Herinrichting Bergensesteenweg Sint-Pieters-Leeuw

De Bergensesteenweg wordt volledig heringericht, van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan. Het wordt een veilige gewestweg met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, waar ook het autoverkeer vlotter zal kunnen rijden. Na de herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers. Het ontwerp van de nieuwe Bergensesteenweg werd begin 2017 afgewerkt. Ook de onteigeningsplannen zijn klaar, dus in de loop van 2017 zullen de eerste onteigeningsprocedures opgestart worden.  

De eigenaars wiens eigendom zal onteigend worden werden in 2014 uitgenodigd op infosessies waar de plannen voor de Bergensesteenweg uitgebreid werden toegelicht.

Klik hier voor de powerpointpresentatie en pancartes die getoond werden op die infosessies.  

  • Wat? Volledige herinrichting: aanleg nieuwe fietspaden, voetpaden, ventwegen voor lokaal verkeer
  • Waar? Van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan
  • Wanneer? Nog geen timing beschikbaar (onteigeningsprocedures lopen, verloop daarvan is bepalend voor planning werken) 

 

Leesbaar wegbeeld

Wegen en Verkeer zal met de herinrichting van dit stuk weg van bijna drie kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven. De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker én doet het verkeer te veel opstroppen. Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor allebei die problemen.

Oplossing: ‘ventwegen’

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privéterrein op te rijden. Wegen en Verkeer voorziet om ventwegen aan te leggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Eugène Ghijsstraat Die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen.

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat. Een prioriteit van Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur is dan ook om veilige, gescheiden fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone. Fietsers en voetpaden zullen in de toekomst ook veilig kunnen oversteken. Daar zullen de nodige middeneilanden voor aangelegd worden.

Gevaarlijke kruispunten: vervroegd aangepakt

De voorbije jaren pakte Wegen en Verkeer al de kruispunten aan van de Lotstraat (2009), de Alsembergsesteenweg (2012) en het kruispunt aan de Makro (2013). In een volgende fase, nog voor de grote herinrichting gebeurt, zal het kruispunt van de Georges Wittouckstraat, ook officieel erkend als gevaarlijk kruispunt, ook veiliger gemaakt worden. Deze werken zullen begin 2015 aanbesteed worden.

Infotentoonstelling

In oktober 2014 vond een infotentoonstelling plaats voor de omwonenden van de Bergensesteenweg. Driehonderd buren en geïnteresseerden konden er de plannen inkijken en vragen stellen aan de projectverantwoordelijken van Wegen en Verkeer.