Aanpassingen brugleuningen aan brug over Stoofstraat in Merchtem

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer werkt in het najaar van 2019 tien dagen lang aan de brug over de Stoofstraat. Dat is de straat die in het verlengde van de Brusselsesteenweg (N290) ligt. Om de verkeerssituatie voor zachte weggebruikers er veiliger te maken, worden de bestaande stenen leuningen vervangen door een smallere leuning. De effectieve hinder op de Stoofstraat, waarbij verkeer beurtelings langs de werfzone moet passeren, zal minder dan tien dagen duren.

Zodra er meer nieuws is over de startdatum van de werken, verneemt u dat op deze webpagina.

Stenen brugleuning vervangen door metalen leuning

De bestaande brugleuningen zijn gemaakt uit brede stenen muren waardoor heel wat zachte weggebruikers moeilijk kunnen passeren op het bestaande voetpad. Om dat probleem te verhelpen zal Wegen en Verkeer aan beide kanten van de brug de bestaande gemetste brugleuningen vervangen door een smallere, metalen leuning zodat de doorgang voor onder andere mensen met buggy’s of in een rolstoel veiliger kan verlopen.

Beurtelings verkeer ter hoogte van de werfzone

Verkeer in de Stoofstraat zal ter hoogte van de werfzone aan de brug beurtelings kunnen passeren door middel van tijdelijke verkeersborden. Wegen en Verkeer verwacht dan ook dat de hinder voor zowel omwonenden als voor voor doorgaand verkeer beperkt blijft.