Werken op Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot vanaf 4 maart: verbreding rijweg en uitbreiding parking school

Op maandag 4 maart start een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werken op de Herseltsesteenweg (N19) ter hoogte van basisschool De Hoogvlieger. De rijstrook richting Herselt wordt over een afstand van 250m heraangelegd. Vanaf midden maart wordt ook de parking van basisschool De Hoogvlieger uitgebreid. De werken nemen ongeveer twee maanden in beslag en duren volgens de huidige planning tot eind april. Verkeer op de Herseltsesteenweg (N19) richting Aarschot blijft steeds mogelijk. Doorgaand verkeer richting Herselt wordt omgeleid via de Gijmelsesteenweg en de Wolfdonksesteenweg.
 

Verbreding middenberm en voorsorteerstrook 

Uit vaststellingen van AWV blijkt dat een te smalle middenberm en voorsorteerstrook ervoor zorgt dat auto’s op de Herseltsesteenweg richting Aarschot zich op het fietspad begeven om linksafslaand verkeer naar de Lindekensstraat langs rechts voorbij te rijden. Deze onveilige verkeerssituatie wordt permanent opgelost door zowel de middenberm, de voorsorteerstrook als de rijstrook richting Herselt te verbreden over een afstand van ongeveer 250m. Het fietspad richting Herselt zal daardoor in totaal 75 cm opschuiven. 
 

Uitbreiding parking basisschool de Hoogvlieger

Vanaf midden maart wordt de parking langs basisschool De Hoogvlieger heraangelegd en uitgebreid. De parking zal voor een deel over de Notelaarstraat komen te liggen, waardoor de Notelaarstraat na afloop van de werken niet meer aansluit op de Herseltsesteenweg. 
 

Werken duren tot eind april

De werken op de Herseltsesteenweg starten op 4 maart, in de krokusvakantie, en nemen ongeveer twee maanden in beslag. Volgens de vooropgestelde planning wordt er tot de tweede week van de paasvakantie aan de rijweg gewerkt en zijn eind april de werkzaamheden aan de parking afgerond. 
 

Omleiding richting Herselt vanaf 4 maart

Tijdens de werken blijft verkeer richting Aarschot mogelijk op de Herseltsesteenweg. Het verkeer richting Herselt wordt vanaf 4 maart omgeleid via de Gijmelsesteenweg, de Vleminkstraat en de Wolfdonksesteenweg. 

Project Herseltsesteenweg (N19) in Aarschot: meer informatie over de werken vindt u op de webpagina www.wegenenverkeer.be/aarschot

'Op het beeldmateriaal dat u samen met dit bericht bezorgd wordt, is copyright van toepassing. Het Agentschap Wegen en Verkeer vraagt met aandrang om bij publicatie van dit beeldmateriaal op online en offline media '© AWV' te vermelden als bijschrift bij het beeldmateriaal.'