E314: Renovatie 3 onderbruggen (Leuven Noord)

Van april 2020 tot april 2021 renoveert het Agentschap Wegen en Verkeer 3 onderbruggen van de E314: ter hoogte van het Vuntcomplex, ter hoogte van de spoorlijn Leuven-Aarschot en in de Pleinstraat in Holsbeek. Dit project maakt deel uit van 'Leuven Noord', een reeks van elf infrastructuurprojecten ten noorden van Leuven tussen 2018 en 2023. 

Wat is een onderbrug?

Met ‘onderbruggen’ bedoelen we de locaties waar een snelweg over een andere weg loopt. Een ‘bovenbrug’ is het omgekeerde: een brug die over de snelweg gaat.

Brugdek herstellen en bovenkant vernieuwen

In een eerste fase voeren we lokale herstellingen uit aan het beton van de bruggen. Daarna pakken we de waterdichting en de wegverharding bovenop alle bruggen aan, zodat ze opnieuw bestand zijn tegen intensief gebruik. De brug over de spoorlijn Leuven-Aarschot krijgt bovendien nieuwe brugvoegen.

Betere beveiligingsconstructies

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, vernieuwen we ook de beveiligingsconstructies in de middenberm en de zijbermenbovenop de drie bruggen. De opstand van de middenberm versmalt, zodat er meer ruimte is voor het verkeer. De leuningen worden vervangen.

Werken aan onderbrug spoorlijn in samenwerking met Infrabel

De renovatiewerken aan de onderbrug van de spoorlijn Leuven-Aarschot voeren we uit in samenwerking met Infrabel, de beheerder van de Belgische spoorweginfrastructuur. Hier herstellen we de randbalk aan de onderkant van de brug volgens de criteria van Infrabel.

 

Verkeer altijd mogelijk over één weghelft

De werkzaamheden aan de onderbruggen van het Vuntcomplex en de Pleinstraat worden uitgevoerd in deelfasen. De werfzone neemt telkens één weghelft in onder de brug. Het verkeer op de E314 ondervindt geen hinder van de onderhoudswerken aan de twee bruggen boven de lokale wegen. Voor de werken aan de brug boven de spoorlijn Leuven-Aarschot sluiten we gedurende één weekend één rijstrook op de snelweg lokaal af.

Meer informatie op website 'Leuven Noord'

De renovatie van de onderbruggen maakt deel uit van 'Leuven Noord'. Dit is een reeks van elf infrastructuurprojecten tussen 2018 en 2023 ten noorden van Leuven, met name in de deelgemeenten Wilsele en Kessel-Lo. Met de realisatie van deze projecten wil Wegen en Verkeer de verkeersveiligheid verhogen en het verkeer op en rond de E314 vlotter laten verlopen. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Leuven Noord.