Brusselsesteenweg (N4) in Overijse: vernieuwing wegdek

Regio
Gemeente
Weg
Datum Najaar 2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2019 een onderhoud van de Brusselsesteenweg (N4) in Overijse van aan de begraafplaats tot aan het kruispunt met de Terhulpensesteenweg (N253). De werken zullen volgens de huidige inschattingen ongeveer twee maanden duren.

Onderhoud wegdek over een afstand van 800 meter

Het onderhoud van de Brusselsesteenweg gebeurt over een totale afstand van 800 meter. In de S-bocht ter hoogte van de Sint-Martinuskerk wordt het wegdek volledig vernieuwd. Waar nodig wordt hier ook de fundering vervangen. Buiten de zone van de S-bocht wordt enkel de toplaag van het wegdek vervangen.

Tijdens eerdere onderhoudswerken aan de Brusselsesteenweg in maart 2019, heeft de aannemer van Wegen en Verkeer op bepaalde plaatsen onzorgvuldig werk geleverd. In de loop van mei 2019 zal de betrokken aannemer deze onzorgvuldigheden corrigeren.  

Omleidingen voor doorgaand verkeer

Tijdens de onderhoudswerken aan de Brusselsesteenweg in 2019 zal het verkeer worden omgeleid. Wegen en Verkeer overlegt dit momenteel nog met de gemeente en de politiedienst van Overijse over hoe de omleidingen precies zullen lopen. Zodra hier meer informatie over is, maken we dit op deze webpagina bekend.