E34 in Assenede: bouw brug Stroomstraat

Regio
Gemeente
Weg
Datum eind 2017- mei 2019

Nieuwe fase sinds 25 februari 2019: het kruispunt Stroomstraat/N49 is nu definitief dicht en het verkeer op N49 rijdt over één rijstrook in elke richting. Lees meer hieronder

Wat houden de werken in?

Het kruispunt van de E34 met de Stroomstraat verdwijnt. In de plaats komt een nieuwe brug over de E34/N49. De brug en de weg er naartoe telt één rijstrook in elke richting. Daarnaast, aan de oostkant van de weg, ligt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de brug scheidt een stootband het fietsverkeer van het gemotoriseerd verkeer.

Doordat het kruispunt verdwijnt, zal de E34 op- of afrijden hier niet langer mogelijk zijn. Om dit op te vangen, wordt de zuidelijke parallelweg tussen de Vaartstraat en de Stroomstraat verbreed en heraangelegd voor het lokale verkeer en het openbaar vervoer. De 'oude' Stroomstraat zal ter hoogte van het huidige kruispunt aansluiten op de parallelwegen.

 

    

Blik op de werf

Achtergrond

Deze werken kaderen binnen de ombouw van de N49 tot autosnelweg. De N49, de zogenaamde expresweg tussen Antwerpen en de kust, dateert van de jaren ‘70. Om deze weg veiliger en vlotter te maken, besliste de Vlaamse overheid om hem om te bouwen tot een autosnelweg.  Meer info over de ombouw op www.wegenenverkeer.be/ombouwN49.

Uitvoering van de werken

 • start: maart 2018
 • einde: begin mei 2019 (einde van de werken is afhankelijk van het weer)
 • werken in 4 fasen

Fase 1: afgerond

Welke werken?

 • Heraanleg en verbreding zuidelijke parallelweg (Hazelarenhoek) tussen Stroomstraat en Vaartstraat
 • Grondophogingen
 • Bouw brugpijlers

Fase 2: september tot 26 oktober (afgerond)

Welke werken?

Plaatsen liggers brug boven N49

Fase 3: 26 oktober tot 25 februari 2019 (afgerond)

Welke werken?

 • afwerken brugdek
 • verharding nieuwe weg

Verkeer?

Het verkeer op de E34 heeft twee rijstroken in elke richting. 

Fase 4: 25 februari tot begin mei 2019 

Welke werken?

 • Aanpassing Stroomstraat
 • afwerking brug

Verkeer?

 • N49:  één rijstrook in elke richting op de rijrichting waar niet gewerkt wordt. Verkeer rijdt via een doorsteek door de middenberm naar de andere richting.
 • Kruispunt N49/Stroomstaat gaat defintief dicht:

  • Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de kruispunten met de Vaartstraat en Oosthoek.

  • Ook fietsers en voetgangers kunnen het kruispunt niet meer oversteken totdat de brug volledig klaar is. 

Omleidingen

Afsluiten zuidelijke parallelweg (volledige duur werken): omleiding voor fietsers en landbouwverkeer

Afsluiten kruispunt Stroomstraat/N49: omleidingen voor fietsers, landbouw- en gemotoriseerd verkeer

 

Omleidingen openbaar vervoer

Door de werken ondervinden volgende buslijnen hinder:

 • 53  Gent Zuid - Ertvelde – Bassevelde
 • 98  Eeklo - Oosteeklo – Assenede

Via www.delijn.be kunt u de nieuwe reisroutes terugvinden. Ook aan de bushaltes zal De Lijn informeren. 

Hinder beperken

We nemen verschillende maatregelen om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden:

 • Door de brug in twee delen te bouwen (per weghelft) blijft verkeer op de E34 steeds in twee richtingen mogelijk.
 • Op één week na, wordt er niet gewerkt tijdens de zomervakantie (juli en augustus). Dan zijn er twee rijstroken in elke richting
 • Het kruispunt van de Stroomstraat met de N49 blijft tot na de winter open. 
 • Door tijdige communicatie weet u steeds waar u aan toe bent.