Aanplanten bomen langs de Tervurenlaan

Regio
Gemeente
Weg
Datum 2019 - 2020

Planning aanplanten bomen

In totaal zullen er opnieuw ongeveer 1100 bomen geplant worden langs de Tervurenlaan. Dat zal in drie fasen gebeuren: 

In de winter van 2018/2019 zullen tussen het Vierarmenkruispunt en de "Rotonde Rododendron", in de middenberm een honderdtal bomen geplant worden, waarschijnlijk allemaal Noorse Esdoorns.  

In het najaar van 2019 en/of het voorjaar van 2020 zullen tussen de "rotonde Rododendron" en de Jazzfontein, ook in de middenberm, een vijfhondertal bomen geplant worden, waarschijnlijk allemaal Zilveresdoorns. Aanvankelijk was het de bedoeling om ook deze bomen in de winter van 2018/2019 te planten, maar door de langdurige droogte van het voorjaar en de zomer 2018 is er onvoldoende gelijkmatige aangroei bij de bomen die gekweekt werden voor de Tervurenlaan.   

In het najaar 2020 en/of het voorjaar van 2021 wordt er een zeshonderdatl bomen geplant op de buitenbermen, langs het hele tracé tussen het Vierarmenkruispunt en de "rotonde Jazzfontein". Daar gaat het over de "Acer Leopoldii", een soort die weinig gekweekt wordt.  De kwekerij die deze bomen zal leveren, heeft al een eenvormig lot (gelijkmatig aangegroeid, in tegenstelling tot de Zilveresdoorns waarvan sprake hierboven) , maar de bomen zijn nog te klein. De bomen zullen voldoende groot zijn om aangeplant te worden in het najaar 2020 en het voorjaar 2021.    

Voor de herinrichting: zieke kastanjelaars

Waar Wegen en Verkeer in 2017 en 2018 aanlegde, stonden tot voor kort kastanjelaars. Het agentschap zou deze bomen echter niet gekapt hebben, als er geen andere  ecologische en erfgoedkundige redenen zouden zijn waarom de bomen moesten wijken.

Eerst en vooral is er de ziekte die de kastanjelaars al jarenlang teistert, de “Paardenkastanjemineermot”  of in het latijn “Cameraria ohridella”. bepaalde bomen waren ook aangetast door een andere ziekte die typisch deze bomensoort aantast, namelijk de Paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae).


Een boom aangetast door de paardekastanjemineermot

Vanop een afstand lijkt er er misschien niet veel aan de hand met een boom die aangetast is door de mineermot, maar als je dichterbij komt zie je dat deze bomen niet gezond zijn. Doordat heel wat bomen na jarenlange ziekte bijna dood waren of quasi verdwenen, verschenen er in de “dreefstructuur” van de Tervurenlaan heel wat “gaten” door afwezige en zieke bomen.

Dode en aftakelende bomen

Het ”onvolledige” dreefbeeld van de Tervurenlaan voor de herinrichting (door de zieke bomen)