Guldenbodemlaan: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 30/09/2016 tot zomer 2018

De werken op de Guldenbodemlaan zijn bijna afgerond. Naar verwachting op donderdag 12 juli stelt het agentschap de weg weer open voor het verkeer in beide richtingen. Alle omleidingen komen daarmee ook te vervallen. 

De Guldenbodemlaan, vanaf het reeds vernieuwde kruispunt met de Sittardstraat tot en met het kruispunt met de Kernielerweg, en de Ervaertstraat worden opnieuw aangelegd. De werken startten najaar 2016 en worden tegen de zomer van 2018 afgerond.

Over de volledige lengte van de Guldenbodemlaan en Ervaertstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. In de Ervaertstraat worden samen met deze werken ook de nutsleidingen aangepast. In de Guldenbodemlaan gebeurde dit al in de vorige fase (2013-2014). Hier zijn nu enkel nog kleine aanpassingen nodig. 
De Guldenbodemlaan krijgt hetzelfde wegprofiel als de Sittardstraat, met aan beide zijden van de weg een fietspad en voetpad. Het kruispunt met de Kernielerweg wordt aangepast zodat de rijrichting vanuit de Guldenbodemlaan naar Kernielerweg (en andersom) de prioritaire rijrichting wordt. Na de herinrichting zal deze as als hoofdweg gelden en zal het verkeer komende vanuit de Gillebroek voorrang moeten geven.

Verloop van de werken

De werken zijn opgedeeld in 3 grote fases: 
1. de Ervaertstraat vanaf huisnummer 20 (de 2 doodlopende delen) - AFGEROND
2. de Ervaertstraat tussen de Guldenbodemlaan en huisnummer 20 - AFGEROND
3. de Guldenbodemlaan, inclusief het kruispunt met de Kernielerweg/Gillebroek - augustus 2017 - zomer 2018

 

Eenrichtingsverkeer Guldenbodemlaan tot midden juli

Om de veiligheid van bewoners, voetgangers en fietsers, én onze arbeiders te kunnen garanderen, zal er tijdens de rioleringswerken op de Guldenbodemlaan eenrichtingsverkeer gelden voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer kan vanaf 1 augustus 2017 op de Guldenbodemlaan enkel nog vanaf de Sittardstraat richting de Gillebroek/Kernielerweg rijden. In de andere richting voorziet het agentschap een omleiding. Naar verwachting wordt de Guldenbdemlaan op 12 juli weer opengesteld voor het verkeer in beide richtingen. 

In het voorjaar van 2018 werd ook het kruispunt met Gillebroek aangepast. Op het kruispunt is de rijrichting vanuit de Guldenbodemlaan naar Kernielerweg (en andersom) nu de prioritaire rijrichting. Het verkeer komende vanuit de Gillebroek moet hier nu voorrang geven.

 

Zwaar verkeer rijdt om via de N20 richting Tongeren en via de N79 terug naar Borgloon. Deze omleiding geldt tijdens de volledige duur van de werken op de Guldenbodemlaan, naar verwachting tot de zomer van 2018.