Aanleg spitsstroken en renovatie wegdek tussen Beringen en Lummen

Regio
Gemeente
Weg
Datum

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft in het voorjaar van 2018 de E313 tussen de verkeerswisselaar in Lummen en het op -en afrittencomplex in Beringen gerenoveerd en heringericht. 

In beide richtingen legde het agentschap een (toekomstige) spitsstrook aan en tegelijkertijd werden ook een aantal in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar zelf aangepast. Met deze maatregelen verbeterde de doorstroming op en rond de verkeerswisselaar. 

In 2019 zal het agentschap portieken met dynamische infoborden plaatsen boven het heraangelegde stuk snelweg. Tot dan worden de toekomstige spitsstroken gebruikt als weefstroken. 

Zodra de timing over de plaatsing van de portieken bekend is, zal u deze informatie op deze webpagina terug kunnen vinden. Als u automatisch op de hoogte wil blijven, kan u zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief.