Extra verlichting en cameratoezicht A12 carpoolparking Strombeek-Bever: aanpak zwerfvuil en sluikstort

Regio
Gemeente
Weg
Datum januari 2019

In de loop van de maand januari neemt het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente Grimbergen een aantal preventieve maatregelen rond het zwerfvuil dat overtreders achterlaten op de carpoolparking van Strombeek-Bever.

De parking langsheen de A12 ter hoogte van de uitrit n°2 met de Antwerpselaan (N276) ligt er vandaag droevig bij met zwerfvuil dat naast de vuilcontainers gedumpt wordt. De gemeente Grimbergen en AWV nemen daarom een aantal extra maatregelen om het misbruik terug te dringen.

Zo krijgt de parking langsheen de A12 ter hoogte van de uitrit n°2 die parallel met de Antwerpselaan (N276) ligt een betere verlichting tot aan de fietsenstalling, waardoor de verste en donkerste hoeken meteen zichtbaar zijn.
Een aankondigingsbord met cameratoezicht wordt geplaatst bij de inrit, zodat duidelijk is bij het oprijden van de parking dat er permanente monitoring is.

AWV verwijdert ook permanent 5 afvalcontainers (240 L) om overtreders niet verder te verleiden tot dumpen van alle mogelijke afval in én rond de containers en de fietsenstalling.

Wat wordt er in Vlaanderen gedaan om het probleem van het zwerfvuil aan te pakken?

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt tweemaandelijkse opruimbeurten waarbij het vuil langs onze gewestwegen en autosnelwegen geruimd wordt. Ook bij meldingen van onze wegentoezichters, of van gemeentebesturen of burgers, grijpen wij in en gaan we lokaal ruimen. 
Op de carpool- en autosnelwegparkings wordt het afval en het zwerfvuil sneller opgeruimd: in de winterperiode gemiddeld 2 maal per week en tussen april en september loopt dit zelfs op tot 3 keer per week.

Zwerfvuil stoort niet alleen, het opruimen ervan kost veel geld. Er wordt in Vlaanderen ieder jaar rond de 5.889 ton zwerfvuil gedumpt langs de gewestwegen en de autosnelwegen. Het kost ongeveer 6 miljoen euro om dat op te ruimen. Vlaams-Brabant neemt hiervan het grootste deel voor haar rekening met 3.706 ton afval aan een kostprijs van om en bij de 2 miljoen euro (cijfers 2017).

Afbeelding Carpoolparking Strombeek-Bever waar er preventiemaatregelen genomen worden tegen sluikstort
De carpoolparking Strombeek-Bever langsheen de A12