Werken aan kruispunt R6/Liersesteenweg in Mechelen binnenkort hervat

Nieuwe verkeerssituatie vanaf 19 januari

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is verheugd te kunnen melden dat de werken  aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14) in Mechelen naar alle verwachting vanaf maandag 22 januari hervat zullen worden. In november moesten de werken worden stilgelegd nadat de bouwvergunning geschorst werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. AWV heeft intussen met de betrokken partijen een akkoord bereikt om de lopende procedures te beëindigen. De hervatting van de werken betekent ook de start van een nieuwe fase waarin begonnen wordt aan de bouw van de brug over het kruispunt. Voor het verkeer verandert de situatie reeds vanaf vrijdag 19 januari.

Oplossing voor schorsing bouwvergunning

In november moest het Agentschap Wegen en Verkeer de werken aan het kruispunt van de R6 met de N14 stilleggen wegens een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bouwvergunning door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sindsdien werd er intensief aan een oplossing gewerkt en intussen is er tussen de betrokken partijen een akkoord bereikt. Op 9 januari sprak de Raad een arrest uit waarbij de afstand van de lopende procedures werd ingewilligd en de schorsing werd opgeheven. Eens het arrest officieel betekend is, staat niets de volledige heropstart van de werken in de weg.

Fase 2 start maandag 22 januari

Onder voorbehoud van het nog te betekenen arrest worden de werken vanaf maandag 22 januari hervat en begint meteen ook de tweede grote fase van het project: de bouw van de nieuwe integraalbrug over de Liersesteenweg en de aanleg van toegangshellingen.
Eerst worden er voorbereidende werken uitgevoerd, om vervolgens rond midden februari te beginnen aan de bouw van de brug zelf. Tegen het einde van de zomer verwacht AWV de tweede fase te kunnen afronden.

Verkeerssituatie tijdens fase 2

Tijdens fase 2 bevindt de werfzone zich in het midden van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. Voor het verkeer blijft er tijdens de bouw van de brug steeds doorgang mogelijk in alle richtingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal men de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen: ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg. Voor fietsers wordt er in de werfzone een veilige dubbelrichtingsdoorsteek voorzien met lichtengeregelde oversteekplaatsen.

De omschakeling naar deze nieuwe verkeerssituatie zal reeds plaatsvinden tijdens de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 januari. Vrijdag worden hiervoor de nodige voorbereidingen getroffen op de op- en afritten zoals het plaatsen van tijdelijke markeringen en betonnen rijbaanafscheidingen, ’s avonds  gebeurt dit op de R6 zelf. In de loop van de nacht treedt dan de nieuwe verkeerssituatie in werking. 

Einddatum werken blijft behouden

Door de schorsing van de bouwvergunning hebben de werken een tijdlang stilgelegen. Hierdoor zal vermoedelijk ook de einddatum van het gehele project achteruit schuiven. Het agentschap plant de werken wel nog steeds af te ronden voor de opening van het Sint-Maartenziekenhuis in oktober 2018. Om tijd in te halen wordt de fasering herbekeken zodat bepaalde werkzaamheden die tijdens de derde fase voorzien waren al in fase twee kunnen uitgevoerd worden. Door het herwerken van de planning en omdat er een bufferperiode voorzien was om onvoorziene omstandigheden op te vangen blijft AWV ervan overtuigd dat het kruispunt tijdig klaar zal zijn.