Renovatie Witte Paalstraat brug over de E40 in Afsnee

Op maandag 20 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met de renovatie van de brug Witte Paalstraat over de E40 in Afsnee. De brug wordt volledig vernieuwd. Tijdens de werken wordt de brug volledig afgesloten. Het verkeer moet omrijden in beide richtingen. De werken duren tot november 2018.

Over de werken

De aannemer staat in voor een volledige renovatie van de brug in de Witte Paalstraat. Er komen nieuwe brugdekvoegen, nieuwe waterdichting en nieuwe brugranden. Op de brug komt er ook een nieuw wegdek. Als de aannemer werkt aan de onderzijde van de brug, zal het verkeer op de E40 over twee rijstroken rijden. Dit gebeurt enkel ‘s nachts.  Op 20 augustus beginnen de werken en als alles goed gaat duurt de renovatie tot november 2018.

Fasering en omleiding

Tijdens de werken wordt de brug langs beide zijden afgesloten en rijdt het verkeer in beide richtingen om via de Broekkantstraat, Steenaardestraat en de Kortrijksesteenweg en Driesleutels. Lokaal verkeer en fietsers kunnen omrijden via de Broekkantstraat, Steenaardestraat, Vennestraat en de Lauwestraat.

Beperkte hinder E40

Wanneer de aannemer aan de onderkant van de brug werkt zal het verkeer 's nachts af en toe op de E40 over twee rijstroken moeten rijden.Dit zal gebeuren op het einde van de werken. Deze data liggen nog niet vast en worden nog meegegeven.

Alle info over deze werken op www.wegenenverkeer.be/afsnee