Twee zwarte kruispunten in Antwerpen worden veiliger

Vanaf 19 maart krijgen zes drukke kruispunten in het zuiden van Antwerpen, waarvan twee zwarte punten, een nieuwe lichtenregeling in het kader van de nieuwe verkeerscomputer in Antwerpen. De aanpassingen moeten in de eerste plaats de verkeersveiligheid op deze kruispunten verbeteren, maar zullen ook een positief effect hebben op de doorstroming. Tijdens de aanpassingswerken voor de nieuwe lichtenregelingen zullen de verkeerslichten op de kruispunten gedurende een dag niet werken en wordt er soms tijdelijk een rijstrook ingenomen.  
 

Zes kruispunten aangesloten op nieuwe verkeerscomputer

Nog deze maand worden zes kruispunten in het zuiden van Antwerpen voorzien van nieuwe verkeerslichtenregelingen en nieuwe infrastructuur. De aanpassingen gebeuren in het kader van de vernieuwing van de verkeerscomputer in Antwerpen. De uitrol van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) ging vorig jaar van start en tegen 2022 moet de computer 373 verkeerslichteninstallaties in en rond Antwerpen aansturen.
 
Volgende kruispunten worden in de periode van 19 tot en met 29 maart aangesloten op de VLCC (de kruispunten met een * zijn zwarte punten):

  • Kruispunt Desguinlei (R10) met Generaal Lemanstraat (N155)
  • Kruispunt Generaal Lemanstraat (N155) met Doornelei
  • Kruispunt Gerard Le Grellelaan (N150) met Eglantierlaan en oprit A12
  • Kruispunt Gerard Le Grellelaan (N150) met uitrit R1 Berchem
  • Kruispunt Desguinlei (R10) met Karel Oomsstraat *
  • Kruispunt Gerard Le Grellelaan (N150) met Vogelzanglaan (N151) *

 

Kruispunten worden maximaal conflictvrij

De nieuwe lichtenregelingen zullen de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Zo worden vier van de zes kruispunten volledig conflictvrij gemaakt. Op het zwarte kruispunt (Desguinlei - Karel Oomsstraat) verdwijnen alle conflicten. Aan het zwarte kruispunt met de Vogelzanglaan worden de meeste conflicten verwijderd. Wel blijft de bypass richting de Beukenlaan en de oprit van de A12 bestaan omdat de filevorming veel te groot zou zijn. Om de bypass te beveiligen worden er oranje knipperlichten geplaatst om bestuurders extra alert te maken voor het kruisende fietsverkeer.  
 
Nieuw is ook dat het systeem van de verkeerscomputer uitgaat van lichtenregelingen die meer inspelen op de concrete vraag naargelang de drukte. Een gevolg hiervan is dat fietsers en voetgangers op enkele kruispunten voortaan een drukknop moeten gebruiken om groen te krijgen. Deze maatregel is ingesteld om het effect van de conflictvrije regeling op de doorstroming in te perken zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Als er zich geen fietsers en voetgangers aandienen is er meer groen voor de andere verkeersdeelnemers (auto’s én fietsers) uit andere richtingen. Het voordeel voor fietsers en voetgangers is dat wanneer zij groen krijgen, zij dan ook veilig en conflictvrij kunnen oversteken.
 

Ook profijt voor doorstroming

De aanpassingen op deze kruispunten zullen ook een positief effect hebben op de verkeersdoorstroming. De fietsdoorstroming verbetert onder meer door de verhoogde aparte detectie van fietsers. Hierdoor is het mogelijk om waar nodig twee keer groen per lichtencyclus te voorzien. Voor het autoverkeer verbetert de doorstroming op de belangrijkste assen. Zo wordt op de Generaal Lemanstraat de uitstroom tijdens de avondspits naar de E19 vlotter afgewikkeld door een betere coördinatie tussen de verschillende lichten op de Generaal Lemanstraat.
 

Lokale hinder tijdens ingebruikname

De voorbereidende werken op deze kruispunten (bv. het slijpen van lussen in het wegdek) werden reeds uitgevoerd. Op het kruispunt van de Desguinlei met de Karel Oomsstraat worden wel nog een aantal portieken en palen geplaatst om de armaturen aan te bevestigen. De ingebruikname van de nieuwe lichtenregelingen zal één dag per kruispunt in beslag nemen en gebeurt overdag. De verkeerslichten werken dan tijdelijk niet (op oranje knipperlicht) en plaatselijk kan er soms een rijstrook ingenomen zijn. Waar nodig zal de politie bijstand leveren om het verkeer in goede banen te leiden.
 

Meer info

Meer informatie over het doel en de werking van de Verkeerslichtencoördinatiecomputer (VLCC) kan u hier terugvinden: www.wegenenverkeer.be/slimmelichten.