N253 Huldenberg - Bertem herinrichting

 

In het kader van een investeringsproject van het Agentschap Wegen en Verkeer zal de N253 in Bertem en Huldenberg in de toekomst heringericht worden. De N253 wordt in de eerste plaats veiliger gemaakt voor de zachte weggebruiker. De fietspaden worden verhoogd en waar mogelijk vrijliggend van de weg aangelegd. Er komen ook nieuwe voetpaden en veilige oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers. Dat is geen gemakkelijke taak, want de N253 is een smalle weg en er staan veel huizen, op veel plaatsen heel dicht bij de weg (zie foto hieronder). Langs het tracé van de werken zal ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden.

In afwachting van deze grote herinrichting voert AWV in het voorjaar van 2019 een aantal kleinere ingrepen uit langs de N253 om de veiligheid voor fietsers en wandelaars te verbeteren. 

Huidige stand van zaken en planning

Omdat er extra ruimte nodig is voor de nieuwe fietspaden, zijn er voor de uitvoering van het project heel wat onteigeningen noodzakelijk. In het verleden werd daarom al 15 miljoen euro geïnvesteerd in de onteigeningen van dertig woningen. Ook voor de (gedeeltelijke) onteigeningen van ongeveer 500 voortuintjes, die nog moeten uitgevoerd worden, heeft AWV een bedrag van 13,4 miljoen euro gebudgetteerd. Het is pas nadat alle nodige onteigeningen zijn uitgevoerd, dat AWV kan starten met de grote herinrichting van de N253. Wanneer de grote herinrichting uitgevoerd wordt, is op dit moment nog niet bepaald.

De kleinere ingrepen die in het voorjaar 2019 worden uitgevoerd zorgen op kortere termijn al voor een veiligere omgeving langs de N253. Ze zorgen er daarnaast ook voor dat de grote herinrichting, met onder meer de aanleg van fietspaden vrijliggend van de weg en de veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers (op langere termijn) vlotter kan verlopen. 

AWV zal updates en het laatste nieuws over de herinrichting van de N253 op deze pagina melden.