Oostelijke tangent

 

De overzichtkaartjes kan u ook hier downloaden. Alle panelen van de infomarkt kunt u hier ook bekijken.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is al geruime tijd bezig met de plannen voor een nieuwe verbindingsweg tussen het knooppunt van R42 met de N70 en de E17. Het project is ook gekend als de oostelijke tangent

Wat houdt het project in?

De oostelijke tangent is een nieuwe verbinding tussen de N70/R42 en de E17 langs de spoorlijn Sint-Niklaas-Mechelen. Er komt een nieuwe weg voor auto’s en vrachtverkeer met een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad langs. Door vlotter verkeer te creëren rond Sint-Niklaas verlicht de verkeersdruk in het centrum van de stad. Daarnaast maakt de nieuwe weg verschillende bedrijvenzones vlotter en beter bereikbaar. Het project zet ook in op de fietsers en het openbaar vervoer met een snelle en veilige fietsas tussen de N70 en Eigenlo én een beter bereikbaar station. 

Waar staan we in de procedure?

GRUP (Gewestelijk uitvoeringsplan) definitief vastgesteld

Een gewestelijk uitvoeringsplan (GRUP) is noodzakelijk wanneer de bestemming van een gebied aangepast wordt. Dit is het geval binnen het project van de Oostelijke Tangent.
In het GRUP zijn alle opmerkingen, adviezen en bezwaren grondig onderzocht en beoordeeld. Zowel op de infomarkten als in de bezwaren kwam de vraag naar een ongelijkgrondse kruising voor fietsers en voetgangers ter hoogte van de Damstraat. Deze ongelijkgrondse kruising is nu mee opgenomen in het GRUP. Binnenkort start de studie voor deze kruising. 
Op 13 januari 2017 heeft de Vlaamse Regering het GRUP definitief vastgesteld en op 1 februari 2017 ging het van kracht. Meer info op de website van Ruimte Vlaanderen. 

Voorontwerp 

Momenteel werken we samen met alle partners (stad Sint-Niklaas, gemeente Temse, Infrabel, De Lijn en de provincie Oost-Vlaanderen) het voorontwerp van het plan verder uit. Dit voorontwerp wordt ook voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur. Bovendien worden de geplande parallelwegen en het autosnelwegcomplex van het project onderworpen aan een ‘VerkeersVeiligheidsAudit (VVEA)’. Hierin worden de specifieke aandachtspunten op vlak van veiligheid voor autosnelwegen en op- en afrittencomplexen in detail bekeken. Beide aspecten van het voorontwerp kunnen worden afgerond volgende maand.

Ontheffing project MER

Na het bouwverlof start de studie die de ontheffing projectMER opmaakt.

Verwervingen

In 2017 zijn we al gestart met het aankopen van gronden en panden in der minne en gaan we hiermee verder. Tegelijkertijd starten we met de opmaak van het Ministerieel Besluit (MB) inzake onteigeningen. 

Timing

Van zodra er zicht is op het afronden van alle onteigeningen in de loop van 2019, kunnen we een concrete datum voor de start van de werken inplannen. 

Infomarkt 

AWV organiseerde op 26 januari 2016 een infomarkt in de Vrije Technische School in Sint-Niklaas. Er kwamen meer dan 300 geïnteresseerden over de vloer. We werkten aan de hand van een 15-tal panelen met kaart- en beeldmateriaal over het project. Tussen 15.00u en 20.00u konden de mensen langskomen zodat ze ruim de tijd kregen om alles rustig te bekijken. Enkele experts over het project stonden klaar om de vragen te beantwoorden. Kon u er die dag niet bij zijn, u kunt hier alle panelen (pdf) bekijken en downloaden.

Zit u nog met vragen over het project:

 

Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen

09 / 276 26 00 

wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be