Project-MER derde rijstrook Heusden - Genk

In het voorjaar 2019 zijn aan de E314 de werken gestart om een derde rijstrook aan te leggen op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder. In de toekomst zal ook het stuk van de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) in aanmerking komen voor zo'n derde rijstrook in beide richtingen. Hiervoor is in maart 2019 een nieuwe studie opgestart die de milieueffecten in kaart moet brengen en zal leiden tot een voorkeursontwerp. Bedoeling is hiermee vervolgens een omgevingsvergunning aan te vragen. AWV wil deze derde rijstroken gefaseerd in een meerjarenproject uitvoeren.

Doorstroming verbeteren

Om de doorstroming op de E314 te verbeteren wordt ook tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) in beide richtingen een extra rijstrook voorzien. Er zal gebruik gemaakt worden van de zeer brede middenberm om het wegprofiel te verbreden. Zo is er ruimte voor een permanente derde rijstrook met pechstrook en plaatselijke pechhavens, zonder uit te breiden naar de buitenkanten van de autosnelweg (uitgezonderd voor pechhavens). Er wordt gestreefd naar een duurzaam ontwerp waarbij er rekening wordt gehouden met de ligging te midden van het Europees beschermd Habitatrichtlijngebied dat zich uitstrekt over een groot deel van het traject.

Milieueffectenrapport

Vooraleer een omgevingsvergunning hiervoor kan worden aangevraagd, wordt er een milieueffectenrapport (project-MER) opgesteld. Hierin worden de verschillende uitvoeringsalternatieven voor de verbreding van de E314 tussen afrit 27 (Zolder-Terlaemen) en afrit 31 (Genk centrum) onderzocht. Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

Luisterronde

In de loop van 2019 krijgen de verschillende betrokken partijen de kans om mee na te denken over het project. Momenteel worden de eerste gesprekken gepland met de gemeenten Genk, Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder en Zonhoven, met ANB, de provincie Limburg, VMM en Watering de Herk. Eenmaal de plannen in een kennisgevingsdossier zijn gebundeld en voorgesteld aan de dienst-MER zullen ook de bewoners van de betrokken gemeenten de kans krijgen om hun ideeën, bedenkingen en suggesties te uiten. Hiervoor wordt tijdens de periode van het openbaar onderzoek een participatiemoment georganiseerd. 

Update: in september-oktober 2019 vonden 4 infomarkten plaats, één in elke betrokken gemeente. 

 

Op basis van de resultaten van het milieueffectenrapport en de inbreng van de betrokken partijen  worden de definitieve plannen uitgetekend. Op basis van deze plannen wordt een omgevingsvergunning aangevraagd. De werken op het terrein kunnen starten zodra de omgevingsvergunning rond is en de nodige budgetten vastliggen.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf hier in om op de hoogte te blijven via een digitale nieuwsbrief in je mailbox.