Studie naar herinrichting Mechelsesteenweg (N26) Herent / Leuven

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een ingrijpende herinrichting van de Mechelsesteenweg (N26) van aan het op- en afrittencomplex met de E314 tot de R23. Een studiebureau voerde de afgelopen jaren al heel wat studiewerk uit over de inhoud van deze herinrichting. Dat studiewerk is nog niet afgerond, maar is in 2019 hervat. Wanneer de herinrichting uitgevoerd wordt en hoe die er precies zal uitzien, kunnen we op dit moment dan ook nog niet zeggen. Daarvoor moeten eerst de noodzakelijke procedurele stappen worden doorlopen, te beginnen met de afronding van het studiewerk en de opmaak van een voorontwerp.

Zodra er meer informatie beschikbaar is over de volgende stappen binnen het project, leest u daarover op deze webpagina.

Voortzetting studieopdracht in 2019

Een oplossing voor het stuk van de Mechelsesteenweg tussen de E314 en de R23 dringt zich al enkele jaren op. Eerder studiewerk resulteerde in een voorontwerp waarin de krijtlijnen van verschillende scenario’s voor een herinrichting werden uitgewerkt. Nu de randvoorwaarden voor het verdere studiewerk zijn afgebakend, gaat het studiebureau opnieuw aan de slag.

Vlottere doorstroming en veiliger verkeer op de Mechelsesteenweg 

Het studiebureau zal een aantal scenario’s onderzoeken die een veiligere rijrichting voor fietsers beogen. Concreet worden er een aantal aanbevelingen voor de herinrichting van de volgende drie verkeersknooppunten geformuleerd:

Op- en afrittencomplex E314

De gelijkvloerse kruisingen met fietsers ter hoogte van de op- en afritten van de E314 zullen weggewerkt worden. Met andere woroden, fietsers zullen in de toekomst de op- en afritten ongelijkgronds kruisen. of dat d.m.v. tunnels of bruggen zal gebeuren, en waar die zullen liggen, is nog niet beslist. 

Ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E314 en de aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) met de Mechelsesteenweg is de huidige opeenvolging van drie lichtengeregelde kruispunten zeker niet ideaal. Het wegwerken van deze situatie is voor AWV prioritair. Voor de herinrichting uitgevoerd wordt, zal AWV de regeling van de verkeerslichten al aanpassen. We baseren ons daarbij op telgegevens en resultaten van simulaties. De doelstelling is om de kruispunten zo conflictvrij mogelijk te maken, met zo weinig mogelijk vertragend effect op de doorstroming van het doorgaande verkeer. 

Herbekijken aansluiting Oude Mechelsesteenweg (N26a)

De huidige aansluiting van de Oude Mechelsesteenweg (N26a) op de Mechelsesteenweg (N26) bevindt zich ter hoogte van het op- en afrittencomplex E314. Omdat deze opeenvolging van kruispunten voor heel wat verkeersproblemen zorgt (zie hierboven), wil AWV de N26a bij een herinrichting centraler op de N26 tussen de verbinding R23-E314 laten aansluiten. Het verdere studiewerk zal meer duidelijkheid geven over waar die aansluiting verkeerstechnisch het best wordt voorzien en wat dat betekent voor de ontsluiting van Kareelveld.

Kruising N26 met R23

In afwachting van een totaalplan voor de R23 wil AWV de herinrichting van dit knooppunt beperken tot een optimalisatie van de bestaande inrichting. De studie zal daarom focussen op lokale ingrepen die een direct impact hebben op de verkeerssituatie ter hoogte van de kruising van de N26 met de R23.