Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum in uitvoering - einde werken zomer 2020
 • Wat? Herinrichting van de Tiense Vesten
 • Waar? Vanaf het kruispunt met de Aarschotsesteenweg (N223) tot en met het kruispunt met de Aandorenstraat (N3)
 • Wanneer? in uitvoering; einde werken zomer 2020

UPDATE 18/03/19: 
Impact Bergévest vanaf half april

De aannemer zal half april de Oplintersepoort en de Hoveniersstraat terug openstellen voor het verkeer, waarna hij wel nog verder werkt aan het plein van het oorlogsmonument. Tijdens de week van 15-21 april wordt er niet gewerkt. Na de paasvakantie wordt er gestart met de herinrichting van de Bergévest. Vanaf 23 april tot de zomer van 2019 werkt de aannemer hoofdzakelijk ter hoogte van de buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Slachthuisstraat (inclusief kruispunt). De impact op het verkeer wordt opgedeeld in vier deelfasen. Hieronder leest u daarover meer en kan u de vooropgestelde omleidingskaarten bekijken. 

Herinrichting Bergévest vanaf 23 april

Herinrichting Bergévest in 4 zones

 1. 23 april - zomer 2019: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Gete + aanleg riolering tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat dwars door ringweg
 2. Zomer - eind 2019: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete
 3. Begin - voorjaar 2020: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat
 4. Voorjaar - zomer 2020: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat (N3)

Bergévest

Overzicht werken en impact tot zomer 2019 (zone 1)

Van 23 tot 26 april

 • Riolering onder de Leopoldvest aansluiten op de Slachthuisstraat 
 • Middenberm afgesloten
  • Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
  • Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat bereikbaar volgens recht-in rechts-uit principe
  • Fietsen blijft mogelijk

 

Eind april tot begin juni

 • Aanleg riolering ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat
 • Kruispunt Bergévest met Kapucijnenstraat afgesloten voor autoverkeer
  • Omleiding via Beauduinstraat

  • Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen op buitenring

  • Slachthuisstraat open voor verkeer
  • Verkeer op de Vesten komende van de Oplintersepoort/Leopoldvest kan niet afslaan naar de Slachthuisstraat, maar kan omrijden via Aandorenstraat en Industriepark
  • Fietsen blijft mogelijk

 

Begin juni - half juni

 • Aanleg koker tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat dwars door Bergévest
  • Vesten (N3) volledig afgesloten t.h.v. Bergévest voor alle verkeer gedurende twee weken

  • Slachthuisstraat, Molenstraat en Kapucijnenstraat afgesloten

  • Omleiding Kapucijnenstraat en Paardenbrugstraat via Beauduinstraat

  • Omleiding Slachthuisstraat via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat

  • Fietsen blijft mogelijk

 

Half juni - eind augustus

 • Aanleg nieuwe rijweg, fietspaden, voetpaden, markeringen t.h.v. buitenring 
  • Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
  • Kapucijnenstraat open

  • Slachthuisstraat en Molenstraat afgesloten - fietsers en voetgangers hebben geen doorgang van en naar de Slachthuisstraat
  • Omleiding Slachthuisstraat via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat

Einde werken in 2020 

Op deze website (en in de andere communicatiekanalen van AWV) stond al enkele maanden te lezen dat de herinrichting van de Tiense Vesten zou worden afgerond in het najaar van 2019. In deze planning ging AWV ervan uit dat de werken aan de Oplintersepoort eind 2018 afgerond zouden zijn en het agentschap de herinrichting van de Bergévest begin 2019 zou kunnen aanvatten. De werken aan de Oplintersepoort hebben de voorbije maanden vertraging opgelopen omwille van een langer durend archeologisch onderzoek (na het vinden van een oude stadsmuur) en de ontdekking van rioleringen die niet op de plannen ingetekend waren. Hierdoor moest de aannemer bijkomende werken uitvoeren die de planning deden opschuiven. Het einde van de werken aan de Oplintersepoort is momenteel voorzien voor eind maart 2019. De herinrichting van de Bergévest start in april 2019, minstens drie maanden later dan eerst gepland. Volgens de planning waarover AWV vandaag beschikt zullen de werken aan de Bergévest in de zomer van 2020 beëindigd worden.

 

Actuele werken: Oplintersepoort

De herinrichting van de Tiense Vesten: werfzones voorjaar/zomer 2018
Werven in uitvoering zomer en najaar 2018 

 

Verplaatsen oorlogsmonument 

Wat doe je wanneer je een fietspad wil aanleggen op de plaats waar vandaag een oorlogsmonument staat? Dit probleem stelde zich aan de Kabbeekvest. AWV zocht en vond een onderaannemer die het monument inpakte, opnam en verplaatste naar een nieuwe locatie waar het monument nog beter te bewonderen zal zijn. De hele verplaatsingsoperatie nam ruim een week in, want het monument moest tijdelijk ontmanteld worden. Op vrijdag 22 november 2018 werd de eigenlijke verplaatsing uitgevoerd, met behulp van een grote kraan.  

http://buildevolution.s3.amazonaws.com/Filetransfer/awv_promo_v6-281118.mp4

Een nieuwe en veiligere Oplintersepoort

Van 6 augustus 2018 tot april 2019 vernieuwt AWV het kruispunt van de Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten wordt het kruispunt van de Oplintersepoort volledig vernieuwd om het veiliger te maken voor alle weggebruikers. Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Daarna legt AWV de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan. Ook de verkeerslichten, oversteekplaatsen en fietspaden worden volledig vernieuwd.

Vernieuwing Hoveniersstraat in opdracht van stad Tienen

Gelijktijdig met de werken aan de Oplintersepoort vernieuwt de aannemer van AWV in opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met de Boomgaardendreef. Ook daar wordt er eerst een nieuw rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt vernieuwd. Volgens de huidige planning zal de aannemer deze werkzaamheden samen met de werken aan de Oplintersepoort beëindigen.

Huidige maatregelen voor het verkeer

Oplintersepoort afgesloten, omleiding via Industriepark

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort is het kruispunt van de Oplintersesteenweg met de Sliksteenvest afgesloten. Het verkeer tussen Oplinter en Tienen moet een omleiding volgen via de Hamelendreef, Industriepark en Slachthuisstraat. Het verkeer richting Diest, Aarschot, Leuven en Sint-Truiden rijdt via de Hamelendreef, Industriepark en Ambachtenlaan.

Het verkeer tussen Oplinter en de E40 volgt dezelfde omleiding tot aan de rotonde van de Ambachtenlaan en de Sint-Truidensesteenweg. In plaats van richting centrum te rijden, volgt dit verkeer de Oostelijke Ring (R27) en de Invalsweg (N29) tot aan het op- en afrittencomplex van de E40.

Verkeer op Vesten blijft mogelijk

Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone beschikt het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook. Dit is mogelijk door zoals steeds een doorsteek door de middenberm te maken.

 

Fietsers via Vianderstraat

Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de Veldbornstraat bereiken. Voor voetgangers blijft de werfzone te voet bereikbaar.

Doorgaand verkeer via Westelijke en Oostelijke Ring (R27)

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

 

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.