Diestsesteenweg (N10) in Aarschot: vervangen klinkers door asfaltlaag ter hoogte van kruispunten met Langestraat en Kapelleke

Regio
Gemeente
Weg
Datum Start werken thv. Langestraat: 9/9/2019, Start werken thv. Kapelleke: 19/9/2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert in september onderhoudswerken uit op twee locaties op de Diestsesteenweg (N10) in Aarschot. Vanaf 9 september wordt er volgens de huidige planning 10 dagen gewerkt ter hoogte van het kruispunt met de Langestraat. Op 19 september start de aannemer ter hoogte van het kruispunt met Kapelleke/Waterhof. Deze geschatte duur van deze werken is 15 werkdagen. De bestaande klinkerverharding wordt op beide locaties vervangen door een nieuwe asfaltlaag nadat de fundering van de weg er opnieuw is opgebouwd. 

Langestraat en Kapelleke/Waterhof afgesloten tijdens werken

Tijdens de wegeniswerken op de kruispunten worden de Langestraat, Kapelleke en Waterhof volledig afgesloten voor het verkeer. Voor plaatselijk verkeer voorziet Wegen en Verkeer omleidingen. Voor wie in de Langestraat moet zijn is dat via de Molendreef. Om Waterhof te bereiken is er een omleiding voorzien via de Molendreef en de Jozef Van Thielstraat (de paaltjes aan de garages in de Jozef Van Thielstraat worden tijdelijk weggenomen). Kapelleke is toegankelijk via de Schoonderbeukenweg. 

De Diestsesteenweg blijft tijdens de werken steeds open. Verkeer kan zowel tijdens de werken ter hoogte van de Langestraat als tijdens de werken ter hoogte van Kapelleke/Waterhof beurtelings de werfzone passeren door middel van tijdelijke verkeerslichten. Voor fietsers en voetgangers blijft doorgang eveneens mogelijk.  

Woningen in werfzone moeilijk tot niet bereikbaar 

Gedurende de werken geldt er een volledig parkeerverbod in de werfzone. Ook de inritten van omwonenden in de werfzone zullen tijdens de werken niet (altijd) toegankelijk zijn.