Ombouw N49 in Maldegem en Damme

De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg. Het wegvak tussen Antwerpen en Zelzate is ondertussen al aangepast tot autosnelweg E34. Nu moet hetzelfde gebeuren met het wegvak tussen Zelzate en Westkapelle. Dat betekent ook een aantal belangrijke wijzigingen voor de N49 in Maldegem.

Waarom bouwen we de N49 om in Maldegem en Damme?

Vandaag rijden op de N49 zowel fietsers, tractoren, auto’s  als vrachtwagens en zijn er heel wat kruispunten. Om het verkeer veiliger en vlotter te maken, moeten alle kruispunten verdwijnen. Ook moet het lokale en doorgaande verkeer van elkaar worden gescheiden. De N49 wordt een autosnelweg met een maximumsnelheid van 120km/u. Op- en afrijden doe je in de toekomst in Maldegem (N44), Eeklo of Westkapelle. Een parallelweg langs de N49 vangt het lokale verkeer op en zorgt voor de ontsluiting van woningen en bedrijven. Deze sluiten nu rechtstreeks aan op de N49. Langs de parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

Hoe ziet het voorontwerp eruit?

 

Alle kruispunten met de N49 en rechtstreekse aansluitingen van woningen en bedrijven op de N49 verdwijnen. De snelweg N49 op- en afrijden kun je in de toekomst aan de N44 in Maldegem of aan het nieuwe op- en afrittencomplex dat momenteel gebouwd wordt in Westkapelle. In Westkapelle krijgt de N49 krijgt zelfs een verlengstuk met de aanleg van de A11 tot in Zeebrugge. De bouw van het 12 km lange traject is gestart in 2014, en moet eind 2017 voltooid zijn. 
Om het lokaal verkeer tussen deze twee knopen vlot te laten verlopen, bouwen we een parallelweg langs de N49. Langs deze parallelweg komen vrijliggende fietspaden.

1 en 2. Op- en afrijden aan Aardenburgkalseide en de N44

Het knooppunt van de N49 met de N44 krijgt een extra lus om een keerbeweging mogelijk te maken. Dat is nodig omdat oprijden richting kust niet langer mogelijk zal zijn aan Aardenburgkalseide en Noordstraat.

Het kruispunt met verkeerslichten aan Aardenburgkalseide/Noordstraat verdwijnt. In de plaats komt:

  • een tunnel onder de N49 voor de noord-zuidbeweging.
  • een oprit naar de N49 richting Antwerpen. Wie naar de kust wil, moet ook deze oprit nemen en de keerbeweging maken aan de N44.
  • een afrit van de N49 vanuit Antwerpen. Ook wie vanuit Knokke komt, moet eerst de keerbeweging aan de N44 maken en daarna de afrit nemen.
  • een aansluiting met de parallelweg langs de N49 die loopt tot Westkapelle.

3. Fietstunnel onder N49 aan Vakebuurtstraat en Butswervestraat

 

Het kruispunt met verkeerslichten aan de Vakebuurtstraat en de Butswervestraat verdwijnt. Beide straten worden doodlopend aan de N49, behalve voor fietsers. Voor hen komt er een fietstunnel onder de N49. De N49 op- of afrijden zal hier niet langer mogelijk zijn.

4. Tunnel onder N49 aan Koning Albertlaan

 

De aansluiting van de K. Albertlaan met de N49 verdwijnt. Ook de Passiedreef en de Vakebuurtstraat sluiten niet langer aan op de N49. In de plaats komt:

  • een tunnel onder de N49 in het verlengde van de K. Albertlaan. De noord-zuidbeweging blijft dus mogelijk. In de tunnel komt een veilig dubbelrichtingsfietspad. 
  • een rotonde ten noorden van de N49 (kant Bomberna) voor een vlotte uitwisseling tussen de K. Albertlaan en de nieuwe parallelweg.
  • een rotonde ten zuiden van de N49 die aansluit op de K. Albertlaan en op de nieuwe ventweg die naar de Passiedreef loopt.

5. Brug van parallelweg over Schipdonk- en Leopoldkanaal

De brug van de N49 over het Schipdonk- en Leopoldkanaal wordt vernieuwd. Daarnaast komt een nieuwe brug voor de parallelweg. Onder beide bruggen komt langs beide zijden van het tweelingkanaal een nieuwe weg. De weg aan de zuidkant verbindt Zoetendale met de Brieversweg. De noordelijke trekweg is voor traag verkeer (fietsers en landbouwverkeer) bestemd.

6. Tunnel onder N49 verbindt Waterpolder en Hoornstraat

 

 

Waterpolder en de Hoornstraat sluiten niet langer aan op de N49. Wat komt in de plaats?

  • Een nieuwe weg met tunnel onder de N49 verbindt Waterpolder met de Hoornstraat.  
  • Aan de kant van De Hoorn zorgt een ventweg dat alle woningen die nu rechtstreeks via de N49 ontsluiten, een verbinding hebben met De Hoorn/Sint-Rita. 
  • Aan de kant van Middelburg zorgt een nieuwe rotonde voor een vlotte uitwisseling tussen de nieuwe parallelweg en de tunnel naar Waterpolder. 

Procedures en studies

Streefbeeld en planMER (2004)

Voor het wegvak van de N49 tussen Zelzate en Westkapelle is een ‘streefbeeld’ opgemaakt. Dit is een visie op lange termijn die onder andere aangeeft waar er op- en afritten mogen komen. Alsook waar er bruggen of tunnels nodig zijn en welke parallelwegen voor lokaal verkeer er moeten bijkomen. Dit streefbeeld werd samen met het milieueffectenrapport (waarin de effecten op mens, milieu, dieren en planten worden onderzocht) goedgekeurd eind 2004.

Op het wegvak Maldegem-Damme voorzag het streefbeeld van de N49 een aansluitingsknoop met de N44 (die er al grotendeels ligt) en een gedeeltelijk op- en afrittenstelsel ter hoogte van de Noordstraat en Aardenburgkalseide, vooral voor de verbinding Aardenburg - Antwerpen. Alle andere aansluitingen moesten volgens het streefbeeld verdwijnen, ook die van de Albertlaan.

Mobiliteitsstudie en aangepast streefbeeld

De oplossingen die het streefbeeld aanreikte voor de verbinding met de N9 en de ontsluiting van Damme zouden verkeersproblemen kunnen geven in Maldegem. Daarom heeft AWV een bijkomende mobiliteitsstudie uitgevoerd. Op basis van de resultaten is het streefbeeld van 2004 aangepast. Er is een nieuwe ‘conceptnota’ opgesteld, in overleg met de betrokken gemeenten. 
De ‘conceptnota’ werd door de gemeentebesturen van Maldegem en Damme goedgekeurd. In oktober 2015 werd deze vervolgens ook door de Vlaamse adviesinstanties goedgekeurd.

Conceptnota 

De conceptnota voor de ombouw van het stuk Maldegem-Damme is in oktober 2015 goedgekeurd door de gemeentebesturen van Maldegem en Damme en door de Vlaamse adviesinstanties. De nota beschrijft de principes waar de nieuwe N49 aan moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld in waar er ventwegen, bruggen of (fiets)tunnels komen. Ook waar de parallelwegen komen, hoe de auto’s, fietsers en het landbouwverkeer rijden of wat het snelheidsregime zal zijn op alle nieuwe wegen. 
Aangezien de conceptnota wijzigingen inhoudt ten opzichte van het oorspronkelijk goedgekeurde streefbeeld, moeten we een nieuw milieueffectenonderzoek uitvoeren. 

Project-MER (project MilieuEffectenRapport)

Momenteel wordt de project-MER opgemaakt. Hierin worden de effecten van de ombouw op mensen, milieu, dieren en planten onderzocht. De eerste fase van de opmaak van dit project-MER is de kennisgevingsnota. In de kennisgevingsnota staat onder meer een omschrijving van het project, de verschillende alternatieven die zullen onderzocht worden en de wijze waarop de milieueffecten zullen worden bestudeerd.

Technisch ontwerp

Pas na goedkeuring van het verslag van het projectMER zal het definitieve ontwerp voor de ombouw van de N49 uitgewerkt worden. 

Onteigeningen en bouwvergunning

De ombouw van de N49 op het grondgebied van Maldegem en Damme zal niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd worden, maar wel in fasen. Per fase zullen onteigeningen,  grondinnames en een bouwvergunning nodig zijn. 

Uitvoering

Voor de werken van start gaan, gaan we na hoe we alle percelen, woningen en bedrijven bereikbaar kunnen houden. We zullen hier tijdig over communiceren naar de buurtbewoners en ondernemers. Werken van deze omvang zullen uiteraard gepaard gaan met hinder. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal ook hier investeren in maatregelen om de hinder zo beperkt mogelijk te houden. 
 

Contact

Heeft u nog vragen over dit project? Dan kan u die stellen via wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be of via 09 276 26 00 .