Verapazbrug in Gent

Op 20 september 2018 zal er een infomarkt georganiseerd worden door AWV, stad Gent, Farys, De Lijn en De Vlaamse Waterweg. Tijdens de infomarkt zijn er verschillende panelen en tafels waar uitleg wordt gegeven over het ontwerp van de Verapazbrug. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 17u00 en 21u00 in de Buurtloods (Patrijsstraat) in Gent 

De toekomstige Verapazbrug zal de Muidelaan over het water heen met de Afrikalaan verbinden. Als de brug klaar is, zal de kleine stadsring via de Afrikalaan naar de Dampoort lopen. Hierdoor verandert de verkeerssituatie aan Dok Noord, Stapelplein en Dok Zuid. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden. Als alles volgens planning loopt, starten de werken in 2020. AWV werkt in dit project samen met stad Gent, De Lijn, Farys en Waterwegen en De Vlaamse Waterweg. 

 

Op deze pagina

Waarom is de Verapazbrug belangrijk?

Met de komst van de brug wordt de stadsring verlegd. Die loopt straks niet langer via Dok Noord en Zuid, maar wel via de Afrikalaan naar Dampoort.

  • Dat is goed nieuws voor de wijk Muide-Meulestede-Ham, want de verkeersdruk door verkeer dat naar de R4 rijdt, zal daar aanzienlijk verminderen. 
  • Ook Dok Noord en Dok Zuid varen wel bij dit project. Dok Noord wordt geknipt ter hoogte van de Atlantastraat en wordt zo omgevormd tot voetgangersgebied. Langs Dok Zuid zal enkel nog lokaal verkeer rijden.  
  • Tenslotte betekent de brug ook een ontlasting voor Dampoort doordat het verkeer vlotter naar de R4 zal kunnen. 

De Verapazbrug is ook een belangrijke schakel voor de Oude dokken. De brug zorgt voor een vlotte bereikbaarheid van dit nieuwe stadsdeel en verbindt beide zijden van het water. In het project zijn ook twee aantrekkelijke kades voorzien, die ruimte beiden voor recreatie en aangenaam fietsen en wandelen.

Het verkeersluw maken van Dok Noord en Zuid zorgt ook voor ruimte voor de toekomstplannen van De Lijn om tramlijn 4 te verlengen tot Dampoort. 

Wat houdt het project in?

Het project bestaat uit de bouw van de nieuwe brug en de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan, waar de brug op de bestaande wegen aansluit. 

plan met variant 1 voor aansluiting Afrikalaan

Brug over het water

De brug ligt in het verlengde van de Muidelaan, start aan de oude grindbakken en landt aan de overkant van het water ter hoogte van het bedrijf Christeyns tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. De brug telt twee rijstroken in elke richting en een afgescheiden fietspad langs beide zijden van de brug. 

 

Fietsers en voetgangers kunnen langs beide zijden in twee richtingen fietsen en wandelen. Ook op de kades langs beide zijden van het water is een gemengde zone voor fietsers en voetgangers voorzien. Die is breed genoeg om in beide richtingen verkeer door te laten.

Heraanleg Muidelaan

De Muidelaan wordt aangepakt tussen zijstraat Voormuide en de oude grindbakken. Er is aandacht besteed aan de ontsluiting van alle bedrijven en in het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is hier ruimte voor voorzien. Er komen twee rijstroken in elke richting met lichten aan de in- en uitrit naar de ACEC-site. Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in twee richtingen oversteken. Dok-Noord wordt voetgangersgebied, met uitzondering van logistiek verkeer voor de bedrijven. In het ontwerp is rekening gehouden met de doortrekking van tramlijn 4 naar Dampoort. In de middenberm is ruimte voorzien voor een vrije trambedding. 

Aansluiting Afrikalaan: 2 varianten

Voor de aansluiting van de nieuwe R40 op de Afrikalaan worden nog twee varianten bestudeerd. In deze varianten wordt een vlotte doorstroming van auto- en vrachtverkeer gecombineerd met een veilige, lichtengeregelde oversteek voor fietsers en voetgangers. Fietsen gebeurt op een gescheiden fietspad.

Variant 1: Op de aansluiting met de Afrikalaan komt een verkeersplein.  (zie ook plan bovenaan de pagina)

Variant 2: De aansluiting met de Afrikalaan is een T-kruispunt. 

Tussen het water en de Afrikalaan komt een wijkpark. Fietsers en voetgangers kunnen hier zowel langs de kade onder de brug fietsen en wandelen als aansluiten op de brug zelf. 

Welke stappen voor we beginnen bouwen?

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP)

In 2012 heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt. Dat plan wijzigt de bestemming van de gronden in de buurt van de brug. Vroeger waren de gronden waar de Verapazbrug zal komen en aansluiten bestemd voor wonen en industrie. Het PRUP heeft deze bestemming gewijzigd in ‘zone voor publieke ruimte’. Het PRUP is in 2012 goedgekeurd door de Vlaamse regering. 

Project-MER

Voor de werken van start kunnen gaan, is een milieueffectenrapport (project-MER) nodig. Dat brengt de effecten van het project op het milieu in kaart en onderzoekt hoe we die kunnen vermijden of milderen. Het openbaar onderzoek voor deze MER is begin 2016 afgerond. Het project-MER loopt nog. 

Technisch ontwerp

Het technisch ontwerp is afgerond en ook de projectMER is afgerond. Door de gewijzigde wetgeving is nu een archeologisch vooronderzoek nodig vooraleer de bouwaanvraag kan ingediend worden. Dat onderzoek is intussen gebeurd. 

Bouwvergunning

Als de project-MER goedgekeurd is en het ontwerp definitief is, vragen we de stedenbouwkundige vergunning aan. Dit is gepland in het najaar van 2018.

Communicatie

Op 20 september 2018 zal er een infomarkt georganiseerd worden door AWV, stad Gent, Farys, De Lijn en De Vlaamse Waterweg. Tijdens de infomarkt zijn er verschillende panelen en tafels waar uitleg wordt gegeven over het ontwerp van de Verapazbrug. Geïnteresseerden zijn van harte welkom tussen 17u00 en 21u00 in de Buurtloods (Patrijsstraat 10) in Gent 

Op 8 december 2015 was een Infomoment over het voorontwerp en de project-MER georganiseerd. Tijdens het infomoment werden enkele presentaties gegeven. Die vindt u hieronder. 

Op het infomoment zijn ook enkele vragen over het project gesteld door de aanwezigen. U vindt hier het pdf-document waar we die vragen beantwoorden.