Bruggen over kruispunten R6 in Mechelen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 16 augustus 2017 - najaar 2018 (kruispunt R6/N14)

Update 10/11/2017: De bouwvergunning van de werken die AWV momenteel uitvoert aan het kruispunt van de R6 met de N14 is geschorst door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De werf moet hierdoor tijdelijk stilgelegd worden (op korte termijn zal er wel nog activiteit zijn om de werf veilig en ordentelijk te kunnen stilleggen). AWV zal nu samen met haar partners bekijken wat de verdere stappen zijn en hoe de heraanleg van het kruispunt zo snel mogelijk kan hervat worden. Meer info kan u terugvinden in de nieuwsbrief van 10/11/2017 (zie rechterkolom). 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat twee gevaarlijke kruispunten op de ring rond Mechelen (R6) vernieuwen. De vernieuwing van de kruispunten met bruggen (fly-overs) over de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), past in de reeks ingrepen die AWV uitvoert om het verkeer over de ring rond Mechelen (R6) vlotter te laten verlopen. De voorbije jaren werd de ring al doorgetrokken om een betere oost-westverbinding tot stand te brengen. De vernieuwing van de kruispunten zal nu ook het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter laten verlopen. Daarnaast werkt AWV met de nieuwe bruggen ook twee gevaarlijke punten van het Vlaamse wegennet weg. De twee kruispunten zorgden in het verleden niet alleen voor een slechte doorstroming, maar veroorzaakten ook heel wat verkeersongevallen.

Start werken 16 augustus

De heraanleg van de kruispunten wordt niet gelijktijdig uitgevoerd. De werken starten aan de Liersesteenweg. Op die manier kan het nieuwe kruispunt klaar zijn tegen dat het nieuwe nabijgelegen ziekenhuis AZ Sint-Maarten haar deuren opent in het najaar van 2018. Bovendien wordt zo de impact op de mobiliteit rond Mechelen beperkt omdat het kruispunt  van de R6 met de Antwerpsesteenweg tijdens de werken aan de Liersesteenweg op volle capaciteit beschikbaar blijft.

De bouw van de fly-over aan het kruispunt met de Liersesteenweg start op 11 september 2017. Alvorens de werken aan het kruispunt met de Liersesteenweg kunnen starten, gaan de nutsmaatschappijen aan de slag gaan om leidingen te verplaatsen en te vernieuwen. Zij starten op 16 augustus en hebben een kleine twee maanden werk. Een deel van de werken zal bestaan uit een gestuurde boring onder de R6. Deze boring gebeurt aan de pare zijde van de Liersesteenweg (N14). Hoe zo'n gestuurde boring precies in zijn werk gaat kan je bekijken in volgend filmpje: www.youtube.com/watch?v=kLRA_ckr09k. Tegelijkertijd met de werken van de nutsmaatschappijen starten ook een aantal voorbereidende werken buiten de weg. Zo zal het archeologisch onderzoek uitgevoerd worden en zullen de onteigende huizen rond het kruispunt afgebroken worden.

Fasering voor minder hinder

Om de hinder tijdens de heraanleg van het kruispunt en de bouw van de brug zo veel mogelijk te beperken, wordt stapsgewijs gewerkt.
Het werk wordt opgesplitst in vier delen:

  • Voorbereidende werken: nutswerken en archeologisch onderzoek
  • Fase 1: Bouw van op- en afritten naast de bestaande R6.
  • Fase 2: Bouw van de brug en de toegangshellingen.
  • Fase 3: Heraanleg van de N14 in de projectzone.

Door deze aanpak blijft verkeer op de R6 en de Liersesteenweg quasi de gehele duur van de werken mogelijk. Zo dienen de op-en afritten die tijdens de eerste fase gebouwd worden, als tijdelijke doorgang voor het verkeer als er tijdens fase 2 aan de brug gewerkt wordt. 

De verkeerssituatie per fase

Het verkeer in de voorbereidende fase/toegang ziekenhuis

De voorbereidende nutswerken starten op 16 augustus en nemen ongeveer een maand in beslag. In deze fase worden 8 zogenaamde mantelbuizen (buizen waarin leidingen van elektriciteit, telefoon, gas, enz. getrokken worden) met een lengte van 300 meter langs de Liersesteenweg en onder de R6 geplaatst. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren moeten de nutsmaatschappijen een wegvak van de Liersesteenweg innemen. Daarbij start de aannemer in aanloop van de werf met werken in de berm, zoals de afbraak van huizen, archeologisch onderzoek en het kappen van bomen. Voor de verkeerssituatie betekent dit dat vanaf 16 augustus:

  • de Liersesteenweg staduitwaarts enkelrichting wordt van de Duivenstraat tot de R6. Aan het kruispunt van de R6 met de N14 zijn daardoor de afslagstroken naar de Liersesteenweg afgesloten. Op de N14 is rechtdoor rijden richting Mechelen niet mogelijk voor wie van Sint-Katelijne-Waver komt.
  • Verkeer richting het stadscentrum wordt via de R6 omgeleid naar het kruispunt met de N1 en neemt dan de Antwerpsesteenweg. Afhankelijk van de bestemming kan er vervolgens ofwel via de Eikestraat ofwel tot aan de Mechelse vesten (R12) gereden worden.
  • Bewoners op het stuk Liersesteenweg tussen de Duivenstraat en de R6 en de werftransporten naar het ziekenhuis moeten ook de omleiding via de Antwerpsesteenweg (N1) volgen.

Tegelijkertijd met de werken voor het kruispunt R6/N14 vinden ook de werken aan de toegang van het ziekenhuis plaats. Deze werken worden op elkaar afgestemd. Om die reden zal deze verkeerssituatie aanhouden tot het einde van de werken aan de ingang van het ziekenhuis midden november.

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Fietsers volgen omleiding

  • Fietsers volgen vanaf 16 augustus 2017 in beide richtingen een omleiding via Duivenstraat - Kauwendaal - Zorgvliet - Ekelenhoek - Clemenceaustraat. Deze omleiding is verplicht voor doorgaand fietsverkeer tussen Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Lokaal fietsverkeer met bestemming in de werfzone mag wel door via de N14. 

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Het verkeer tijdens fase 1

Op 11 september start de eerste fase van de werken aan het kruispunt R6/N14. In deze fase worden de op- en afritten aangelegd naast de bestaande R6. Het aanleggen van de op- en afritten gebeurt voornamelijk in de bermen en zorgt voor weinig of geen verkeershinder. De nutswerken en de werken aan de toegang van het ziekenhuis lopen in tussentijd nog door tot respectievelijk eind september en midden november.
De verkeerssituatie tijdens fase 1 ziet eruit als volgt:

  • de omleidingen die gelden tijdens de voorbereidende werken blijven van kracht (tot midden november).

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Enkele foto's van de werf aan het kruispunt R6-N14 in fase 1:

Verkeerssituatie fase 2 

Vanaf eind 2017 – begin 2018 tot medio 2018 start het agentschap met de bouw van de brug en de toegangshellingen. Het verkeer over de Liersesteenweg zal dan via een keerlus of langgerekte ovonde omgeleid worden. Via de nieuw aangelegde op- en afritten zal men de R6 kunnen op- en afrijden. Aan beide kanten van het kruispunt komen dan keerlussen: ten westen tussen de Antwerpsesteenweg (N1) en de Liersesteenweg (N14), ten oosten van het kruispunt moet gekeerd worden aan de rotonde van de Heisbroekweg. Voor fietsers worden veilige lichtengeregelde oversteekplaatsen voorzien.

Omleiding fase 2 via ovonde:

 

Kaarten te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Verkeerssituatie fase 3

Vanaf medio 2018 wordt tijdens de derde fase de Liersesteenweg (N14) in de projectzone heraangelegd. Meer informatie over de verkeerssituatie tijdens deze fase volgt later. 

Kaart te downloaden in de rechterkolom onder 'documenten'. 

Veiligere kruispunten, vlotter verkeer

Voor de nieuwe inrichting is gekozen om de kruispunten niet gelijkgronds te maken. Dat wil zeggen dat het verkeer op de R6 via bruggen over de beide steenwegen wordt geleid. Dat vermindert het aantal conflicten tussen verkeersstromen en maakt het verkeer vlotter en veiliger. Daarmee worden ook de kruispunten onder de bruggen volledig hertekend. Er komen op- en afritten zodat verkeer vlot en veilig de R6 kan op- en afrijden. Verkeerslichten zorgen er ook voor dat auto’s onderling maar ook fietsers en auto’s niet met elkaar in conflict komen. Voor fietsers zijn er ook vrijliggende fietspaden voorzien en een fietstunnel zal de Tivoli-wijk verbinden met een nieuw fietspad naar Sint-Katelijne-Waver.

Ranke bruggen

De bruggen die over de Liersesteenweg en Antwerpsesteenweg worden aangelegd zijn geen standaard bruggen. Het gaat om ‘integraalbruggen’: een brug waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan. Het voordeel van een integraalbrug is dat ze geen brugvoegen heeft, traditioneel het zwakke punt van een brug. Hierdoor is de brug zeer stevig en onderhoudsvriendelijk. Daarenboven laat deze techniek ook toe zeer ‘slanke’ bruggen te ontwerpen. De dikte van het brugdek bijvoorbeeld kan hierdoor herleid worden van 3 meter tot minimum 1 meter. Dat zorgt ervoor dat de bruggen ook aangenaam zijn om naar te kijken en zoveel mogelijk opgaan in de omgeving.

view helicopter

Geluidsschermen

Bij de aanleg van de nieuwe bruggen wordt ook rekening gehouden met de impact van het geluid dat het verkeer op de R6 veroorzaakt. Er is een geluidsstudie uitgevoerd voor de beide kruispunten en de wijk Ekelenhoek. Hierbij is ook al rekening gehouden met toename van het verkeer door bijvoorbeeld het nieuwe ziekenhuis.
Op basis van de bevindingen in de studie zullen geluidsschermen geplaatst worden tussen de R6 en de Tivoliwijk, waar nu al een geluidsberm ligt. Verder zal er ook een geluidsscherm komen ter hoogte van de wijk Ekelenhoek.

Communicatie

Tijdens de grondverwervingsprocedure liep een communicatietraject om de betrokken eigenaars zo goed mogelijk te informeren. Daarnaast werd er in aanloop naar het openbaar onderzoek een eerste keer over het ontwerp gecommuniceerd worden, in eerste instantie naar de inwoners en bedrijven uit de omgeving van het projectgebied. Zo vonden er op 2 en op 15 juni 2016 informatiesessies plaats in Sint-Katelijne-Waver en in Mechelen. 

Bij het indienen van de bouwvergunning in het najaar van 2016 kregen alle bewoners, ondernemers en instellingen in de ruime omgeven een folder in de bus om het ontwerp nogmaals toe te lichten en iedereen op de hoogte te brengen van de start van het openbaar onderzoek. Nu de werken dichterbij komen zijn bewoners langs de Liersesteenweg en rond het kruispunt met de R6 uitgenodigd voor een informatievergadering. Ook voor bedrijven wordt in samenwerking met VOKA Mechelen een infosessie voorzien. Daarnaast zullen de werken de komende weken ook langs de weg uitgebreid aangekondigd worden. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden van de voortgang van de werken aan de brug. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Een bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen

Om de ongemakken tijdens de werken te beperken, stelde het Agentschap Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aan. Hier kunnen bewoners en ondernemers uit de omgeving van de werken terecht met vragen over de bereikbaarheid van hun woning, handelszaak of organisatie. Het team van de bereikbaarheidsadviseur bespreekt deze bezorgdheden en opmerkingen met de werfleiding en geeft een zo concreet mogelijk antwoord. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0477 477 476.