Aanleg busbaan Tiensesteenweg (N3) Leuven tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum Dit wordt verder afgestemd met Leuven

Update 31/01/19: de werken zullen volgens de huige planning in de zomer of het najaar van 2019 starten. Zodra er meer nieuws is, zal AWV dat melden op deze webpagina.  

Situering van het project

Op de Tiensesteenweg (N3) zal Wegen en Verkeer een van de drie rijstroken omvormen tot een busbaan tussen de Meerdaalboslaan (N25, ook wel eens Expresweg genoemd) en de Koning Elisabethlaan.
Ter hoogte van de K. Elisabethlaan gaat het busverkeer terug op de autobaan.

Nieuwe busbaan tussen Meerdalboslaan (N25, ‘Expresweg’) en Koning Elisabethlaan

Momenteel beschikt de rijweg over drie rijstroken. In de toekomst zal één van de rijstroken worden ingenomen door de busbaan met rijrichting Leuven.

AWV wil deze werken tegelijkertijd met de werken van stad Leuven uitvoeren om de hinder te beperken

Tegelijkertijd wil de stad Leuven werken uitvoeren ter hoogte van de Martelarenlaan en de Tiensesteenweg. Wegen en verkeer wil in dezelfde periode de aanleg van de busbaanuitvoeren. Op deze manier kan de hinder voor de omwonenden worden beperkt. Voor de werken van de stad Leuven zullen de 2 rijstroken richting Leuven immers sowieso worden afgesloten ter hoogte van de Martelarenlaan. De oude 'Martelarenlaan’ werd in 2017 opgesplitst in een stuk Martelarenlaan (deel waar woningen staan) en Spoordijk (dit vernieuwd stuk loopt langs de sporen van het station Leuven tot aan de ‘Kop van Kessel-Lo’ aan de Diestsesteenweg)