Aanleg op-en afrittencomplex Torenlaan x Marcel Habetslaan Genk

Regio
Gemeente
Weg
Datum najaar 2018 - najaar 2019

UPDATE: De officiële opening vond plaats op vrijdag 4 oktober 2019. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer vormt het drukke kruispunt van de Torenlaan en de Marcel Habetslaan in Zwartberg om tot een veilig op- en afrittencomplex. Op en rond het knooppunt komen fietstunnels en vrijliggende fietspaden. De stad Genk investeert tegelijk in een nieuwe verbindingsweg richting de Opglabbekerzavel. 

 

 

Dit is een live beeld dat om de 10 minuten wordt ververst.

De totale projectzone omvat:

  • De N76 Torenlaan vanaf het kruispunt met de Lucien Londotstraat tot net voorbij de kruising met de Marcel Habetslaan, inclusief de aanpalende kruispunten
  • De oprit naar Opglabbeek vanaf de Marcel Habetslaan 
  • De nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorwegbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabbekerzavel 

In de projectzone worden verschillende ingrepen uitgevoerd:

  • Aanleg van op- en afritten aan het kruispunt met de Marcel Habetslaan
  • Bouw van vier nieuwe fietstunnels en aanleg fietspaden
  • Renovatie van de oude spoorwegbrug
  • Vernieuwing van de Torenlaan van de Lucien Londotstraat tot aan de Marcel Habetslaan
  • Nieuwe verbindingsweg onder de oude spoorbrug tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabberkerzavel (KRC Genk)

Meer veiligheid en betere verkeersafwikkeling

Het kruispunt van de Torenlaan met de Marcel Habetslaan staat bekend als een gevaarlijk kruispunt. De herinrichting moet de situatie veiliger maken en tegelijkertijd de verkeersdoorstroming verbeteren. 

Het kruispunt wordt omgevormd tot een op- en afrittencomplex. De Marcel Habetslaan wordt doorgetrokken onder de oude spoorwegbrug en sluit via een nieuwe verbindingsweg aan op de Opglabbekerzavel. Op die manier wordt ook het stadion van KRC Genk beter bereikbaar via een aparte toegangsweg. Ten slotte zal ook de ontsluiting van de industriezone op Zwartberg aanzienlijk verbeteren. 

Aandacht voor fietsers en voetgangers

In het geheel is er ook bijzonder veel aandacht voor de actieve weggebruiker. Er komen nieuwe fietspaden die de op- en afritten kruisen via in totaal vier fietstunnels. 

Aandacht voor fauna 

Verschillende maatregelen moeten de fauna langs het Kolenspoor beschermen. Zo zullen o.a. faunatunnels ervoor zorgen dat kleine tot middelgrote dieren veilig de weg kunnen kruisen. 

VERLOOP VAN DE WERKEN

De werken worden in verschillende fases uitgevoerd om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te houden. 

Fase 1: minder hinder-maatregelen en voorbereidende werken (vanaf eind augustus 2018) - AFGEROND

Nog voor de start van de eigenlijke werken aan het op- en afrittencomplex voerde AWV enkele voorbereidende minderhinder-werken uit om alle verkeer tijdens de aanleg van het complex te garanderen. 

Op de Torenlaan, ter hoogte van de Kompellaan, is een tijdelijk kruispunt met verkeerslichten, ingericht. De brandweg tussen de Torenlaan en Kompellaan werd daarvoor verhard. Tot op heden zorgt AWV zo voor een gepaste ontsluiting voor alle verkeer van en naar Zwartberg. 

Fase 2: aanleg op-en afrittencomplex, verbindingsweg KRC Genk en bouw fietstunnels (vanaf oktober 2018)
Sinds oktober 2018 werkt de aannemer aan het op- en afrittencomplex, de verbindingsweg richting KRC Genk en de bouw van de fietstunnels. 

De fietstunnels aan de westzijde van de Torenlaan (zijde Cockerillplaats) zijn ondertussen klaar en de op- en afrit is opgebouwd tot onderlaag asfalt. Langs de Torenlaan, tussen de Lucien Londotstraat en de afrit, is het voetpad tot aan de bushalte volledig aangelegd en kreeg het fietspad een onderlaag asfalt. Aan de oostkant (zijde Kerkplein) zitten de bouw van de fietstunnels en de aanleg van de wegenis op schema. 

Ook de nieuwe verbindingsweg tussen de Marcel Habetslaan en de Opglabbekerzavel is zo goed als klaar. De aansluiting van deze nieuwe weg op de Opglabbekerzavel werd ook al gerealiseerd. De komende weken worden er de faunatunnels opgebouwd.

Fase 3: renovatie voormalige spoorwegbrug Torenlaan en heraanleg kruispunt Lucien Londotstraat (12 juli 2019 – eind augustus 2019)
Vanaf vrijdag 12 juli 2019, bij de aanvang van het zomers bouwverlof, start de aannemer met de renovatie van de oude spoorwegbrug. Gelijktijdig zal hij ook het kruispunt met de Lucien Londostraat heraanleggen. 

De aannemer werkt in twee fases: van vrijdag 12 tot vrijdag 26 juli 2019 aan de kant van het Kerplein (richting Oudsbergen) en aansluitend tot eind augustus 2019 aan de kant van de Cockerillplaats (richting Genk). De werfzone sterkt zich telkens uit van iets voor de brug tot net voorbij het kruispunt met de Lucien Londotstraat. Deze werken duren vermoedelijk tot eind augustus.

Tegen oktober 2019 zijn de werken afgerond, als alles volgens de planning kan verlopen

 

VERKEERSMAATREGELEN

Gemotoriseerd verkeer

Vanaf eind augustus 2019 kan het doorgaand verkeer op de Torenlaan (N76) weer over 2 rijstroken in elke richting rijden. Verkeer naar Industriezone Zwartberg volgt nog steeds de omleiding via het tijdelijke kruispunt met verkeerslichten aan de Kompellaan. 
De nieuwe op- en afritten worden vermoedelijk begin oktober 2019 geopend. 

Verkeerssituatie op de Torenlaan en in de omliggende woonwijken vanaf eind augustus 2019:

 

Op- en afrittencomplex bij wedstrijden KRC Genk 

 

Fietspaden deels in gebruik vanaf eind augustus 2019

Fietsers kunnen vanaf het laatste weekend van augustus al deels gebruik maken van de fietspaden rond de op- en afritten. Om veiligheidsredenen en omdat de fietspaden bovenop de spoorwegbrug nog niet in gebruik zijn, blijven de fietstunnels voorlopig nog even afgesloten. 

Onderstaand plannetje verduidelijkt de fietsverbindingen naar bijvoorbeeld de Sint-Albertusschool of de parochiekerk. Komende van Genk fietst u voorlopig nog via de voetbalvelden van Turkse Rangers. De fietspaden aan de kant van de Cockerillplaats zijn wel klaar. Komt u bijvoorbeeld van Houthalen-Oost dan kan u via het fietspad langs de Marcel Habetslaan onder de spoorwegbrug richting de school fietsen.

 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op deze nieuwsbrief via de knop rechts bovenaan deze pagina om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.