E17/N47 Lokeren: heraanleg N47 ter hoogte van op- en afritten E17

Regio
Gemeente
Weg
Datum 14 november 2016 - eind 2017

Omwille van de grote verkeersdrukte aan de werf, roepen we op om de werfzone zo veel mogelijk te mijden en zo veel mogelijk via de op- en afrittencomplexen van Beervelde en Waasmunster te rijden. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 3 april 2017 met de heraanleg van de N47 ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de E17 in Lokeren. In dit project wordt ook een nieuwe toegangsweg tot de industriezone aangelegd. De werken zullen ongeveer één jaar duren. Op maandag 14 november gingen de nutsmaatschappijen al aan de slag.

Wat houden de werken in?

Op- en afritten E17

Om de kruispunten van de op- en afritten van de E17 met de N47 te beveiligen, worden ze uitgerust met verkeerslichten. We nemen ook maatregelen om de doorstroming vlotter te laten verlopen. De links afslagstroken worden langer, zodat er meer opstelcapaciteit komt aan de kruispunten. De oprit van de N47 richting Zele naar de E17 richting Gent verdwijnt, om plaats te maken voor de nieuwe ontsluitingsweg van de industriezone. Verkeer vanuit Lokeren dat de snelweg wil oprijden richting Gent, zal na de werken linksaf moeten slaan en gebruik maken van de oprit aan de andere zijde van het kruispunt.

Vlotte bereikbaarheid industriezone

Voor de ontsluiting van de industriezone E17 2 en 3 komt er een nieuwe toegangsweg tussen de industriezone en de N47. Deze nieuwe weg sluit aan op het nieuwe kruispunt aan de op- en afrit Lokeren. Deze nieuwe toegangsweg zal het zwaar verkeer weghouden uit de woonstraat Oosteindestraat.  Langs deze nieuwe toegangsweg komt een nieuwe carpoolparking die plaats zal geven aan een honderdtal wagens.  

Heraanleg kruispunt N47/Dijkstraat

Ter hoogte van de Dijkstraat maken we een compacter kruispunt. De toegang tot de winkelzone schuift een beetje op, zodat die recht tegenover de Dijkstraat komt te liggen. Op die manier wordt de ontsluiting van het retailpark veel overzichtelijker en veiliger.  Ook op dit kruispunt komt er meer opstelcapaciteit en zullen meer bewegingen mogelijk zijn, oa de links afbeweging vanuit Zele naar het retailpark. In beide richtingen zullen er 2 rijstroken zijn met daarnaast een links- en rechts afslagstrook 

Fietsen

We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan langs de zuidzijde van de N47.  Dit fietspad loopt door een nieuwe fietstunnel onder de afrit Zele. Voorbij de fietstunnel takt dit fietspad aan op de Hof ten Goededreef. Deze laatste krijgt een nieuwe asfaltverharding om het fietscomfort te verbeteren. Langs de noordzijde van de N47 komt een dubbelrichtingsfietspad tussen de Dijkstraat en Wolfsakker. Het fietspad langs de rijrichting Lokeren verdwijnt ter hoogte van de op- en afritten, eens het veilig alternatief aan de zuidzijde gerealiseerd is. 

Heraanleg N47 en Oeverstraat

De weg wordt over de volledige zone heraangelegd. Ook de Oeverstraat krijgt nieuwe asfalt. We sluiten de middenberm op de N47, behalve aan de kruispunten met lichten. Links afslaan naar de Oosteindestraat zal niet langer kunnen.

Er komen ruime grachten en bufferzones om het regenwater te bufferen.  De openbare verlichting wordt vernieuwd. 

Groen

We zorgen ook voor meer groen: in de middenberm van de N47 en aan de carpoolparking komen bomen. Tussen de nieuwe toegangsweg en de Oosteindestraat komt buffergroen.

Heraanleg: 3 april tot eind 2017

De nutswerken zijn afgerond. Nu starten we met de heraanleg zelf. De aannemer moet tegen eind 2017 klaar zijn. Een aantal voorbereidende werken startten al op 3 april, de heraanleg zelf start op 18 april. De aannemer werkt in twee grote fasen die telkens onderverdeeld zijn in 3 deelfasen:

 • Fase 1: noordkant van de N47 (rijrichting Lokeren), 18 april tot half juli.
 • Bouwverlof van half juli tot 7 augustus
 • Fase 2: zuidkant van de N47 (rijrichting Zele). 

Tijdens de volledige duur van de werken blijft verkeer op de N47 mogelijk, zij het over één rijstrook in elke richting. Wie uit een zijstraat de N47 wil oprijden, zal verplicht rechtsaf moeten rijden. Om verkeer in beide richtingen vlot te laten verlopen, zullen er tijdens de werken twee keerpunten zijn, namelijk aan de Vierschaarstraat en de Lokerenbaan.

De N47 is niet toegankelijk voor (brom)fietsers. Ze rijden de volledige duur van de werken in beide richtingen om via de Lokerenbaan, Koelaarstraat, het fietspad langs de spoorweg, Bakkerstraat en Rivierstraat. Industriepark E17/1 is met de fiets te bereiken via het jaagpad langs de Durme.

Fase 1: 18 april tot 13 juli 2017 (afgerond)

De heraanleg start aan de noordkant van de N47 (rijrichting Lokeren). Verkeer op N47 blijft steeds in beide richtingen mogelijk. Wie uit een zijstraat komt zal enkel rechts de N47 kunnen oprijden. Om de keerbewegingen op de N47 toch zo vlot mogelijk te laten verlopen, komen er twee tijdelijke keerpunten aan de Vierschaarstraat en aan de Lokerenbaan.

Tijdens deze fase gaan de op- en afrit van de E17 richting Antwerpen dicht aan de kant van Zele. Afrijden kan via de afrit Zele en daarna kan men keren aan de tijdelijke rotonde aan de Lokerenbaan. Oprijden kan enkel richting Gent. Aan het op- en afrittencomplex van Beervelde kan men keren. 

Fase 1A: 18 april tot half juni (afgerond)​

Fase 1B: 13 juni tot 13 juli (afgerond)

De aannemer werkt aan de Zelebaan (N47) ter hoogte van de op- en afrit van de E17 richting Gent. De fase duurt tot midden juli. Tegelijkertijd, vanaf 10 juli, voeren we onderhoudswerken uit op de E17 richting Gent ter hoogte van op- en afrit van Lokeren. Tijdens deze werken maken we ook de invoegstrook van de oprit richting Gent op de E17 langer. 

 

Verkeerssituatie van 14 juli tot 7 augustus

In de nacht van 13 op 14 juli zal de aannemer druk in de weer zijn op de N47 om alle signalisatie en markeringen aan te passen. Vanaf de ochtend van 14 juli rijdt alle verkeer over de andere weghelft (rijrichting Lokeren). Er blijft wel steeds één rijstrook per richting open. Voor de openstelling van de oprit vanuit Zele richting Gent en de afrit Lokeren vanuit Antwerpen is het nog wachten tot 14 juli 's avonds.

Tijdens het bouwverlof  (15 juli tot 7 augustus) is de aannemer niet aan het werk. Vanaf dinsdag 8 augustus tot eind november werkt hij aan de zuidkant van de N47. Het verkeer tijdens het bouwverlof:

 • Alle op- en afritten zijn open, met uitzondering van de definitief afgesloten oprit vanuit Lokeren naar E17 richting Gent.
 • Op de N47 is één rijstrook open in elke richting.

Fase 2: 7 augustus tot november 2017

De aannemer werkt aan de zuidkant van de N47. Ook de heraanleg van de Oeverstraat en de asfalteringswerken van de Hof ten Goededreef worden in deze fase uitgevoerd.

Fase 2A: 7 augustus tot half oktober 2017
+
Fase 2B: 2 weekends in oktober 2017

De afrit Zele vanuit Gent is afgesloten voor de bouw van de nieuwe fietstunnel. De afrit gaat dicht op 7 augustus, na de avondspits. Tijdens twee weekends in september of oktober bouwt de aannemer de aansluiting van de nieuwe toegangsweg tot de industrieparken E17/2 en E17/3 met Wolfsakker (fase 2B).  Hierdoor is deze weg twee weekends afgesloten voor verkeer. Er wordt een plaatselijke omleiding voorzien.

 

Omleidingen:

 • Verkeer vanuit Lokeren dat de E17 richting Gent wil nemen, rijdt door op de N47 tot aan de Lokerenbaan, keert daar en neemt de oprit naar de E17 aan de andere zijde van de weg. 
 • Verkeer op de E17 vanuit Gent met bestemming Zele neemt de afrit Lokeren, volgt de N47 tot de Vierschaarstraat en kan daar keren richting Zele. 

Fase 2C: half oktober tot eind november 2017

In de laatste fase blijft de afrit Zele vanuit Gent afgesloten om de fietstunnel af te werken. De omleiding blijft dezelfde als tijdens fase 2A.

 

Minder hinder

 • Uiterst korte uitvoeringstermijn
 • Verkeer op N47 blijft steeds in beide richtingen mogelijk
 • Rechts in, rechts  uit -> geen linksaf mogelijk
 • keerpunten aan Vierschaarstraat en Lokerenbaan
 • Op- en afritten zo weinig mogelijk afsluiten
 • Industrieparken E17/1, E17/2 en E17/3 blijven steeds bereikbaar vanaf de N47
  • Oosteindestraat open aan de N47 tot de nieuwe toegangsweg is aangelegd
  • Oeverstraat en Dijkstraat afwisselend dicht
 • In- en opritten zijn niet bereikbaar enkel als er beton- en asfalteringswerken zijn voor de deur 
 • De fietsomleiding blijft de hele duur van de werken dezelfde. 

Communicatie

Om alle ondernemers, bewoners en geïnteresseerden goed te informeren over deze werf, organiseerden we twee infovergaderingen op 8 november 2016. De presentatie (PDF) van de infoavond vindt u rechtsboven op deze pagina terug.

Digitale nieuwsbrief

U wilt graag op de hoogte blijven over dit project, schrijf u rechtsboven in op onze digitale nieuwsbrief.

Vragen?

Synductis

Met vragen over de nutswerken kunt u steeds terecht bij Synductis:

info@synductis.be
078 05 35 00

Bereikbaarheidsadviseur 

Voor ondernemers in en rond de werfzone zetten we een bereikbaarheidsadviseur in. Hij fungeert als brugfiguur tussen de opdrachtgevers en de ondernemers. Heb je als ondernemer vragen over je bereikbaarheid, over hoe je beleverd kan worden, over financiële tegemoetkomingen waarop je beroep kunt doen tijdens de werken, ... dan kun je bij hem terecht.

 

-> bereikbaarheidsadviseur voor ondernemers 

Jochen Goekint
bereikbaarheidsadviseur.ovl@wegenenverkeer.be
0471 12 49 04