E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

Regio
Gemeente
Weg
Datum 20 maart 2017 tot eind 2018

Update: De werken aan de bruggen zijn klaar! Vanaf 3 oktober rijdt het verkeer terug over 3 volwaardige rijstroken richting Brussel. Op 5 oktober geldt dit ook voor de rijrichting Gent. Tot eind oktober plaatsen we nog geluidsschermen. Deze werken voeren we vanaf de pechstrook uit. Alle rijstroken blijven open, maar er geldt een snelheidsbeperking van 70km/u. Bedankt voor uw geduld tijdens de werken!

Werf in beeld

 

Sinds 20 maart 2017 werkt het Agentschap Wegen en Verkeer aan 2 nieuwe bruggen in de E40: de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg. Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 nieuwe geluidsschermen. Door een tijdelijke brug te bouwen naast de E40, blijft verkeer op de E40 in elke fase van de werken in beide richtingen mogelijk. De werken zullen tot het einde van 2018 duren.

Op deze pagina:

Wat houden de werken in?

Twee nieuwe bruggen in de E40 

Beide bruggen dateren van de jaren '50 en zijn aan vervanging toe. We maken van de gelegenheid gebruik om de bruggen te verbreden. Zo maken we niet alleen plaats voor twee pechstroken, maar voorzien we ook al ruimte voor een vierde rijstrook. Als in de toekomst de snelweg moet verbreed worden naar vier rijstroken, dan zijn de bruggen daarop voorzien.  De brug over de Tijarm wordt bovendien iets langer, zodat er ook een ventweg voor de bedrijvenzone aan eilandje Zwijnaarde onder de brug kan. 

Geluidsschermen

Tussen de Tijarm en de Hundelgemsesteenweg komen langs beide zijden van de E40 geluidsschermen. De bestaande schermen aan de zuidkant verdwijnen en worden vervangen door schermen van 4 m hoogte. Dat is 1m hoger dan de huidige schermen. Ze worden volledig betaald door het Agentschap wegen en Verkeer. Aan de noordkant is nu geen bescherming. Daar komen ook schermen van 4m hoogte. Hier staan gemeente Merelbeke en het Agentschap Wegen en Verkeer samen in voor de kosten. 

We kiezen voor mobiele schermen. Zo kunnen de schermen verplaatst worden als de E40 4 rijstroken krijgt in elke richting. 

 

Uitvoering van de werken 

De aannemer voert de werken uit in 4 fasen. De eerste fase startte op 18 april 2017. De werken moeten tegen eind 2018 klaar zijn.

Fase 1: 19 april tot 30 juni 2017 (afgerond)

In deze fase bouwt de aannemer een tijdelijke brug langs de zuidkant van de E40. Deze brug dient om tijdens de tweede fase het verkeer richting Brussel over te sturen. Zo blijft verkeer in de volgende fase mogelijk over drie versmalde rijstroken. 

Fase 2: 1 juli '17 tot 10 april 2018 (afgerond)

 De aannemer werkt aan de noordkant van de E40. Hij breekt beide bruggen af en bouwt twee nieuwe. De zone tussen beide bruggen wordt verbreed. 

Fase 3: 11 april tot begin oktober '18

Bij het afbreken van de tijdelijke brug neemt de aanenmer de rechterrijstrook rijrichting Brussel in voor twee weken. Deze afbraakwerken starten op 14 april en duren een tweetal weken.

De aannemer voert dezelfde werken uit als in fase 2, maar nu aan de zuidkant van de E40. Op het einde van deze fase plaatst hij geluidsschermen aan de zuidkant van de E40.

Verkeer van 1 tot 5 oktober

  • De Oude Gaversesteenweg gaat op 1 oktober terug open voor verkeer. Onder de nieuwe brug is een verhoogd fierspad aangelegd. 
  • Op 3 oktober rijdt het verkeer richting Brussel terug over drie volwaardige rijstroken
  • Op 5 oktober is ook alle signalisatie richting Gent aangepast. ook daar zijn vanaf dan terug 3 volwaardige rijstroken.  

Fase 4: oktober '18

In de laatste fase plaatst de aannemer geluidsschermen langs de noordkant van de E40. Dit kan zonder hinder voor het verkeer op de E40 en de Oude Gaversesteenweg. 

De pechstrook is ingenomen en er geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u richting Gent. 

 

 

Minder hinder

Het agentschap investeert in maatregelen die de hinder voor het verkeer en omwonenden beperken:

  • We bouwen een tijdelijk brug naast de E40 om de capaciteit op de E40 zo hoog mogelijk te houden tijdens de werken. Om de geluidsoverlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken, kiezen we voor geluids- en trillingsarme materialen.
  • We zorgen er met een beschermende koker voor dat er zo vaak mogelijk fietsers en voetgangers kunnen passeren onder de brug van de Oude Gaversesteenweg. 
  • We voeren alle materiaal aan via de E40, de ventwegen op eilandje Zwijnaarde en via het water (Tijarm). We maken geen gebruik van de Oude Gaversesteenweg. 
  • We zorgen voor een goede en tijdige communicatie naar alle doelgroepen.

Veiligheid

Voor de veiligheid van de wegarbeiders en de weggebruikers geldt een snelheidsbeperking van 70 km/u. 

Communicatie

  • We communiceren naar de directe omwonenden en inwoners van Merelbeke via infovergaderingen. De presentatie van de infovergadering op 26 september 2016 kunt u hier downloaden. De presentatie van de infovergadering van 30 maart 2017, vindt u hier
  • Rechtsbovenaan deze pagina kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Abonnees ontvangen updates over de werf rechtstreeks in hun mailbox. 
  • We informeren de buurt via bewonersbrieven.