Geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Wezembeek-Oppem

Weg
Datum Zomer 2020

Het Agentschap Wegen en Verkeer plaatst in de zomer van 2020 nieuwe geluidsschermen langs de Ring rond Brussel (R0) in Wezembeek-Oppem. In totaal komen er over een afstand van ongeveer 6 kilometer, ook voor een stuk op grondgebied Kraainem, geluidswerende constructies op de binnenring tussen het op- en afrittencomplex van Wezembeek-Oppem en het kruispunt Vierarmen en op de buitenring tussen de Alfons Lenaertsstraat en het kruispunt Vierarmen. Op de locaties langs de projectzone waar op dit moment al (verouderde) geluidsschermen staan, zal Wegen en Verkeer ook nieuwe geluidsschermen plaatsen. De totale investeringskost voor deze werkzaamheden bedraagt 6 miljoen euro.

 

Aanbestedingsprocedure najaar 2019, uitvoering werken vanaf zomer 2020

Wegen en Verkeer werkt op dit moment de ontwerpplannen verder uit om in het najaar van 2019 de aanbestedingsprocedure op te starten en een aannemer aan te stellen. Die aannemer zal vanaf het de zomer van 2020 de werken uitvoeren. 

Groenwerken noodzakelijk voor plaatsing nieuwe schermen

Om de geluidsschermen op een aantal locaties langs de R0 te kunnen plaatsen, moet Wegen en Verkeer in bepaalde zones mogelijk groenwerken uitvoeren en bomen snoeien. Dit groenbeheer is noodzakelijk om de schermen te kunnen plaatsen. Bovendien zorgen te hoge bomen en struiken die dicht achter geluidsschermen staan ervoor dat het nut van de schermen teniet wordt gedaan door de weerkaatsing van het geluid. Die groenwerken zullen worden uitgevoerd in de winter van 2020, tijdens het hakhoutseizoen. 

Actieplan tegen omgevingslawaai

In 2010 lanceerde de Vlaamse Regering een actieplan tegen omgevingslawaai door wegverkeer. Voor de drukste autosnelwegen in Vlaanderen werd onderzocht wat hun geluidsimpact op de omgeving is en waar er geluidsschermen moeten komen ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.   

De Ring rond Brussel maakt deel uit van die lijst van drukste autosnelwegen. Uit de metingen van Wegen en Verkeer bleek dat op de locaties in Wezembeek-Oppem de geluidsniveaus de grens van 80 decibel overschrijden wat betekent dat Wegen en Verkeer 100% van de investeringskost voor de geluidsschermen op zich neemt. Pas vanaf 80 decibel betaalt Wegen en Verkeer de geluidsschermen volledig.