Herinrichting Tiense Vesten

Regio
Gemeente
Weg
Datum in uitvoering - einde werken zomer 2020

UPDATE 29/08/'19:
​Bovengrondse herinrichting buitenkant Bergévest tot begin oktober

De rioleringswerken aan de buitenkant van de Vesten ter hoogte van Royal Racing Tienen Tennisclub zijn klaar. Momenteel werkt Wegen en Verkeer op deze locatie aan de opbouw van de bovengrondse infrastructuur: plaatsen van de funderingen en de waterslikkers, die het regenwater op het wegdek naar de riolering leiden. 
Planning werken september
- Vanaf 2 september: plaatsen boordstenen (lijnvormige elementen) en onderlagen van de rijweg in asfalt.
- Vanaf 9 september: aanleg van het nieuwe fietspad in beton.
- Vanaf 23 september: vervangen van de onderlagen asfalt in de Slachthuisstraat tot aan het kruispunt met de Molenstraat op vraag van de stad Tienen . Dit deel van de Slachthuisstraat zal in de week van 30 september samen met de buitenkant van de Bergévest een nieuwe toplaag krijgen. 
- Vanaf 30 september: aanbrengen toplaag in asfalt en markeringen. 
Alle handelszaken in de Slachthuisstraat en de Hamelendreef blijven bereikbaar via het Industriepark. Tijdens de werken in de Slachthuisstraat blijft de parking aan de winkels Gamma, Aldi, Blokker, etc. bereikbaar. 
Wanneer de werkzaamheden aan de buitenkant van de Bergévest klaar zijn, schuift Wegen en Verkeer de werfzone op naar de binnenzijden van de Bergévest ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Paardenbrugstraat. 

 

 

Herinrichting Bergévest

Herinrichting Bergévest in 4 zones

 1. 23 april - zomer 2019: vernieuwen buitenring tussen het kruispunt met de Slachthuisstraat en de Gete + aanleg riolering tussen Slachthuisstraat en Kapucijnenstraat dwars door ringweg
 2. Zomer - eind 2019: vernieuwen binnenring tussen het kruispunt met de Kapucijnenstraat en de Gete
 3. Begin - voorjaar 2020: vernieuwen binnenring tussen de Gete en het kruispunt met de Beauduinstraat
 4. Voorjaar - zomer 2020: vernieuwen buitenring tussen de Gete en het kruispunt met de Aandorenstraat (N3)

Bergévest

Overzicht werken en impact tot zomer 2019 (zone 1)

 

 

Half juli - begin oktober

 • Aanleg nieuwe rijweg, fietspaden, voetpaden, markeringen t.h.v. buitenring 
  • Verkeer op Vesten mogelijk in beide richtingen
  • Kapucijnenstraat open

  • Slachthuisstraat en Molenstraat afgesloten - fietsers en voetgangers hebben geen doorgang van en naar de Slachthuisstraat
  • Omleiding Slachthuisstraat via Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en Aandorenstraat

Einde werken in 2020 

Op deze website (en in de andere communicatiekanalen van AWV) stond al enkele maanden te lezen dat de herinrichting van de Tiense Vesten zou worden afgerond in het najaar van 2019. In deze planning ging AWV ervan uit dat de werken aan de Oplintersepoort eind 2018 afgerond zouden zijn en het agentschap de herinrichting van de Bergévest begin 2019 zou kunnen aanvatten. De werken aan de Oplintersepoort hebben de voorbije maanden vertraging opgelopen omwille van een langer durend archeologisch onderzoek (na het vinden van een oude stadsmuur) en de ontdekking van rioleringen die niet op de plannen ingetekend waren. Hierdoor moest de aannemer bijkomende werken uitvoeren die de planning deden opschuiven. Volgens de planning waarover AWV vandaag beschikt zullen de werken aan de Bergévest in de zomer van 2020 beëindigd worden.

Herinrichting Oplintersepoort

Verplaatsen oorlogsmonument 

Wat doe je wanneer je een fietspad wil aanleggen op de plaats waar vandaag een oorlogsmonument staat? Dit probleem stelde zich aan de Kabbeekvest. AWV zocht en vond een onderaannemer die het monument inpakte, opnam en verplaatste naar een nieuwe locatie waar het monument nog beter te bewonderen zal zijn. De hele verplaatsingsoperatie nam ruim een week in, want het monument moest tijdelijk ontmanteld worden. Op vrijdag 22 november 2018 werd de eigenlijke verplaatsing uitgevoerd, met behulp van een grote kraan.  

 

Doorgaand verkeer via Westelijke en Oostelijke Ring (R27)

Het doorgaand verkeer wordt nog altijd aangeraden om de Vesten te vermijden. De grote omleiding vanaf de Leuvenselaan (N3) via de Westelijke Ring (R27) en Zuidelijke Ring (R27) naar de Sint-Truidensesteenweg (N3) blijft behouden.

 

Meer informatie over de bussen via De Lijn

Meer informatie over de bussen van De Lijn is te bekomen via www.delijn.be en op het infonummer van De Lijn: 070/220.200.

Situering van het project

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Aandorenstraat (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

In de periode tussen 1998 en 2000 gebeurden er op de Tiense Vesten een aantal ongevallen met dodelijke afloop of met zwaargewonden. Ook in de afgelopen jaren zijn er nog zware ongevallen gebeurd. Het onveilige karakter van de Tiense Vesten is ook de Vlaamse overheid niet ontgaan. Die wil op termijn 800 gevaarlijke kruispunten aanpakken. Met maar liefst vier ‘zwarte punten’ (gebaseerd op de ongevallencijfers 1998-2000) staat de heraanleg van de Tiense Vesten hoog op de prioriteitenlijst.

 • de verkeersveiligheid verhogen
 • de leefbaarheid voor de inwoners verbeteren
 • zorgen voor een vlotte verkeersdoorstroming

In 2013 is het Agentschap Wegen en Verkeer gestart met de heraanleg van de Tiense Vesten tussen het kruispunt met de Aarschotsesteenweg en de Sint-Truidensesteenweg (beide kruispunten inbegrepen). Tijdens de werken krijgen de Vesten een volledige opknapbeurt en worden vijf kruispunten volledig heringericht.

Na afloop van de werken beschikt het verkeer over één rijstrook per rijrichting. Bovendien heeft Wegen en Verkeer het ontwerp van de kruispunten aan extra onderzoek onderworpen. Door dit onderzoek is de inrichting van de kruispunten deels gewijzigd. Specifiek wordt er op de kruispunten van de Kabbeeksepoort (Diestsepoort), de Oplintersepoort en de Slachthuisstraat extra ruimte voorzien voor het verkeer dat rechtdoor rijdt.

Welke werken voert Wegen en Verkeer uit?

De werken gebeuren in verschillende fasen (van west naar oost) en brengen een aantal grondige verbeteringen met zich mee:

 • Herinrichting van vijf kruispunten (waarvan vier zwarte punten) om de verkeersveiligheid te verhogen
 • Heraanleg van de binnen- en buitenring om de doorstroming te bevorderen en de bereikbaarheid van de wijken te garanderen
 • Aanleg van afgeschermde en vrijliggende fietspaden om veiligere fietssituaties te creëren
 • Aanleg van vernieuwde voetpaden om meer wandelcomfort te garanderen
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel om wateroverlast te beperken
 • Vernieuwing signalisatie en verkeerslichten.

​ ​

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

Om u op de hoogte te houden over de voortgang van het project, stuurt Wegen en Verkeer regelmatig een nieuwsbrief uit met actueel nieuws over de werken. Inschrijven kan via deze link.