Aanleg op-en afrittencomplex Torenlaan x Marcel Habetslaan Genk

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018 - najaar 2019

UPDATE:
Vanaf 3 juni '19 zal de Opglabbekerzavel twee weken onderbroken zijn ter hoogte van feestzaal Laila. Dan wordt de aansluiting van de nieuwe verbindingsweg aangelegd. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vormt het drukke kruispunt van de Torenlaan en de Marcel Habetslaan in Zwartberg om tot een veilig op- en afrittencomplex. Op en rond het knooppunt komen fietstunnels en vrijliggende fietspaden. De stad Genk investeert tegelijk in een nieuwe verbindingsweg richting de Opglabbekerzavel. 

 

 

Dit is een live beeld dat om de 10 minuten wordt ververst.

De totale projectzone omvat:

  • De N76 Torenlaan vanaf het kruispunt met de Lucien Londotstraat tot net voorbij de kruising met de Marcel Habetslaan, inclusief de aanpalende kruispunten
  • De oprit naar Opglabbeek vanaf de Marcel Habetslaan 
  • De nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorwegbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabbekerzavel 

In de projectzone worden verschillende ingrepen uitgevoerd:

  • Aanleg van op- en afritten aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan
  • Bouw van vier nieuwe fietstunnels en aanleg fietspaden
  • Renovatie van de oude spoorwegbrug
  • Vernieuwing van de Torenlaan van de Lucien Londotstraat tot aan de Marcel Habetslaan
  • Nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabberkerzavel (KRC Genk)

Meer veiligheid en betere verkeersafwikkeling

Het kruispunt van de Torenlaan met de Marcel Habetslaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. De herinrichting moet de situatie veiliger maken en tegelijkertijd de verkeersdoorstroming verbeteren. 

Het kruispunt wordt omgevormd tot een op- en afrittencomplex. De Marcel Habetslaan wordt doorgetrokken onder de oude spoorwegbrug en sluit via een nieuwe verbindingsweg aan op de Opglabbekerzavel. Op die manier wordt ook het stadion van KRC Genk beter bereikbaar via een aparte toegangsweg. Ten slotte zal ook de ontsluiting van de industriezone op Zwartberg aanzienlijk verbeteren. 

Aandacht voor fietsers en voetgangers

In het geheel is er ook bijzonder veel aandacht voor de actieve weggebruiker. Er komen nieuwe fietspaden die de op- en afritten kruisen via in totaal vier fietstunnels. 

Aandacht voor fauna 

Verschillende maatregelen moeten de fauna langs het Kolenspoor beschermen. Zo zullen o.a. faunatunnels ervoor zorgen dat kleine tot middelgrote dieren veilig de weg kunnen kruisen. 

VERLOOP VAN DE WERKEN

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. 

Fase 1: minder hinder-maatregelen en voorbereidende werken (vanaf eind augustus 2018)
Sinds eind augustus 2018, nog voor de eigenlijke werken aan het op-en afrittencomplex, 
voert het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voorbereidende minderhinder-werken uit. Die tijdelijke ingrepen moeten ervoor zorgen dat het fiets-en autoverkeer tijdens de wegeniswerken mogelijk blijft.   

In dat opzicht komt er op de Torenlaan, ter hoogte van de Kompellaan, een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten. De brandweg, tussen de Torenlaan en Kompellaan, werd daarvoor verhard. Bijkomend wordt ook de middenberm van de Torenlaan, vanaf de parochiekerk tot aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan, verhard. Op die manier blijft 
alle verkeer van en naar Zwartberg mogelijk en kan verkeer op de Torenlaan steeds over twee versmalde rijstroken rijden. 

Fase 2:  aanleg op-en afrittencomplex, verbindingsweg KRC Genk en bouw fietstunnels (vanaf oktober 2018)

In oktober 2018 is de aanleg van het op- en afrittencomplex, de verbindingsweg richting KRC Genk en de bouw van de fietstunnels gestart. 

De funderingswerken voor de verbindingsweg richting KRC Genk zijn al goed gevorderd en de wegenis wordt meer en meer zichtbaar. De weg loopt onder de oude spoorwegbrug door en verbindt de Marcel Habetslaan met de Opglabbekerzavel. 

Vandaag werkt de aannemer aan de westzijde van de Torenlaan (kant Cockerillplaats). Hij legt er de op- en afritten aan, bouwt de eerste twee fietstunnels en legt de nieuwe rijweg aan op de Torenlaan richting Genk. Deze werken duren naar verwachting tot eind maart. Daarna verplaatsen ze zich naar de kant van het Kerkplein. 

Verder vinden er ook al renovatiewerken plaats bovenop de oude spoorwegbrug. Aan beide kanten van de brug worden de fietspaden aangelegd en de leuningen vernieuwd. 

Fase 3: renovatie voormalige spoorwegbrug Torenlaan
In het bouwverlof (2019) worden de bruggen over de oprit richting Opglabbeek afgebroken en gedicht. De oude spoorwegbrug wordt gerenoveerd. In deze fase zal de verkeershinder het grootst zijn. Daarom plannen we deze werken bewust in het bouwverlof, doorgaans een autoluwe periode.

 

Tegen oktober 2019 zijn de werken afgerond, als alles volgens de planning kan verlopen.

 

VERKEERSMAATREGELEN

 

Gemotoriseerd verkeer

Het verkeer op de Torenlaan kan in elke richting over de twee rijstroken blijven rijden. Vanaf het kruispunt met de Lucien Londotstraat tot net voorbij de oude spoorwegbrug zijn de rijstroken weliswaar versmald. Tijdens het bouwverlof van 2019 moet het verkeer zeker tijdelijk over één rijstrook.

De afslag vanaf de Torenlaan naar de Marcel Habetslaan is sinds oktober 2018 volledig afgesloten. Alle verkeer van en naar Zwartberg rijdt tot medio 2019 via het tijdelijk kruispunt. Ook de doorsteek op de Torenlaan tegenover het Kerkplein is definitief afgesloten. Verkeer komende van Oudsbergen kan het Kerkplein bereiken via het eerstvolgende kruispunt, ter hoogte van de Achterstraat/Risstraat aan Hoevenzavel. Later kan hiervoor het op- en afrittencomplex gebruikt worden.

 

Verkeerssituatie op Torenlaan tot midden juli 2019

 

Fietsers

Tijdens de werken leiden we de fietsers veilig rond de Torenlaan en de werfzone. De fietspaden naar de omliggende woonwijken en onder de oude spoorbrug blijven gewoon toegankelijk.

Fietsers ​richting Genk​ fietsen via de Cockerillplaats, Houweelstraat en Marcel Habetslaan naar de Torenlaan. De verbinding met de Arbeidsstraat en de Waterscheistraat is ondertussen opnieuw mogelijk. Fietsers ​richting Oudsbergen fietsen via het fietspad langs de voetbalterreinen van Turkse Rangers en vervolgens via het bestaande fietsnetwerk richting de Lucien Londotstraat. 

Fietsers die de ​Torenlaan​ willen ​kruisen​ volgen de fietsomleidingen en kunnen de Torenlaan oversteken aan het lichtengeregelde kruispunt met de Lucien Londotstraat.

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op deze nieuwsbrief via de knop rechts bovenaan deze pagina om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.