Gewestweg N21 Haacht en Werchter: herinrichting en heraanleg riolering

Weg
Datum 2016 - 2018

Update 05/04/'18: Door de weersomstandigheden van de voorbije weken konden de geplande asfalteringswerken niet doorgaan. Maandag 9 april krijgt de Werchtersesteenweg (tussen Scharent en Wijgmaalsesteenweg) alsnog een asfalt toplaag (bovenste asfaltlaag). Hierdoor zal er tijdelijke hinder zijn en zal er geen doorgang mogelijk zijn tussen Scharent en de Wijgmaalsesteenweg. De bewoners van de steenweg wiens bereikbaarheid bemoeilijkt wordt, worden hiervan op de hoogte gebracht door de aannemer. De omleiding voor het doorgaand verkeer blijft ongewijzigd.

  

 

Maatregel tegen doorgaand autoverkeer in werfzone

Sinds 18 december staat er een fysieke barrière aan het kruispunt van de Weistraat en de Wijgmaalsesteenweg.  Om filevorming te voorkomen zullen de verkeerslichten op oranje gesteld worden. De normale voorrangsregels zijn dan van toepassing op het kruispunt. De fysieke barrière moet beletten dat het doorgaande verkeer door de werfzone rijdt, want dat is gevaarlijk voor de fietsers en voetgangers. Het doorgaande autoverkeer moet omrijden via Scharent, zoals voordien.

Waarom wordt het project uitgevoerd?

De gewestweg N21 (Haachtsesteenweg en Werchtersesteenweg) beschikt vandaag over aanliggende fietspaden die door de drukte op deze gewestweg onvoldoende veilig zijn voor de zachte weggebruikers. Om die zachte weggebruikers beter te beschermen en het verkeer veiliger te maken, legt Wegen en Verkeer nu vrijliggende fietspaden aan die verder verwijderd zijn van de rijweg.

Klik hier om de technische grondplannen te downloaden.

Situering van het project

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Aquafin werken van april 2016 tot de februari 2018 aan de herinrichting van de gewestweg N21 (Haachtsesteenweg en Werchtersesteenweg). Vanaf het kruispunt met Scharent in Haacht tot het kruispunt met de Provinciebaan in Werchter vernieuwt Wegen en Verkeer het wegdek over een afstand van ongeveer 3 km.

Twee deelprojecten

De werken op de Haachtsesteenweg (N21) zijn opgedeeld in twee deelprojecten. In deelproject 1 wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de Provinciebaan tot het kruispunt met de Wijgmaalsesteenweg. In deelproject 2 werkt Wegen en Verkeer tussen de Wijgmaalsesteenweg en het kruispunt met Scharent.

Faseringsplan N21 Haacht

 

Deelproject 1: Provinciebaan tot Wijgmaalsesteenweg

In deelproject 1 wordt een nieuwe toplaag voor het wegdek voorzien en worden er vrijliggende fietspaden aan beide zijden van de weg aangelegd. 

Deelproject 2: Wijgmaalsesteenweg tot Scharent

In deelproject 2 worden er opnieuw eerst nutswerken uitgevoerd waarna Aquafin het huidige rioleringsstelsel vernieuwt. Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat regen en afvalwater afzonderlijk afvoert. Hierdoor moeten er in dit deel van de werken ook huisaansluitingen worden vernieuwd. Wanneer de rioleringswerken zijn afgerond, vernieuwt Wegen en Verkeer ook in dit deel van de gewestweg het wegdek en worden er vrijliggende fietspaden aangelegd.

Hinder voor het verkeer

Deelproject 1: versmalde rijstroken

In deelproject 1, tussen de Provinciebaan en de Wijgmaalsesteenweg, is er omleiding voor het vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton via de Provinciebaan, de E314 en de Mechelsesteenweg (N26)

Deelproject 2: afgesloten voor het verkeer

Deelproject 2, tussen de Wijgmaalsesteenweg en Scharent, is afgesloten voor het verkeer vanaf augustus 2016 tot het einde van de werken in 2018. Het autoverkeer en fietsers moeten verplicht in beide richtingen een omleiding volgen.

Omleidingen voor autoverkeer en fietsers

De Werchtersesteenweg (N21) is een drukke verbindingsweg. Dit betekent dat de hinder vanaf de eerste dag van de werken voor iedereen voelbaar is. Daarom worden omleidingen voor het doorgaand verkeer en fietsers voorzien vanaf de start van de werken in april.

Omleiding autoverkeer

  • Het verkeer tussen Haacht en Aarschot kan een omleiding volgen via de Stationsstraat, Provinciesteenweg, Mechelsesteenweg (N26) tot in Herent en vervolgens de E314 oprijden tot in Aarschot.
  • Het verkeer voor Werchter en Rotselaar kan hun bestemming bereiken via uitrit 21 (Holsbeek), de stationsstraat en de Provinciebaan (zie kaart).
  • Het verkeer naar Brussel raadt Wegen en Verkeer aan gebruik te maken van de E314 vanaf de Provinciebaan (Holsbeek, nr. 21) of Mechelsesteenweg (Herent, nr. 19).

Fietsers

  • kunnen tijdens de werken altijd een omleiding volgen via Scharent en Hanewijk.

 

Lokaal verkeer

De werfzone is lokaal bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Afhankelijk van waar de aannemer op een specifiek moment werkzaamheden uitvoert, is een woning of handelszaak afwisselend toegankelijk vanuit Werchter of Haacht. De volledige werfzone tussen Haacht en Werchter afrijden, is niet mogelijk.

De gemeenten nemen ook bijkomende maatregelen om de omliggende straten leefbaar te houden. Een verlaging van de snelheid naar 30 km/u, enkel plaatselijk verkeer toelaten of een parkeerverbod behoren tot deze maatregelen. Op de kaart hierboven worden de maatregelen langs de werfzone weergegeven. In welke bijkomende straten de gemeenten deze maatregelen ook doorvoeren, vindt u terug op de uitgebreide kaart. Die kaart kan u rechts bovenaan downloaden.

Handelaars blijven bereikbaar

Om de handelaars en de bewoners in deelproject 2 bereikbaar te houden werken de verschillende projectpartners met een zonesysteem. Hierbij wordt de weg in korte zones ingedeeld waarbij er afwisselend wordt gewerkt zodat Wegen en Verkeer werkt in de zones waar de nutsmaatschappijen of Aquafin al gewerkt hebben en omgekeerd. Op deze manier kunnen we de uitvoeringstermijn van de werken zo kort mogelijk houden en proberen we de handelaars en huizen bereikbaar te houden. Via de nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de lokale bereikbaarheid van deelproject 2.

Infomoment van 24 maart 2016

Op 24 maart 2016 organiseerde Wegen en Verkeer samen met de projectpartners een infomoment voor de omwonenden over de werken aan de gewestweg. De presentatie van die infoavond kan u rechts bovenaan terugvinden.