Bouw van brug (fly-over) over kruispunt R6/N14 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16 augustus 2017 - najaar 2018

​Update 28-09-2018: Vandaag opent het nieuwe kruispunt onder de brug van de R6 met de Liersesteenweg. Na de opening van de brug op 7 september, heeft de aannemer nog volop doorgewerkt aan het onderliggende kruispunt. Onder meer het wegdek en de fietspaden onder de brug werden nog aangelegd en er werden nog verkeerslichten geplaatst. Na enkele laatste afwerkingen en het testen van de nieuwe verkeerslichten, wordt het kruispunt in de loop van de namiddag geopend voor het verkeer.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg. De twee kruispunten zorgden in het verleden niet alleen voor een slechte doorstroming, maar veroorzaakten ook heel wat verkeersongevallen.

De heraanleg van de kruispunten wordt niet gelijktijdig uitgevoerd. De werken starten aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14). Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

Op deze pagina kunt u alle info terugvinden over de bouw van de fly-over op het kruispunt R6/Liersesteenweg (N14). Op zoek naar info over de (voorbereidende) werken aan het kruispunt R6/Antwerpsesteenweg (N1)? Klik dan hier

Fasering werken R6/N14 in detail

  • Fase 3: 19 maart – begin juli (bouwverlof): werken aan Liersesteenweg zijde Mechelen
  • Fase 4: 21 mei – eind augustus: werken aan Liersesteenweg zijde Sint-Katelijne-Waver
  • Fase 5: eind augustus – 28 september: Liersesteenweg onder de nieuwe brug en kruispunten met op-en afritten R6

De verkeerssituatie in detail

Verkeerssituatie tijdens fase 5 (begin augustus - eind september)

Van 7 tot 14 september: werken onder de brug

Van vrijdagavond 7 september (na opening van de brug) tot en met vrijdag 14 september middernacht worden wegenwerken uitgevoerd onder de brug. Dan zullen ook fietsers de werf niet kunnen passeren en een omleiding moeten volgen. Ook op de afrit van de R6 naar de Liersesteenweg zijde Mechelen wordt dan gewerkt. Daardoor moet het kruispunt van de Liersesteenweg (N14) met de R6 aan de zijde van Mechelen tijdelijk volledig afgesloten worden. Volgende omleidingen zullen dan gelden:

  • Verkeer naar Duffel rijdt via de Liersesteenweg (N14), Eikestraat, Antwerpsesteenweg (N1) en Lange Zandstraat of via de R6, keren aan de rotonde Heisbroekweg en verder via de Liersesteenweg (N14).
  • Ook fietsers kunnen tijdens deze werken de werfzone niet passeren. Zij volgen de omleiding via de Duivenstraat, Kauwendaal, Zorgvliet, Ekelenhoek en Clemenceaustraat.
  • Voor tractors geldt opnieuw de omleiding via de Walemstraat, Antwerpsesteenweg (N1), Eikestraat en Liersesteenweg (N14).

20 - 21 september: toplaag asfalt

In de nacht van 20 op 21 september wordt de toplaag aangebracht op de Liersesteenweg en zal het kruispunt tijdelijk afgesloten worden. Het verkeer dat de Liersesteenweg wil oversteken, moet die nacht omrijden via de Eikestraat, Antwerpsesteenweg (N1) en de Lange Zandstraat.

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.
Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek. De plaatsing van de geluidsschermen ter hoogte van Ekelenhoek is, mits een vlotte afhandeling van de administratieve procedures, voorzien voor dit najaar. Dan zullen ook asfalteringswerken tussen de huidige projectzone en de spoorwegbrug uitgevoerd worden. Een exacte planning is nog niet bekend.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de twee bruggen. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476 (tijdens de kantooruren).