Guldenbodemlaan: Herinrichting

Regio
Gemeente
Weg
Datum 30/09/2016 tot zomer 2018

UPDATE 

Guldenbodemlaan afgesloten op woensdag 27 juni wegens asfalteringswerken.

Op woensdag 27 juni voert de aannemer vanaf 6 uur ’s morgens asfalteringswerken uit in de Guldenbodemlaan. Hij legt dan een nieuwe toplaag asfalt over de volledige lengte van de rijweg. Om deze werken vlot te kunnen uitvoeren, wordt de Guldenbodem volledig afgesloten voor alle verkeer. Er gelden omleidingen voor doorgaand en plaatselijk verkeer. Woensdagavond gaat de Guldenbodemlaan opnieuw open voor eenrichtingsverkeer van de Sittardstraat naar de Kernielerweg, zoals vandaag ook al het geval is.

Meer informatie vindt u onderaan deze pagina. 

Opgelet: Asfalteringswerken zijn sterk weersafhankelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan de planning opschuiven.

 

De Guldenbodemlaan, vanaf het reeds vernieuwde kruispunt met de Sittardstraat tot en met het kruispunt met de Kernielerweg, en de Ervaertstraat worden opnieuw aangelegd. De werken startten najaar 2016 en worden tegen de zomer van 2018 afgerond.

Over de volledige lengte van de Guldenbodemlaan en Ervaertstraat komt een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuw wegdek. In de Ervaertstraat worden samen met deze werken ook de nutsleidingen aangepast. In de Guldenbodemlaan gebeurde dit al in de vorige fase (2013-2014). Hier zijn nu enkel nog kleine aanpassingen nodig. 
De Guldenbodemlaan krijgt hetzelfde wegprofiel als de Sittardstraat, met aan beide zijden van de weg een fietspad en voetpad. Het kruispunt met de Kernielerweg wordt aangepast zodat de rijrichting vanuit de Guldenbodemlaan naar Kernielerweg (en andersom) de prioritaire rijrichting wordt. Na de herinrichting zal deze as als hoofdweg gelden en zal het verkeer komende vanuit de Gillebroek voorrang moeten geven.

Verloop van de werken

De werken zijn opgedeeld in 3 grote fases: 
1. de Ervaertstraat vanaf huisnummer 20 (de 2 doodlopende delen) - AFGEROND
2. de Ervaertstraat tussen de Guldenbodemlaan en huisnummer 20 - AFGEROND
3. de Guldenbodemlaan, inclusief het kruispunt met de Kernielerweg/Gillebroek - augustus 2017 - zomer 2018

 

Eenrichtingsverkeer Guldenbodemlaan vanaf 1 augustus

Om de veiligheid van bewoners, voetgangers en fietsers, én onze arbeiders te kunnen garanderen, zal er tijdens de rioleringswerken op de Guldenbodemlaan eenrichtingsverkeer gelden voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer kan vanaf 1 augustus op de Guldenbodemlaan enkel nog vanaf de Sittardstraat richting de Gillebroek/Kernielerweg rijden. In de andere richting voorziet het agentschap een omleiding. 

Van maandag 27 november tot maart 2018 wordt ook het kruispunt met Gillebroek aangepast. Om de werken aan dit kruispunt te kunnen uitvoeren, wordt Gillebroek tussen de Guldenbodemlaan en de Tongersesteenweg afgesloten in beide richtingen. Als u de Guldenbodemlaan uitrijdt, moet u verplicht linksaf rijden naar de Kernielerweg richting Kortessem. Plaatselijk verkeer dat vanuit Kerniel richting het centrum wil rijden, wordt omgeleid via Boeshoven naar de Tongersesteenweg.

Zwaar verkeer rijdt om via de N20 richting Tongeren en via de N79 terug naar Borgloon. Deze omleiding geldt tijdens de volledige duur van de werken op de Guldenbodemlaan, naar verwachting tot de zomer van 2018.

 

Asfalteringswerken Guldenbodemlaan op woensdag 27 juni

Op woensdag 27 juni voert de aannemer vanaf 6 uur ’s morgens asfalteringswerken uit in de Guldenbodemlaan. Hij legt dan een nieuwe toplaag asfalt over de volledige lengte van de rijweg. Dat moet in één beweging gebeuren om de kwaliteit en de levensduur van het nieuwe wegdek te verhogen. Ook de wegmarkering wordt die dag aangebracht.  Opgelet: Asfalteringswerken zijn sterk weersafhankelijk. Bij slechte weersomstandigheden kan de planning opschuiven.

Tijdens deze werken wordt de Guldenbodemlaan volledig afgesloten voor alle verkeer. De zijstraten die uitkomen in de werfzone worden ook tijdelijk afgesloten ter hoogte van de werfzone. In de Guldenbodemlaan zal een parkeerverbod gelden.
Op woensdagavond, zodra het asfalt voldoende is afgekoeld, zal de Guldenbodemlaan opnieuw worden opengesteld voor eenrichtingsverkeer van de Sittardstraat naar de Kernielerweg, zoals vandaag ook al het geval is.

We voorzien een omleiding vanaf het kruispunt van de Steenweg Borgloon (N754) en Sittardstraat (N754a) via de zijtak van de Sittardstraat, Hagebroekstraat, Tapstraat en Oorsprongstraat naar de Rullecovenstraat (N76). Lokaal verkeer kan uiteraard ook nog van de Kernielerweg via de Kanunnik Darisstraat en Stationsstraat rijden.

Naar verwachting zal er vanaf 12 juli opnieuw tweerichtingsverkeer op de Guldenbodemlaan mogelijk zijn. Meer informatie hierover volgt later.