Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16 augustus 2017 - najaar 2018 (kruispunt R6/N14)

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vernieuwt twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6). De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg. De twee kruispunten zorgden in het verleden niet alleen voor een slechte doorstroming, maar veroorzaakten ook heel wat verkeersongevallen.

Eerst werken aan kruispunt Liersesteenweg

De heraanleg van de kruispunten wordt niet gelijktijdig uitgevoerd. De werken starten aan het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg (N14). Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

Fasering voor minder hinder

Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt stapsgewijs gewerkt.
Het werk wordt opgesplitst in vier delen:

  • Voorbereidende werken: nutswerken en archeologisch onderzoek
  • Fase 1: bouw van op- en afritten naast de bestaande R6
  • Fase 2: bouw van de brug en de toegangshellingen
  • Fase 3: heraanleg van de N14 in de projectzone

Door deze aanpak blijft verkeer op de R6 en de Liersesteenweg quasi de gehele duur van de werken mogelijk. Zo dienen de op-en afritten die tijdens de eerste fase gebouwd worden, als tijdelijke doorgang voor het verkeer als er tijdens fase 2 aan de brug gewerkt wordt. 

De verkeerssituatie per fase

Het verkeer in de voorbereidende fase (augustus/september 2017)

Deze werken zijn afgerond.

De voorbereidende nutswerken begonnen op 16 augustus en namen ongeveer een maand in beslag. In deze fase werden 8 zogenaamde mantelbuizen (buizen waarin leidingen van elektriciteit, telefoon, gas, enz. getrokken worden) met een lengte van 300 meter langs de Liersesteenweg en onder de R6 geplaatst. Daarnaast voerde de aannemer in aanloop naar de werf werken uit in de berm, zoals de afbraak van huizen, archeologisch onderzoek en het kappen van bomen.

​Het verkeer tijdens fase 1 (september - eind 2017)

Deze werken zijn afgerond.

Op 11 september startte de eerste fase van de werken aan het kruispunt R6/N14. In deze fase werden de op- en afritten aangelegd naast de bestaande R6. Het aanleggen van de op- en afritten gebeurde voornamelijk in de bermen. De nutswerken en de werken aan de toegang van het ziekenhuis liepen in tussentijd nog door tot respectievelijk eind september en midden november.

Het verkeer tijdens fase 2 (22 januari - einde zomer 2018)

In november 2017 moest AWV de werken aan het kruispunt van de R6 met de N14 stilleggen wegens een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de bouwvergunning door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Sindsdien werd er intensief aan een oplossing gewerkt en intussen is er tussen de betrokken partijen een akkoord bereikt. Op 9 januari sprak de Raad een arrest uit waarbij de afstand van de lopende procedures werd ingewilligd en de schorsing werd opgeheven. Eens het arrest officieel betekend is, staat niets de volledige heropstart van de werken in de weg.

Op maandag 22 januari werden de werken hervat en is de tweede grote fase van het project begonnen: de bouw van de nieuwe integraalbrug over de Liersesteenweg en de aanleg van toegangshellingen. Tegen het einde van de zomer verwacht AWV de tweede fase te kunnen afronden. 

Tijdens fase 2 bevindt de werfzone zich in het midden van het kruispunt van de R6 met de Liersesteenweg. Voor het verkeer blijft er tijdens de bouw van de brug steeds doorgang mogelijk in alle richtingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal men de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen: ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg. Voor fietsers wordt er in de werfzone een veilige dubbelrichtingsdoorsteek voorzien met lichtengeregelde oversteekplaatsen.

Omleiding fase 2 via ovonde:

 

Kaarten te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Verkeerssituatie fase 3

Door de schorsing van de bouwvergunning in november 2017 hebben de werken een tijdlang stilgelegen. Hierdoor zal vermoedelijk ook de einddatum van het gehele project achteruit schuiven. Het agentschap plant de werken wel nog steeds af te ronden voor de opening van het Sint-Maartenziekenhuis in oktober 2018. Om tijd in te halen wordt de fasering herbekeken zodat bepaalde werkzaamheden die tijdens de derde fase voorzien waren al in fase twee kunnen uitgevoerd worden. Meer info hierover volgt nog. 

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.
Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de brug. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord.

Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476 (tijdens de kantooruren).