Roltrappen Sint-Annatunnel kunnen voortaan ook ’s nachts draaien

Vanaf zaterdag 13 juli zal er een permanent toezicht voorzien worden in de Sint-Annatunnel, dat heeft het Agentschap Wegen en Verkeer op vraag van minister Weyts voorzien. Daartoe heeft het agentschap een private bewakingsfirma onder de arm genomen die het eigen personeel zal versterken zodat er de klok rond toezicht zal zijn op de tunnel en haar installaties. Dankzij de uitgebreide permanentieregeling zullen de roltrappen voortaan ook ’s nachts ingeschakeld kunnen worden (bij storingen aan de liften) en is er een versterkt toezicht op de veiligheid in de tunnel. Op die manier wil de Vlaamse overheid het comfort van de fietsers en voetgangers verbeteren en de betrouwbaarheid van deze belangrijke Scheldeverbinding voor zachte weggebruikers versterken.

Ook ’s nachts vlot de Schelde over
Om veiligheidsredenen kunnen de historische roltrappen van de Sint-Annatunnel enkel geactiveerd worden wanneer er technisch toezicht is ter plaatse. De laatste jaren lagen de roltrappen noodgedwongen stil omdat er geen nachtdiensten meer voorzien konden worden. Dat leidde bij defecte liften vaak tot vervelende situaties waarbij fietsers genoodzaakt waren een stilstaande roltrap te beklimmen. Daar komt op vraag van minister Weyts nu terug verandering in.
Vanaf zaterdag 13 juli zal het Agentschap Wegen en Verkeer de klok rond toezicht voorzien. Het agentschap gaat hiervoor samenwerken met een externe bewakingsfirma. Het personeel van deze firma zal dan in geval van defecte liften, de roltrappen kunnen inschakelen. Fietsers en voetgangers zullen voortaan dus ook ’s nachts steeds via de Sint-Annatunnel de Schelde kunnen oversteken.
 
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts: “We bereiden een grondige renovatie van de liften voor. Die renovatie moet volgend jaar gerealiseerd worden, maar we willen niet dat de fietsers nog tot dan moeten wachten op een betrouwbare tunnel. We garanderen nu dat de roltrappen dag en nacht ingeschakeld kunnen worden voor de gebruikers. Zo kunnen fietsers altijd rekenen op een vlotte en veilige oversteek."

Versterkt toezicht op veiligheid
De inzet van extra bewakingsagenten moet niet alleen bijdragen tot het verhogen van het comfort maar ook de veiligheid. Zo werden er ‘s nachts geregeld gevallen van vandalisme vastgesteld. Door bijkomende controles moet dit aangepakt worden. Door het extra toezicht kan de politie ook sneller verwittigd worden indien er zich problemen zouden voordoen.