Voorbereidende werken renovatie Denderbrug (N28) in Ninove vanaf 12 maart

Vannacht start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de voorbereidende werken voor de renovatie van de brug in de Koning Boudewijnlaan (N28) over de Dender in Ninove. Op 18 maart starten de effectieve renovatiewerken. De bovenkant en de onderkant van de brug worden aangepakt. Tijdens de werken rijdt het verkeer over één rijstrook in elke richting. Weggebruikers houden best rekening met vertragingen tijdens de spitsuren. De werken duren tot eind november 2019. 
 

Wat houden de werken in?

Vanaf vanavond maakt de aannemer de werf klaar en maakt hij doorsteken door de middenberm. Op maandag 18 maart start hij met de sanering van de Denderbrug in de Koning Boudewijnlaan (N28) in Ninove. Aan de bovenkant van de Denderbrug komt er nieuwe asfalt en een nieuwe waterdichting. Ook de brugdekvoegen, de brugranden en de brugleuningen worden vernieuwd. Langs de onderzijde van de brug wordt het beton hersteld en brengt de aannemer een beschermende coating aan. De werken lopen tot eind november 2019.
 

Hoe rijdt het verkeer? 

De werken gebeuren in verschillende fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Voorbereidende nachtwerken: van 12 maart tot 16 maart

Het verkeer rijdt tussen 21u en 5u 's ochtends over één rijstrook in elke richting. 
 

Renovatie brug: vanaf 18 maart tot november 2019

Tot aan de zomer werkt de aannemer op de rijrichting Aalst. Na de zomer wisselt hij van kant en werkt hij op de rijrichting Meerbeke. Dit betekent voor het verkeer dat er slechts één rijstrook beschikbaar is voor de beide richtingen tijdens de volledige duur van de werken. Alle verkeer rijdt over één rijstrook in elke richting. Voor de veiligheid rijdt het fietsverkeer tussen de twee kruispunten om in de beide richtingen via de Fabriekstraat, Désiré De Bodt-kaai, Oude Kaai, Mallaertstraat en Nederwijk.

Alle info over deze werken kunt u nalezen op www.wegenenverkeer.be/Ninove.