Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum tot najaar 2018
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt van met de Sint-Truidensesteenweg
 • Wanneer? momenteel in uitvoering; einde werken najaar 2018

UPDATE 24/05/'18
Veldbornstraat
De Waaibergstraat wordt van 2 tot 13 juli afgesloten van de Veldbornstraat. Meer informatie over deze werken vindt u onder de alinea "Van 2 tot 13 juli heraanleg kruispunt Veldbornstraat met Waaibergstraat"). De Veldbornstraat zal hierdoor pas tijdens de zomer terug worden opengesteld voor het verkeer, en niet eind mei zoals eerder werd gecommuniceerd.  
Najaar 2018: werken aan Oplintersepoort en niet aan Bergévest
Vanaf 6 augustus start AWV met de heraanleg van het kruispunt van de Oplintersepoort en wordt de Oplintersesteenweg ter hoogte van de Sliksteenvest afgesloten voor het verkeer. Dit betekent dat de herinrichting van de Bergévest niet doorgaat tijdens het najaar van 2018 zoals eerder werd gecommuniceerd. In overleg met alle betrokkenen is ervoor gekozen om de Vesten eerst volledig af te werken ter hoogte van de Sliksteenvest en Leopoldvest alvorens de herinrichting van de Bergévest aan te vatten. Op die manier vermijden we dat er op te veel plaatsen tegelijk tijdelijke infrastructuur en hinder aanwezig is. Momenteel bespreekt alle partners welke maatregelen en omleidingen er vanaf 6 augustus worden ingesteld in de omgeving van de Oplintersepoort. Meer informatie hierover verschijnt later op deze webpagina.

 

De herinrichting van de Tiense Vesten: werfzones voorjaar/zomer 2018
Werven in uitvoering voorjaar/zomer 2018 

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Actuele werken

Werken binnenring Sliksteenvest en Leopoldvest

Sinds januari 2018 werkt AWV aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Hier worden in mei en juni de bermen afgewerkt. Tijdens de  eerste twee weken van juli wordt de toplaag in asfalt en de markeringen aangebracht, waarna de vernieuwde rijweg kan worden opengesteld voor het verkeer.

Werken Sliksteenvest en Veldbornstraat

Sinds april 2018 werkt AWV op het einde van de werfzone aan het kruispunt van de Sliksteenvest met de Veldbornstraat. De rioleringswerken en de opbouw van de rijweg werden hier reeds gestart, maar de toplaag, markeringen en de verkeerslichten moeten de komende weken nog worden afgewerkt.  Dit gebeurt na de werken aan het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat die begin juli plaatsvinden (meer info hierover lager op deze pagina). Hierdoor zal dit kruispunt niet eind mei worden opengesteld voor het verkeer maar pas tijdens de zomer.

Werken Bergévest

Ter hoogte van de Bergévest werkt AWV aan de brug van de Gete. De werken aan de kant van de binnenring werden half mei beëindigd, zodat de werkzaamheden hier nu aan de kant van de buitenring worden verdergezet. Volgens de huidige planning zijn deze werken tegen het bouwverlof klaar.

Toekomstige werken

Van 18 juni tot 13 juli voorbereidende werken aan Slachthuisstraat en Bergévest

Van 18 juni tot 13 juli breekt AWV de muur ter hoogte van het stadion van KVK Tienen en Royal Racing Tienen Tennisclub af en wordt er verder van de rijweg een nieuwe muur opgebouwd. Deze ingreep kadert binnen de voorbereidende werken die AWV moet uitvoeren alvorens de eigenlijke herinrichtingswerken ter hoogte van de Bergévest van start kunnen gaan. De nieuwe muur zou voor het bouwverlof moeten gerealiseerd zijn.

Tijdens de werken in de Slachthuisstraat, moet er een veiligheidszone worden gemaakt om de afbraakwerken te kunnen uitvoeren. Daarom zal er gedurende één week slechts eenrichtingsverkeer mogelijk zijn in de Slachthuisstraat. Afhankelijk van de voortgang van de werken wordt deze maatregel ingevoerd in de week van 25 juni of 2 juli 2018. Verkeer van de Vesten naar de Slachthuisstraat blijft mogelijk. Verkeer vanuit de Slachthuisstraat naar de Vesten moet omrijden via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat. Tijdens die week wordt de Molenstraat doodlopend gemaakt om sluipverkeer tegen te gaan.

 

Vanaf 26 juni tot begin 2019 heraanleg Hoveniersstraat

AWV vernieuwt de Hoveniersstraat volledig tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. In de Hoveniersstraat wordt eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. De aannemer vat de werkzaamheden in de Hoveniersstraat aan op 26 juni en zal de werken hier volgens de huidige planning begin 2019 beëindigen.

Het verkeer van en naar de Hoveniersstraat moet van 26 juni tot 5 augustus 2018 een omleiding volgen via de Oplintersesteenweg, Rode Kruislaan en Vianderdal.

Van 2 tot 13 juli heraanleg kruispunt Veldbornstraat met Waaibergstraat

Tijdens de eerste twee weken van juli vernieuwt  AWV het wegdek van het kruispunt van de Veldbornstraat met de Waaibergstraat. Deze werken vormen het sluitstuk van de werkzaamheden aan de de binnenring tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat. Volgens de planning worden de werken afgerond voor het bouwverlof van de aannemer waarna het kruispunt terug wordt opengesteld.

Tijdens de werken aan het kruispunt is er geen verkeer mogelijk tussen de Veldbornstraat en de Waaibergstraat. In beide straten blijft verkeer in twee richtingen mogelijk voor lokaal verkeer. Zowel de Veldbornstraat als de Waaibergstraat worden doodlopend ter hoogte van het kruispunt.

De bestaande omleidingen voor het autoverkeer via de Gilainstraat (richting centrum) en via de Kapelstraat en de Kapucijnenstraat (richting E40/Sint-Truiden), blijven gelden. Ook de omleidingen voor de fietsers via de Ijzerstraat en de Generaal Guffenstraat zullen tijdens de werken aan het kruispunt behouden blijven.

 

Sliksteenvest en Leopoldvest: maatregelen voor het verkeer 

Verkeer beschikt op buitenring over één rijstrook in elke richting

 

Tijdens de werkzaamheden aan de binnenring wordt alle verkeer op de vernieuwde buitenring gebracht. Het verkeer beschikt tussen het kruispunt met de Veldbornstraat en dat met de Kapucijnenstraat op de buitenring over één rijstrook in elke richting. Op de andere plaatsen van de Vesten zijn zowel de binnen- als de buitenring toegankelijk voor het verkeer.

Binnenring afgesloten voor het verkeer

Tijdens de werkzaamheden aan de binnenring van de Sliksteenvest en Leopoldvest worden de binnenring en het fietspad tussen de Veldbornstraat en de Kapucijnenstraat afgesloten voor het verkeer. Beide kruispunten behoren niet tot de werfzone en blijven open voor het verkeer. Ook het kruispunt met de Slachthuisstraat is terug open voor alle verkeer.

Omleiding voor fietsers

Tijdens de werken aan de binnenring kunnen de fietsers gebruik maken van het nieuwe fietspad langs de buitenring. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

 

Omleiding voor het plaatselijk verkeer

De Generaal Guffensstraat en de Donystraat worden ter hoogte van de Vesten doodlopend. Het verkeer uit beide straten kan de Vesten bereiken via de Oorlogsvrijwilligersstraat, Kapelstraat en Kapucijnenstraat.

omleiding plaatselijk verkeer Tiense Vesten
Plaatselijk verkeer omgeleid

Maatregelen voor het doorgaande verkeer tijdens de gehele duur van de werken op de Vesten 

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.