Complex project integrale mobiliteitsimpact regio Kortrijk

Om de verkeersdoorstroming en -veiligheid in de regio te verbeteren, hebben alle betrokken overheden beslist om samen mogelijke oplossingen uit te werken voor aanpassingen aan het hoger wegennet in de regio Kortrijk. In een eerste fase is een mobiliteitsonderzoek voorzien. Dit onderzoek focust op het verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Oost en Kortrijk-Zuid en het klaverblad van Aalbeke maar ook op andere delen van de ring rond Kortrijk, met in het bijzonder de ontbrekende delen ter hoogte van Kuurne en Harelbeke. In de mobiliteitsstudie worden zoveel mogelijk scenario’s onderzocht. Zo zal bijvoorbeeld onderzocht worden of én hoe de R8 tussen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost moet worden gesloten. Het is ook mogelijk dat het onderzoek leidt tot kleinere aanpassingen die op korte termijn het verschil kunnen maken voor de veiligheid van fietsers op bepaalde kruispunten of voor het verbeteren van de verkeersdoorstroming op bepaalde invalswegen. Alle partners samen werken ook aan verbeteringen voor andere vervoersmodi zoals de fiets en het openbaar vervoer. Ook de onderlinge afstemming van de verschillende projecten en studies worden door alle partners samen bewaakt. Het proces dat hiervoor gevolgd wordt is dat van de ‘complexe projecten’. Dat betekent concreet dat alle betrokken overheden sterk met elkaar samenwerken en dat er verhoogde aandacht is voor het volwaardig betrekken van de burger en andere stakeholders.  

www.complexeprojecten.be