Aanleg spitsstroken en renovatie wegdek tussen Beringen en Lummen

Regio
Gemeente
Weg
Datum april 2018 - eind augustus 2018

OPGELET:
In eerste instantie worden de toekomstige spitsstroken gebruikt als weefstroken. De wegmarkeringen zijn nu ook zo aangebracht.
Pas na het plaatsen van de portieken met dynamische infoborden zullen ze dienen als spitsstrook, met aanpassing van de belijning. 

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer legde spitsstroken aan tussen de verkeerswisselaar in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. Tegelijkertijd werden ook een aantal in- en uitvoegstroken op de verkeerswisselaar zelf aangepast. Met deze maatregelen verbetert de Vlaamse Overheid de doorstroming op en rond de verkeerswisselaar en komt er een einde aan het lange wachten op een broodnodige verbetering die o.a. door de verschillende werkgeversorganisaties en heel wat andere weggebruikers gevraagd werd. 

Fase 1 (afgerond)

Maandag 9 april startte de eerste fase met de aanpassingen op de verkeerswisselaar. Voor het verkeer komende van Antwerpen, Leuven en Luik werden de in- en uitvoegstroken verlengd en in sommige gevallen verbreed. Dit gebeurde voornamelijk door het aanpassen van de markeringen. Het wegdek van de lus van Antwerpen richting Leuven en Genk werd net voor de splitsing ook effectief verbreed. Ook de afslagstrook van Hasselt richting Genk werd licht aangepast. 

Enkel aan de zijde van Genk werden geen aanpassingen uitgevoerd omdat die al gebeurd zijn of zullen gebeuren in het kader van de verhoging van de kanaalbrug.  

Het agentschap liet deze werkzaamheden voornamelijk ‘s nachts uitvoeren zodat de verkeershinder beperkt bleef. 

Fase 2 (afgerond)

Op zaterdag 12 mei startte fase 2 van de aanleg van de spitsstroken tussen het Klaverblad in Lummen en het op- en afrittencomplex 26 ‘Beringen’. De aannemer werkte op de E313 richting Antwerpen . Ter hoogte van het op- en afrittencomplex ‘Beringen’ werd de snelweg over een lengte van 1.25 km heraangelegd. Tegelijkertijd werden ook de nieuwe spitsstrook en pechhavens aangelegd en het wegdek lokaal hersteld tussen de verkeerswisselaar en het op- en afrittencomplex. 

Fase 3 (afgerond)

Op 22 juni is het agentschap  gestart met de herinrichting van de E313 richting Luik tussen het op- en afrittencomplex ‘Beringen’ en het Klaverblad. Over een zone van ongeveer 5 km zal de aannemer de rijweg opbreken, verbreden en vernieuwen en tegelijkertijd de spitsstrook en pechhavens aanleggen. 

In deze fase wordt op het complex ‘Beringen’ de oprit richting Luik afgesloten. Voor wie vanaf de Paalsesteenweg naar Leuven, Genk of Hasselt wil, voorziet het agentschap een omleiding naar de E314 via de N717 (oprit 26 Lummen) of de N72 (oprit 28 Zolder). 
Op de snelweg kan het verkeer in beide richtingen over versmalde rijstroken blijven rijden.

De aanpassingen van de invoegstroken op de verkeerswisselaar zullen ‘s nachts gebeuren en weinig of geen verkeers- of geluidshinder veroorzaken.  

 

Einde werken

Aangezien alles volgens planning verliep, waren de werkzaamheden eind augustus volledig klaar.