Tijdelijke werflichtenregeling aan kruispunten A12/Boomsesteenweg vanaf 19 augustus

Vanaf maandag 19 augustus zal een nieuwe, tijdelijke lichtenregeling in voege gaan op enkele kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177) in Aartselaar. In maart van dit jaar was een nieuwe maximaal conflictvrije lichtenregeling ingesteld. Dit zorgde voor een veiligere situatie op de kruispunten maar ook voor langere wachttijden met name in de zijstraten. Na de start van de werken van Aquafin in de Kontichsesteenweg kwam de doorstroming teveel in het gedrang en heeft het Agentschap Wegen en Verkeer in overleg met partners een aantal maatregelen afgesproken. De eerste maatregel, een tijdelijke aanpassing van de lichtenregeling, zal vanaf 19 augustus in voege gaan.  

Tijdelijk aangepaste lichtenregeling op 4 kruispunten
Vanaf maandag 19 augustus zal een nieuwe, tijdelijke, lichtenregeling voorzien worden op drie kruispunten van de A12 en de Boomsesteenweg (N177). Het gaat om de kruispunten met Bist/Langlaarsteenweg, Vluchtenburgstraat/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat. Op het kruispunt van de Cleydaellaan/Kontichsesteenweg gebeurt de aanpassing van de lichten op 31 augustus omdat Aquafin momenteel nog werkt op dit kruispunt. Op het kruispunt met de Atomiumlaan en de Terbekehofdreef wordt de aangepaste regeling niet ingevoerd omdat hier reeds een tijdelijke lichtenregeling in werking is naar aanleiding van de heraanleg van de Terbekehofdreef.
 
De aangepaste lichtenregeling wordt ingesteld om de hinder tijdens de werken van Aquafin te milderen. Na afloop van de werken van Aquafin, voorzien in het voorjaar 2020, zal de regeling opnieuw aangepast worden.
 
Tegelijk groen voor zijstraten
In de tijdelijke regeling zullen de tegenoverliggende zijstraten opnieuw tegelijk groen krijgen. Op die manier krijgt het verkeer in de zijstraten terug langer groen en moet het minder lang wachten om groen te krijgen. Het nadeel is dat afslaand verkeer elkaar kruist en dat automobilisten op het kruispunt goed zullen moeten opletten voor tegenliggers en overstekende fietsers en voetgangers. Omdat het gaat om een tijdelijke maatregel en omdat de huidige situatie met lange wachttijden zorgde voor agressief en onveilig rijgedrag acht het agentschap deze ingreep aanvaardbaar.
 
Wel zal AWV om weggebruikers te waarschuwen borden voorzien aan de verkeerslichten die hen wijzen op de gewijzigde situatie. Ter hoogte van de fiets- en voetgangersoversteken worden waarschuwingslichten geplaatst voor automobilisten.
 
Lokale hinder tijdens aanpassing lichten
Tijdens de ingebruikname van de tijdelijke lichtenregelingen wordt per kruispunt de middenberm van de A12 even dichtgezet. Vanuit de zijstraten is er dan geen kruisend verkeer mogelijk en moet het verkeer verplicht rechtsaf draaien. Fietsers en voetgangers kunnen de A12 ook niet oversteken en moeten via een naburig kruispunt de A12/N177 kruisen.
Rechtdoorgaand verkeer op de A12 en de Boomsesteenweg blijft steeds mogelijk. De werken starten na de ochtendspits en zullen per kruispunt ongeveer een uur duren. Waar nodig zal de politie assistentie verlenen om het verkeer in goede banen te leiden.
 
Extra opstelstroken op komst
Naast de aanpassing van de lichtenregeling werkt AWV volop aan de voorbereiding van het aanleggen van een bijkomende opstelstrook aan ieder kruispunt. Op die manier kan er meer verkeer het kruispunt passeren en wordt er gezorgd voor een structurele verlichting van de filedruk. Het doel is nog steeds om deze ingreep dit najaar uit te voeren.
 
Ook de studie voor het plaatsen van fietsbruggen en de ondertunneling van de kruispunten loopt verder.