E17 in De Pinte: Nieuw op- en afrittencomplex

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 november 2017 tot zomer 2019

Zoals het nu loopt zal de carpoolparking en en de eerste helft van de brug en rotonde klaar zijn tegen het zomerverlof.  Daarna wisselt de aannemer van kant en start dan met dezelfde werken: de renovatie van de brug en de andere helft van de rotonde op het baanvak richting Oudenaarde. Ook bij deze fasewissel wordt er nog veel hinder verwacht. lees meer hieronder 

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 6 november met de heraanleg van het op- en afrittencomplex in De Pinte. Het agentschap investeert in een bijkomende op- en afrit van de E17 richting Antwerpen en een nieuwe rotonde op de N60. De brug over de E17 wordt gesaneerd en het wegdek van de N60 krijgt een opknapbeurt. Het eindresultaat zal zorgen voor veiliger verkeer, vooral bij het op- en afrijden van de snelweg, en vlotter verkeer op de N60. Eind 2019 moeten alle werken klaar zijn. 

Wat houden de werken in?

Het op- en afrittencomplex in De Pinte wordt grondig aangepakt. De heraanleg moet er vooral voor zorgen dat de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N60 veiliger worden. Ook vlotter rijden op de N60 en veilig fietsen zijn uitgangspunten. 

Waarom een heraanleg?

 • AWV bouwt een nieuwe op- en afrit aan de zuidkant van de E17 (kant Makro): een afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Oudenaarde en een oprit vanop de N60 richting Oudenaarde naar de E17 richting Gent. Door de nieuwe op- en afrit moet het verkeer van en naar de E17 de N60 niet langer oversteken.
 • Ten noorden van de E17 (kant Den Beer) maakt het kruispunt van de N60 met de op- en afrit van de E17 richting Kortrijk plaats voor een rotonde. Met deze ingreep zorgen we er opnieuw voor dat het verkeer de N60 niet moet dwarsen aan de op- en afrit.
 • Fietsers zullen tussen Den Beer en de rotonde 'Bonaparte' niet langer langs de N60 fietsen. De fietspaden in deze zone verdwijnen langs de N60. Fietsers krijgen een alternatief:
  • via de Steenweg en Grote Steenweg aan de zuidkant
  • via Mieregoed, het Kruisken, Heerweg, Weefstraat en het nieuwe dubbelrichtingsfietspad langs de N60 aan de noordkant. 
 • Tenslotte bouwen ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) en AWV ook een nieuwe carpoolparking. Deze parking zal ook gebruikt worden door bezoekers aan het Parkbos.

Fasering en timing

De heraanleg telt 4 fasen. Daarvoor worden voorbereidende werken uitgevoerd.

Fase 1: 5/11/17 tot eind 2018

Al van bij de start van de eerste fase van de werken kregen we te kampen met verschillende problemen waardoor de werken vertraging opliepen. In de winter en het voorjaar van 2018 kregen we heel veel regen en een hoge grondwaterstand. Hierdoor was het onmogelijk om de grondophoging te doen die nodig is voor de nieuwe afrit. Daarna, toen de grond wel voldoende droog was, zijn we op een zone met verontreinigde grond gestoten. De opruimings- en grondverbeteringswerken in deze zone zijn ondertussen achter de rug. Nu we een stabiele, goede ondergrond hebben, kunnen we de werken hervatten.

Werken tijdens fase 1

We bouwen aan een nieuwe op- en afrit van de E17. Er wordt gewerkt in twee deelfasen. De wegen rond de N60 hebben nu al te kampen met veel sluipverkeer dat de file op de N60 wil vermijden. We verwachten dat dit nog flink zal toenemen vanaf fase 1B van de werken. Om dit te vermijden en om ervoor te zorgen dat het verkeer op de N60 zo vlot mogelijk kan rijden, voorzien we verschillende ingrepen vanaf 12 januari

Fase 1A: afgerond

De aannemer werkte in deze fase aan de nieuwe op en afrit.

 

Fase 1B: 22 november 2018 tot 19 december 2018 (afgerond)

In deze fase wordt de aansluiting van de nieuwe op- en afrit op de N60 gemaakt. Het grootste deel van deze fase voeren we zonder hinder voor het verkeer uit. De werken met hinder zijn al achter de rug. 

Op 19 december 2018 stellen we de nieuwe afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Oudenaarde open voor het verkeer. Tegelijkertijd gaat de oude afrit van de E17 vanuit Kortrijk dicht, ook voor wie naar de N60 richting Gent wil rijden. Verkeer richting Gent rijdt ook via de nieuwe afrit, rijdt verder door tot aan de rotonde Begonia om daar te keren en verder te rijden richting Gent.

Fase 2: 21 december 2018 tot voorjaar 2019

Deze fase is gewijzigd ten opzichte van wat eerder gecommuniceerd is. Er wordt gewerkt in twee deelfasen:

 • Fase 2A: werken aan op- en afrit E17 van eind 2018 tot begin 2019
 • Fase 2B: werken op de N60 richting Gent en de aanleg van de carpoolparking in het voorjaar van 2019

Fase 2A: 21 december tot eind februari 2019

De aannemer werkt aan de op- en afrit van de E17 richting Gent naar de N60 richting Gent. Er is geen bijkomende hinder voor het verkeer. 

 

Fase 2B: 25 februari tot 5 augustus

De aannemer rondt de werken van fase 2B af tegen 12 juli. Daarna neemt de aannemer een korte pauze (bouwverlof). De verkeerssituatie tijdens het bouwverlof wijzigt niet. De volgende fase start op maandag 6 augustus. 

Blik op de werf

sinds 25 februari startte opnieuw een fase met hinder voor het verkeer op de N60. De aannemer werkt dan op de N60 in de richting van Gent:

 • Heraanleg wegdek N60
 • Sanering van brug over de E17 (brughelft richting Gent)
 • Bouw helft van nieuwe rotonde
 • Aanleg carpoolparking

Verkeerssituatie tot 5 augustus:

N60:

 • Alle verkeer op rijrichting Oudenaarde: één rijstrook in elke richting.
 • Het verkeer van de industriezone Eke-Nazareth blijft bereikbaar via de N60. Het verkeer dat de industriezone wil verlaten zal moeten omrijden via de Weefstraat en  afhankelijk van de bestemming keren aan de rotonde Bonaparte over doorrijden via de N60. 

 • Fietsers blijven de omleiding volgen en rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 

 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De oude afrit van de E17 vanuit Kortrijk blijft afgesloten. Verkeer met bestemming N60 richting Gent maakt gebruik van de nieuwe afrit en keert aan rotonde Begonia. 
 • De afrit van de E17 vanuit Antwerpen naar de N60 (beide richtingen) is afgesloten. Afhankelijk van de bestemming rijdt het verkeer om via complex Deinze en daar keren ofwel afrijden en verder rijden via de N35 en de N60.
 • De oprit vanuit Oudenaarde naar E17 Kortrijk is dicht, het verkeer wordt ook hier omgeleid via het complex Deinze.
 • Het verkeer van Gent dat naar de E17 richting Antwerpen wil, keert aan de rotonde Begoniastraat.
 • Verkeer van Kortrijk met bestemming De Pinte neemt de nieuwe afrit en volgt de lokale omleiding

 

 

 

Alternatieve routes

Gedurende een halfjaar verwachten we veel hinder op de N60. We raden u aan om te kiezen voor alternatieve routes. Het verkeer van Brussel rijdt via de afrit Merelbeke en volgt de R4-Binnenring richting Gent en kan zo naar de N60 richting de Pinte. Het verkeer uit Antwerpen rijdt ook via de R4-Binnenring richting Eeklo en kan zo de N60 oprijden. Als u uit Oostende komt, rijdt u best via afrit 'Flanders Expo' (B401) naar de R4-Buitenring richting Zwijnaarde en zo naar de N60 richting De Pinte. 

Fase 3: 6 augustus tot eind oktober-begin november 2019

We voeren dezelfde werken uit als in fase 2 maar nu op de rijrichting Oudenaarde.

 

Hinder?

N60:

 • Alle verkeer (één rijstrook in elke richting) op rijrichting Gent. Verkeer kan (via tijdelijke verharding) over gedeeltelijk aangelegde rotonde.
 • De omleiding voor de fietsers blijft dezelfde: Fietsers rijden van voor Den Beer tot de rotonde Bonaparte via de Grote Steenweg en Steenweg (N60C). Tussen de rotonde Bonaparte en de rotonde Begoniastraat kunnen fietsers wel nog langs de N60 fietsen. 
 • Bussen volgen een beperkte omleiding. 

E17:

 • De afrit van de E17 vanuit Kortrijk naar de N60 richting Gent is dicht.
 • De afritten van de E17 vanuit Gent naar naar de N60 richting Oudenaarde en Gent zijn dicht.
 • De oprit van de N60 vanuit Oudenaarde naar de E17 richting Kortrijk is dicht.
 • De opritten van de N60 vanuit Gent naar de E17 richting Gent en Kortrijk zijn dicht. 

Fase 4: korte periode november/december 2019

De Heraanleg van bestaande oprit vanuit Oudenaarde (N60) naar E17 richting Gent/Antwerpen.

Hinder?

 • Op de N60 richting Oudenaarde zijn er twee rijstroken.
 • Op de N60 richting Gent: één rijstrook open ter hoogte van de oprit
 • fietsomleiding blijft in voege 
 • De beide opritten van de N60 naar de E17 richting Gent zijn dicht. 

Hoe omrijden?

Auto- en vrachtverkeer

Fietsers

 

 • Tussen Den Beer en rotonde van de Makro mogen er geen fietsers rijden langs de N60. Ze rijden in beide richtingen om via de Steenweg en de Grote Steenweg.  
 • Enkel tussen de rotonde van de Begoniastraat en rotonde Bonaparte is er lokaal fietsverkeerkeer toegestaan.

 

Proefopstelling sinds 12 januari 2018 

Sinds 12 januari zijn verschillende maatregelen op en langs de N60 in voege om sluipverkeer tegen te gaan. Deze maatregelen zijn recent geëvalueerd samen met gemeentes De Pinte en Nazareth, politie, De Lijn, …. Deze evaluatie gebeurde op basis van vaststellingen ter plaatse de voorbije periode maar ook op basis van reacties van omwonenden en weggebruikers. Twee maatregelen wijzigen vanaf 2 maart:

 • Ingrepen rotonde Bonaparte
  De maatregel is zeer efficiënt voor de aanpak van sluipverkeer en voor vlotter verkeer op de N60, maar is te drastisch voor het meer lokale verkeer vanuit Eke-centrum en Eke-Landuit. De knippen op de rotonde zullen daarom vervangen worden door een systeem van toeritdosering. Het verkeer naar de N60 zal ‘gedoseerd’ worden door middel van verkeerslichten. Aangezien het sluipverkeer vooral een probleem is tijdens de de spitsuren, zullen de lichten in dienst zijn tijdens de ochtendspits (7u30-9u) aan de kant van Eke-centrum en in de avondspits (16u30-18u) aan de kant van Eke-Landuit.

 • Eénrichtingsverkeer in de Grote Steenweg (N60c)

  Ook deze maatregel is goed tegen sluipverkeer, maar zorgt voor een grote omrijfactor voor de bewoners. Daarom verdwijnt het éénrichtingsverkeer in het laatste stuk van de N60c (Grote Steenweg tussen Den Beer en de N60). Verkeer in de straat zelf zal opnieuw in twee richtingen mogen rijden, maar zal de N60 niet kunnen oprijden richting Gent. Verkeer naar Gent rijdt om via het kruispunt Den Beer.

Alle andere maatregelen en de aangepaste blijven in voege tot het einde van de werken. 

 • Savaanstraat wordt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer, enkel wegrijden van de N60 is mogelijk.
 • De Eedstraat wordt geknipt ter hoogte van de N60. 
 • De Koedreef wordt deels geknipt. Het verkeer richting Gent kan niet rechts afslaan in de Koedreef. Het verkeer kan wel van de Koedreef naar de N60 rijden richting Gent.
 • De N60c (Steenweg en Grote Steenweg) wordt zone 50​.

 

Openbaar vervoer

Enkele buslijnen (44 en 71) worden omgeleid. Hiervoor vindt u alle info terug op www.delijn.be (vanaf de start van de hinder) of aan de bushaltes zelf.

Minder hinder

 • We werken volgens een goed uitgekiende fasering:
 • N60 altijd open in beide richtingen
 • de werken starten zonder hinder
 • Zo veel mogelijk verkeersbewegingen mogelijk houden
 • We zorgen ervoor dat de bussen zo weinig mogelijk moeten omrijden
 • Fietsers blijven altijd dezelfde omleiding volgen
 • We treffen verschillende maatregelen op N60 voor zo vlot mogelijk verkeer (zie hierboven)

Op de hoogte blijven?

Digitale nieuwsbrief

Ontvang je graag updates over de werken in je mailbox, abonneer dan op onze digitale nieuwsbrief via de enveloppeknop bovenaan deze pagina.

Infovergadering op 11 oktober 2017

Om iedereen goed te informeren organiseerden we twee infovergaderingen op 11 oktober 2017: De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.