E17 in De Pinte: Nieuw op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 november 2017 tot eind 2018

Update 31/10: Op 7 november werkt de aannemer ter hoogte van de Savaanstraat. De oprit naar E17 richting Kortrijk gaat 1 dag toe. Het verkeer rijdt om via de rotonde Begionastraat. Lees meer hieronder.

Wat houden de werken in?

Het op- en afrittencomplex in De Pinte wordt grondig aangepakt. De heraanleg moet er vooral voor zorgen dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger worden. Ook vlotter rijden op de N60 en veilig fietsen zijn uitgangspunten. 

Waarom een heraanleg?

 • AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.
 • Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) maakt het kruispunt van de N60 met de op- en afrit van de E17 richting Kortrijk plaats voor een rotonde. Met deze ingreep zorgen we er opnieuw voor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen aan de op- en afrit.
 • Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde 'Bonaparte' niet langer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone verdwijnen langs de N60. Fietsers krijgen een alternatief:
  • via de Steenweg en Grote Steenweg aan de zuidkant
  • via Mieregoed, het Kruisken, Heerweg, Weefstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N60 aan de noordkant. 
 • Tenslotte bouwen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV ook een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt worden door bezoekers aan het Parkbos.

Timing

De werken gaan op 6 november 2017 van start en moeten eind 2018 klaar zijn.

Fasering

De heraanleg telt 4 fasen. Daarvoor worden voorbereidende werken uitgevoerd.

Voorbereidende fase: eind september tot en met 7/11/2017

Tijdens de voorbereidende fase voert de aannemer onder andere werken uit die het autoverkeer of de fietsers ten goede zullen komen tijdens de heraanleg:

Asfalteren fietspad op 6/11

De voorbereidende werken zonder hinder zijn ondertussen al een tijdje bezig. Op de Grote Steenweg (N60c) tussen de Savaanstraat en Ijselaars wordt het fietspad verder aangelegd voor alle fietsverkeer tijdens de werken. Op maandag 6 november wordt dit fietspad geasfalteerd. Hier geldt geen omleiding maar wordt het verkeer beurtelings geregeld via verkeerslichten. De dag erna, op 7 november is het al in gebruik en verdwijnen de tijdelijke verkeerslichten.

Verkeerssituatie op 6 november

 • Geen hinder op de N60
 • Tijdelijke verkeerslichten op de Grote Steenweg (N60c)

 
Asfalteren berm op 7/11

Op dinsdag 7 november verhardt en herasfalteert de aannemer de berm om het verkeer tijdens de werken erover te sturen. Hiervoor gaat gedurende 1 dag, op 7 november de Savaanstraat aan de N60 (beide kanten) toe. Ook de oprit naar de E17 richting Kortrijk gaat dicht. Het verkeer rijdt verder door op de N60 en keert aan de rotonde aan de Begoniastraat en neemt dan de oprit van de N60 naar de E17.

Verkeerssituatie op 7 november van 9u tot 16u: 

 • Oprit naar de E17 richting Kortrijk toe: het verkeer rijdt verder door op de N60 en keert aan de rotonde Begionastraat en neemt de oprit vanuit Oudenaarde naar de E17
 • Savaanstraat dicht aan de N60: Het verkeer (kant Makro) rijdt om via rotonde Begoniastraat. Het verkeer aan de andere kant rijdt om via de Grote Steenweg.

 

Fase 1: 6/11/17 tot voorjaar 2018

We bouwen de nieuwe op- en afrit van de E17. Er wordt gewerkt in twee deelfasen:

Fase 1A: 6 november 2017 tot voorjaar 2018

Het grootste deel van deze werken tijdens fase 1a speelt zich af buiten de E17 en de N60. Op het werfverkeer na is er geen hinder voor het verkeer. 

 

Fase 1B: 1 maand in het voorjaar 2018

De aansluitingen op E17 en N60 worden gemaakt

Verkeerssituatie N60:  

 • één rijstrook richting Oudenaarde 
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 

Verkeerssituatie op de E17:

 • drie versmalde rijstroken
 • Afrit vanuit Kortrijk (E17) naar Oudenaarde (N60) afgesloten
 • Oprit vanuit Gent (N60) naar Antwerpen (E17) afgesloten. Wie vanuit Gent (N60) de E17 wil oprijden naar Gent, moet keren aan de rotonde aan de Begoniastraat.

Fase 2: voorjaar 2018 tot zomer 2018

We werken op de N60 in de richting van Gent:

 • Heraanleg wegdek
 • Sanering van brug over de E17 (brughelft richting Gent)
 • Bouw helft van nieuwe rotonde

Verkeerssituatie op:

N60:

 • Alle verkeer op rijrichting Oudenaarde: één rijstrook in elke richting 
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 

 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Gent is dicht.
 • De afritten van de E17 vanuit Gent naar naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk (E17) is dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent/Antwerpen (E17) is dicht. 

Fase 3: zomer 2018 tot eind 2018

We voeren dezelfde werken uit als in fase 2 maar nu op de rijrichting Oudenaarde.

 

Hinder?

N60:

 • Alle verkeer (één rijstrook in elke richting) op rijrichting Gent. Verkeer kan (via tijdelijke verharding) over gedeeltelijk aangelegde rotonde.
 • Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 
 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Gent is dicht.
 • De afritten van de E17 vanuit Gent naar naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht.
 • De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent en Kortrijk zijn dicht. 

Fase 4: korte periode eind 2018

De Heraanleg van bestaande oprit vanuit Oudenaarde (N60) naar E17 richting Gent/Antwerpen.

Hinder?

 • Op de N60 richting Oudenaarde zijn er twee rijstroken.
 • Op de N60 richting Gent: één rijstrook open ter hoogte van de oprit
 • fietsomleiding blijft in voege 
 • De beide opritten van de N60 naar de E17 richting Gent zijn dicht. 

Omleidingen

Auto- en vrachtverkeer

Fietsers

Fietsers rijden in beide richtingen om via de Steenweg en de Grote Steenweg.

 

 

 

We nemen momenteel ook twee maatregelen op de N60 in overweging om:

 • het verkeer op de N60 zo vlot mogelijk te laten rijden,
 • het sluipverkeer op de fietsomleiding tegen te gaan.

Het gaat om een aanpassing van de rotonde Bonaparte en het sluiten van de middenberm van de N60 aan het kruispunt met de Grote Steenweg. (zie kaart hierboven)

 

Openbaar vervoer

Enkele bijslijnen ( 44, 71 en 78) worden omgeleid. Hiervoor vindt u alle info terug op www.delijn.be (vanaf de start van de hinder) of aan de bushaltes zelf.

Minder hinder

 • We werken volgens een goed uitgekiende fasering:
 • N60 altijd open in beide richtingen
 • de werken starten zonder hinder
 • Zo veel mogelijk verkeersbewegingen mogelijk houden
 • We zorgen ervoro dat de bussen zo weinig mogelijk moeten omrijden
 • Fietsers blijven altijd dezelfde omleiding volgen
 • We treffen verschillende maatregelen op N60 voor zo vlot mogelijk verkeer

Op de hoogte blijven?

Digitale nieuwsbrief

Ontvang je graag updates over de werken in je mailbox, abonneer dan op onze digitale nieuwsbrief via de enveloppeknop bovenaan deze pagina.

Infovergadering op 11 oktober 2017

Om iedereen goed te informeren organiseerden we twee infovergaderingen op 11 oktober 2017: De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.