ervan tijdens de paasvakantie valt. In deze periode is het rustiger op de weg en blijft de verkeershinder zo beperkt mogelijk.