Belangrijke wegenwerken

Antwerpen, N107

Door wegenwerken op de N107 Generaal Armstrongweg in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk tot begin september 2019. Er wordt enkelrichtingsverkeer ingesteld.

PDF Meer info
Antwerpen, R10

Door verschillende wegenwerken op de R10 in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk, voornamelijk hinder tot begin september 2019, zie oplijsting in bijlage.

PDF Meer info
Asse, N285

Door wegenwerken op de N285 in Asse, over een afstand van ongeveer 400 m, van voor het kruispunt Zavelput tot aan de bushalte ter hoogte van de Heedstraat, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk van 5 tot en met 22 augustus 2019. Beurtelings verkeer naast de werfzone is mogelijk. Gelieve rekening te houden met beperkte breedte.

PDF Meer info
Ternat, N285

Door wegenwerken op de N285 in Ternat, ter hoogte van het op- en afrittencomplex E40, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk vanaf 16 september 2019 tot midden september 2020.

PDF Meer info
Zemst, N1

Door wegenwerken op de N1 in Zemst, tussen kruispunt Heidestraat en de gemeentegrens met Mechelen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk tot eind oktober 2019.

PDF Meer info
Genk N76

Van vrijdag 12 juli tot eind augustus 2019 wordt de oude spoorwegbrug gerenoveerd en het kruispunt met de Lucien Londotstraat heraangelegd. Het verkeer op de Torenlaan moet dan tijdelijk in elke richting over één rijstrook langs de werfzone rijden. Uitzonderlijk vervoer is in deze fase van de werken erg beperkt, brede transporten zijn niet mogelijk.

Oud-Turnhout & Mol, E34

Door wegenwerken op de E34 in Oud-Turnhout en tussen het kanaal Dessel-Schoten (brug inbegrepen) en de Nederlandse grens in Mol (Postel), is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk van 12 juli tot 11 november 2019. Ter hoogte van de werken rijdt het verkeer op twee versmalde rijstroken in elke richting. De overschrijdingsvoorwaarden voor de brug over het kanaal worden nog onderzocht. De eerder gecommuniceerde informatie is niet helemaal juist.

Hasselt, R71-N702

Vanwege de aanleg van de tram- bustunnel onder het kruispunt van de Grote ring en de  Universiteitslaan in Hasselt wordt vanaf 28/06/2019 hinder verwacht. 
Door de omzetting van het verkeer op de tijdelijke wegenis zal de N702 afgesloten zijn van vr. 28/06/'19 om 20u tot ma. 1/07/'19 om 06u.
.
Uitzonderlijk vervoer tot categorie 3 op de Universiteitslaan en de R71 blijft tijdens het grootste deel van de werken mogelijk over de tijdelijke wegenis. Eventuele doortochten moeten ten alle tijden op voorhand gecontroleerd worden. 
meer info: http://wegenenverkeer.be/werken/aanleg-tram-bustunnel-grote-ring-x-unive...

 

Antwerpen, R2

Door wegenwerken op het op- en afrittencomplex 13 “Kanaaldok B1/B2” van de R2 in Antwerpen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin juni tot eind augustus 2019.

PDF Meer info
Mechelen, R6/N1

Door de bouw van een fly-over over het kruispunt R6/N1 te Mechelen, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk gedurende 1 week in juli 2019 en vanaf 5 augustus 2019 tot zomer 2020.

PDF Meer info
Mortsel, R11

Door wegenwerken op de R11 in Mortsel, tussen kruispunt Eggestraat en kruispunt Heirbaan, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf 12 augustus 2019 tot eind maart 2020.

PDF Meer info
Laakdal/Meerhout, N156

Door wegenwerken op de N156 in Laakdal en Meerhout, over een lengte van 750 m, tussen poort A en poort F van de Nikesite, ter hoogte van de bocht aan het kanaal, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen gedurende 1 maand onmogelijk vanaf dinsdag 11 juni 2019.

PDF Meer info
Kalmthout, N111/N117

Door de vernieuwing van het kruispunt N111/N117 in Achterbroek (Kalmthout) is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk tijdens de zomermaanden van 2019.

PDF Meer info
Avelgem, kruispunt N353/N8

Door wegenwerken is het kruispunt N353/N8 te Avelgem afgesloten.
Plaatselijke omleidingen zijn niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: 15/07/2019.

Lanaken, N78

Vanwege wegenwerken aan het kruispunt Rekemerstraat:in de N78 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer beperkt. Het verkeer op de Steenweg gebeurt over één rijstrook in beide richtingen. Deze situatie blijft gelden tot het einde van de werken in het najaar.

Kluisbergen, N8

Op dinsdag 23 april starten verschillende werkzaamheden op de Oudenaardebaan (N8) en in de Pontstraat in Kluisbergen. Het wegdek krijgt een opknapbeurt, het kruispunt met de Pontstraat krijgt afslagstroken en op het kruispunt met de Berchemweg komt een veilige fietsoversteekplaats. Tenslotte wordt de verkeerssituatie in de Pontstraat en Berchemweg duidelijker en veiliger gemaakt voor alle weggebruikers. De werkzaamheden zullen tot aan het bouwverlof duren. 

Kortrijk, N50

Door werken aan de kruispunten N50/R8 te Kortrijk, zal de N50 in beide richtingen volledig afgesloten zijn, gedurende 6 weken vanaf 23 april 2019.

Zwijnaarde, E40

Sinds begin maart werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan de sanering van de brug in de E40 over de Schelde in Zwijnaarde. Vanaf vrijdagavond 5 april om 20u gaat de lus vanuit Kortrijk naar Brussel op het verkeersknooppunt in Zwijnaarde dicht. In de eerste nacht rijdt het verkeer over één rijstrook, daarna over twee.  Om de hinder voor de weggebruikers te beperken voert het Agentschap de werkzaamheden met grotere hinder zo veel mogelijk in de verkeersluwere paasvakantie uit. De werken duren tot begin mei 2019. Voor de veiligheid geldt er aan de werf een snelheidsbeperking van 70 km/u.

Aartselaar, N177

Door de werken van Aquafin op de N177 tussen kruispunt Leugstraat en de Struisbeek (net voorbij Koffie Rombouts) te Aartselaar, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen onmogelijk op de N177 richting Antwerpen vanaf juni 2019 tot april 2020. UV kan de N177 vermijden via de A12 tot in Wilrijk (kruispunt Atomiumlaan).

PDF Meer info
Laarne/Lochristi, N445

Op maandag 4 maart 2019 gaat het Agentschap Wegen en Verkeer aan de slag op de Heirweg (N445) in Laarne/Lochristi. Tussen het kruispunt van de Bulstraat met de Vossenstraat tot aan de Rivierstraat vernieuwt de aannemer het wegdek in asfalt. De bushaltes worden heraangelegd en parkeerstroken in kasseien worden groene bermen. Tijdens de werken kan het verkeer richting Zele door, het verkeer richting Destelbergen rijdt om. Fietsers kunnen langs de werf passeren. De werken duren vier maanden en zullen voor de zomer 2019 klaar zijn.

Ninove, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 4 februari met de voorbereidende werken op de Brakelsesteenweg (N8) in Ninove. Verkeer richting Brakel kan doorrijden, het verkeer richting Ninove wordt omgeleid. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. De voorbereidende werken zijn weersafhankelijk en duren tot begin april 2019. 

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Aalst, R41/N9

Op 15 januari 2019 na de ochtendspits starten we met de aanleg van de definitieve rotonde op de kruising van de Boudewijnlaan (R41) en de Gentsesteenweg (N9). Het wegdek wordt volledig opgebroken en de tijdelijke rotonde verdwijnt. Hierdoor gelden een aantal extra omleidingen vanaf 15 januari. Deze situatie duurt zeker tot eind maart 2019.

De omleidingen zijn niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Oudsbergen (Ellikom), Betonweg

Door de herinrichting van de doortocht in Ellikom (Oudsbergen) is de Betonweg afgesloten voor alle verkeer.
Eventuele doortochten voor uitzonderlijk vervoer dienen besproken te worden met de werfleiding. 
Vermoedelijk einde der werken: mei 2019

Adegem-Balgerhoeke, N49

Vanaf 1/3/2019  is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer op de brug te Balgerhoeke erg beperkt.
In de rijrichting Zeebrugge is het transport toegelaten tot een maximale breedte van ca. 4,50 m.
In de rijrichting Antwerpen is het transport beperkt tot massa conform met maximale breedte van ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot midden juli 2019.

Opgelet :

Vanaf 5/8/2019 is de doorgang voor uitzonderlijk vervoer in de twee richtingen beperkt tot transporten met massa conform en max. breedte ca. 4,50 m.
Deze situatie duurt tot december 2019.

Ronse, N425 (Zandstraat)

Op maandag 10 december start het Agentschap Wegen en Verkeer met structureel onderhoud van de Zandstraat (N425) in Ronse. De aannemer vernieuwt het asfalt tussen Hoogbergstraat en het kruispunt van de Zandstraat met de Berchemsesteenweg (N36). Het verkeer van de N60 richting Kluisbergen kan langs de werfzone rijden, het verkeer van de van Kluisbergen (N36) richting de N60 rijdt om via Ronse. De werken duren één week maar zijn sterk weersafhankelijk.

Wenduine, N34

Door wegenwerken is er sterke hinder op de N34 te Wenduine.

Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: juli 2020

Roeselare (Rumbeke), N36

Door wegenwerken is de N36 te Roeselare (Rumbeke) afgesloten.
Het doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de parallelbanen.
Deze omleidingen via de parallelbanen kunnen ook gebruikt worden door UV, mits:

  • een grondige verkenning ter verificatie dat passage mogelijk is met de voertuigcombinatie.
  • een uitdrukkelijke, geschreven toelating van AWV West-Vlaanderen en NV Stadsbader.

Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: bouwverlof 2019

Wingene - Beernem, N370

Door wegenwerken is de N370 tussen Wingene en Beernem afgesloten.
Passage door de werken is (momenteel) verboden voor UV.
Plaatselijke omleidingen zijn (momenteel) niet geschikt voor UV.
Voor alternatieve reiswegen UV, zie netwerken klasse 90 en 120.

Vermoedelijk einde der werken: 14/03/2020.

Ninove, N8

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf 20 november twee weken lang sonderingen uit op de Brakelsesteenweg N8 in Ninove. Verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar zal slechts beurtelings door kunnen rijden. Om alles veilig te laten verlopen, komen er tijdelijke verkeerslichten. Weggebruikers houden best rekening met vertraging, zeker tijdens de spitsuren. 

Sint-Niklaas, R42/N403

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 5 november met aanpassingen op het kruispunt van de Spoorweglaan/Westerlaan (R42) met de Plezantstraat (N403) in Sint-Niklaas. De aannemer past twee fietsoversteekplaatsen en linksafslagstroken op de R42 aan. Ook het middeneiland van de Plezantstraat (N403) wordt gewijzigd. Alle bewegingen blijven mogelijk op het kruispunt maar het verkeer beschikt over één rijstrook in plaats van twee. De werken duren ongeveer één maand. De planning hangt sterk af van de weersomstandigheden. 

Beringen, N29

Op 7 augustus start de aannemer met de aanleg van nieuwe riolering aan de zuidkant van de Paalsesteenweg (kant even huisnummers). Terwijl de aannemer aan de zuidkant werkt, kan het verkeer op de Paalsesteenweg aan de andere kant van de weg blijven rijden over versmalde rijstroken (1 rijstrook in elke richting). 

Vermoedelijke duur: augustus - september

Doorgang ernstig gehinderd, vooral op het kruispunt N29/Industrieweg.

Hamme, N41

Op maandag 11 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer met asfaltwerken aan twee kruispunten met de N41.  Het verkeer op de N41 rijdt beurtelings over één rijstrook en er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u. Als het weer het toelaat worden aansluitend ook nog onderhoudswerken uitgevoerd op de N41. Alle werken zullen klaar zijn op maandag 25 juni voor de ochtendspits. Het doorgaand verkeer tussen Dendermonde en Sint-Niklaas vermijdt best zo veel mogelijk de N41. De omleiding is niet geschikt voor UV!

Meer informatie en plannen over deze werken op www.wegenenverkeer.be/Hamme.

Zelzate/Maldegem, E34/N49

Het verkeer op de E34/N49 rijdt er op verschillende plaatsen tijdelijk over één rijstrook in de beide richtingen.

  • Aanleg brug Stroomstraat: van 18 april tot zomer
  • Herstellingswerken kruispunt Oosteeklo: van 23 tot en met 27 april 
  • Structureel onderhoud tussen Maldegem en Eeklo: februari tot zomer

U leest alles over deze werven op www.wegenenverkeer.be/assenede

Turnhout, Steenweg op Tielen - UPDATE

Door wegenwerken op de Steenweg op Tielen in Turnhout, tussen R13 en kruispunt met Parkring, is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk.

UPDATE: de werken zijn uitgesteld en starten ten vroegste in het voorjaar van 2019/

 

Maldegem-Eeklo, N49/E34

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 26 februari met structureel onderhoud op de E34/N49 tussen Eeklo en Maldegem. De Expressweg (E34/N49) krijgt een nieuw wegdek in asfalt in de beide richtingen. Tijdens de werken rijdt het verkeer over één rijstrook in plaats van twee in de beide richtingen.  Ook gaan de op- en afritten dicht en moet het verkeer omrijden. Voor de veiligheid geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. De werken starten op 26 februari en duren tot de zomer 2018.

Aalst, N9

Het gedeelte van de Gentsesteenweg (N9) tussen de Welvaartstraat en de Sinte Annalaan wordt van gevel tot gevel heraangelegd. In april start dan de heraanleg zelf en kan het verkeer enkel nog in de richting van het centrum van Aalst rijden.

Indexering van de retributies

De retribtuties worden, zoals wettelijk voorzien, aangepast op 1/1/2018.
In bijlage vind je de nieuwe bedragen.

PDF Meer info
Temse, N41

Op maandag 16 oktober start de laatste fase van de werken aan de N41 in Temse tussen Steenweg Hulst-Lessen (Kettermuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek). Aangezien de aannemer op de N41 zelf werkt, gaat de weg gedurende drie weken dicht. Doorgaand verkeer rijdt om via Waasmunster, Hamme en Dendermonde. Waterwegen en Zeekanaal nv (WenZ) maakt van de gelegenheid gebruik om ook werken uit te voeren. 

Let op :  de omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer.

Hooglede, N32

De structurele onderhoudswerken op de N32 Bruggesteenweg situeren zich tussen het kruispunt met de N313 Bruggestraat en de ovonde ter hoogte van de R32. De bestaande betonverharding van de rijweg wordt vervangen en de spoorvorming wordt weggewerkt. Tijdens de werken blijft het verkeer richting Roeselare in beide fases doorgang behouden!

De omleiding is niet geschikt voor uitzonderlijk vervoer!

Aalter, N37

Fasewissel op complex Aalter: vanaf zaterdagmorgen 10 juni rijdt het verkeer via N409. De aannemer is klaar met de brug over de Steenweg op Deinze (N409). Vanaf 10 juni werkt hij aan de brug in de E40 over de Tieltsesteenweg (N37). Dit betekent dat het verkeer van zuid naar noord en omgekeerd via de Steenweg op Deinze (N409) moet rijden. De Tieltsesteenweg (N37) is onderbroken aan de brug: de omleiding verloopt via de nieuwe verbindingsweg en de rotonde aan de Steenweg op Deinze (N409).

Poperinge N38/N333

Gelieve met de nota in bijlage rekening te houden!

PDF Meer info
Oordegem (Lede), N9

Op dinsdag 2 mei start een nieuwe fase in de werken op de N9 in Oordegem. Vanaf dan kan het verkeer niet langer in twee richtingen langs de werfzone rijden. Verkeer richting Aalst blijft mogelijk langs de werfzone. Verkeer richting Gent moet tot het einde van de werken (zomer 2018) omrijden. Samen met deze fase van de werken krijgt de N9 tussen de Beekstraat en de grens met Westrem ook een opknapbeurt.

N9 onderbroken te Oordegem richting Gent vanaf 2 mei tot eind zomer 2018. Aangeduide omleiding niet geschikt voor UV

Temse, N41

Op dinsdag 2 mei start het Agentschap Wegen en Verkeer met een nieuwe fase in de heraanleg van de N41 in Temse. De omleidingen vervallen. Het verkeer richting Hamme rijdt vanaf dan op de nieuwe ventweg. Ook de fietsers maken gebruik van het nieuwe dubbelrichtingsfietspad. Voor de veiligheid blijft een snelheidsbeperking van 50 km/u langs de werfzone. Plaatselijk geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. Het einde van de werken is voorzien in het najaar van 2017.

Meer info over deze werken: www.wegenenverkeer.be/Temse

Facturatie van uw vergunningen:

Vanaf vandaag (26 april 2017) zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest instaan  voor de facturatie van de afgeleverde vergunningen uitzonderlijk vervoer en dit voor de 3 gewesten.

Begin mei zal u een factuur ontvangen voor de prestaties van 24 februari tot en met 31 maart.

Vervolgens zullen alle behandelde aanvragen gefactureerd worden in de daarop volgende maand.

Bijvoorbeeld: de aanvragen die behandeld worden van 01 tot en met 31 mei zullen gefactureerd worden in de loop van de maand juni.

Let wel op dat u het juiste bankrekeningnummer gebruikt  !

Het rekeningnummer dat gebruikt wordt door de gewesten is verschillend van de facturen afkomstig uit de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze wijziging vloeit voort uit de regionalisering van de Dienst Uitzonderlijk Vervoer als gevolg van de zesde staatshervorming.

Voor alle vragen omtrent u factuur, kunt u contact nemen met teuv@gob.brussels.

Geel/Olen, N13

Door wegenwerken op de N13 tussen Geel en Olen is de doorgang voor uitzonderlijke voertuigen moeilijk tot onmogelijk vanaf begin januari 2017 tot eind 2018.

PDF Meer info
Antwerpen/Kallo, R2

Door de vele nachtelijke onderhoudswerken in de tunnels op de R2 in het havengebied in Antwerpen en Kallo (Tijsmanstunnel, Liefkenshoektunnel en Beverentunnel) is er veel hinder voor het uitzonderlijk vervoer.
Daarom wordt er tijdelijk een uitbreiding van de rijtijdvensters voorzien in een afgebakende zone.

PDF Meer info, PDF Meer info
Aalter, N37

Doordat de N37 momenteel onderbroken is door de wegenwerken aan het complex Aalter dient tijdelijk de volgende route gevolgd te worden  (reiswegennetwerk autosnelwegen):

Vanaf Deinze
N35 Tielt
N37 Ardooie
R32 Roeselare   oprit 8
E403 Brugge oprit E40
E40 Jabbeke

Geldig heen en terug voor transporten voorzien van een vergunning "Netwerk autosnelwegen".

Aalter, E40/N37/N44/N409

De herinrichting van het op- en afrittencomplex in Aalter (E40) is één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennetwerk. Een ontbrekende schakel die vlot verkeer in de omgeving hindert. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) streeft ernaar om deze en andere knelpunten op Vlaamse wegen weg te werken. Niet alleen om de mobiliteit te bevorderen, maar ook om de veiligheid te waarborgen. AWV is ondertussen gestart met de langverwachte werken aan het nieuw op- en afrittencomplex langs de E40 in Aalter. De werken zijn afhankelijk van het weer en zullen ongeveer 3 jaar duren.

1ste fasering vanaf 15 maart   -  N37 afgesloten. Deze werken hebben ook invloed op de autosnelwegen.

Oostakker, R4

Verkeer richting Gent één rijstrook minder
Op maandag 25 januari start een nieuw fase van de  werken op de Kennedylaan (R4) in Oostakker (Gent). Vanaf dan rijdt het verkeer in beide richtingen over één rijstrook. Het Agentschap Wegen en Verkeer is volop bezig met het bouwen van een nieuw knooppunt aan de Langerbruggestraat. Met een nieuwe brug over de R4, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur werkt het agentschap aan een veilige en vlotte R4. De werken duren in totaal twee jaar.

Alle info en plannetjes op www.wegenenverkeer.be/langerbruggestraat

Aalst, R41-N9

Aanleg van een tunnel en sanering viaduct Aalst.

PDF Meer info