Ring rond Brussel in Beersel: plaatsen geluidsschermen

Wegen en Verkeer vervangt in 2019 (nog geen detailplanning beschikbaar) de geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Beersel. Het agentschap zal ook schermen plaatsen op locaties waar er vandaag geen schermen staan (voor een klein stukje ook op het grondgebied van de gemeente Drogenbos, zie plan hieronder). In totaal zullen er over een afstand van 3500 meter schermen geplaatst worden - waarvan een kilometer op locaties waar vandaag geen schermen staan. Zodra er een concrete planning is, zal Wegen en Verkeer daarover berichten op deze webpagina of op www.wegenenverkeer.be/beersel


De ligging van de geluidsschermen   

Gemeente Beersel betaalt 10%  

10% van het volledige investeringsbedrag zal betaald worden door het gemeentebestuur van Beersel, de rest door Wegen en Verkeer. 

Actieplan tegen omgevingslawaai 

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen om de leefbaarheid van de omgeving te verbeteren.  

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen, maar uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op geen enkele van de locaties in Beersel de geluidsniveaus de grens van 80 decibel halen - pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig. Daarom betaalt het gemeentebestuur van Beersel (en ook het gemeentebestuur van Drogenbos, voor de schermen op hun grondgbied)  mee voor de nieuwe geluidsschermen. 

Metingen 

De geluidsspecialisten van AWV volgen bij hun metingen geijkte procedures, zodat er gemeten wordt in omstandigheden waarin de kans op geluidshinder door verkeer het grootst is. De metingen in Beersel zijn gebeurd op de meest verkeersdrukke momenten (ochtend- of avondspits) en in ‘ideale’ omstandigheden qua windrichting, windsnelheid, temperatuur en vochtigheid.