Heraanleg Bisschoppenhoflaan (N120) tussen Oude Bosuilbaan en Merksemsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum 6 maart - december 2017

Update 23/05/2017: De werken aan de rijweg zijn intussen volledig klaar en het verkeer op de Bisschoppenhoflaan kan opnieuw in beide richtingen over twee rijstroken rijden. Vanaf maandag 29 mei tot het einde van dit jaar voeren de nutsmaatschappijen (Water-Link, Eandis) nog werken uit aan het voet- en fietspad. 

Van 6 maart tot en met 23 mei 2017 pakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne aan. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) werd het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. De oude, versleten betonplaten werden daarbij opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers komt er een nieuw fietspad in asfalt (de asfaltering gebeurt eind 2017 nadat de werken van de nutsmaatschappijen afgerond zijn). De werken betekenen een sterke verbetering van het comfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. 

Werken in 4 fases

Om de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken, zijn de werken verdeeld in vier fases. Tijdens de eerste twee fases (van 6 maart tot midden mei) werd de rijweg vernieuwd en het fietspad opgebroken. Fases 3 en 4 (van midden mei tot december) zijn nodig voor de nutswerken en de afwerking van het fietspad, maar zullen weinig hinder veroorzaken. Als alles volgens schema verloopt, zullen de werken in de loop van december afgerond zijn.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Voorbereidende werken: vanaf 6 maart 2017 (AFGEROND)

In de week van 6 maart start de aannemer met de voorbereiding van de werf. Dit houdt onder meer in: het aanleggen van tijdelijke doorsteken door de middenberm, het plaatsen van signalisatie en het rijklaar maken van de parkeerstrook. Doorgaand verkeer ondervindt hier weinig hinder van. Parkeren aan de noordzijde van de Bisschoppenhoflaan is vanaf dan niet meer toegelaten.

Fase 1: van 13 maart tot 5 april 2017 (AFGEROND)

Tijdens de eerste fase wordt de rijweg vernieuwd. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek ter hoogte van de Oude Bosuilbaan naar de andere zijde geleid. Het bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op de plaats waar nu de parkeerstrook ligt. Op deze manier blijven de handelszaken en de bewoners permanent bereikbaar.

Fase 2: van 18 april tot 18 mei 2017 (AFGEROND)

Tijdens fase 2 wordt er gewerkt aan de parkeerstrook en het fietspad. Doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft mogelijk over één rijstrook op de andere zijde. Bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op het nieuw aangelegde asfalt. Ook in deze fase blijven de handelszaken dus maximaal bereikbaar. Eventuele hinder door de aanleg van de parkeerstrook ter hoogte van een pand zal tijdig worden gecommuniceerd en blijft beperkt tot drie maal twee dagen.

Fase 3: van 29 mei tot december 2017

In fase 3 vernieuwen de nutsmaatschappijen de waterleidingen, de elektriciteitsleidingen en de gasleidingen. Dit zijn zeer plaatselijke werken in het fietspad en voetpad. Vanaf nu verloopt het gemotoriseerd verkeer opnieuw over twee rijstroken in elke richting.

De nutswerken starten vanaf maandag 29 mei en duren tot het einde van dit jaar. Bedrijven en woningen blijven steeds bereikbaar, maar indien plaatselijk enige hinder onvermijdelijk blijkt, zullen de nutsmaatschappijen de betrokken bewoners/bedrijven hierover tijdig inlichten. De bereikbaarheidsadviseur die door AWV werd aangesteld in het kader van de infrastructuurwerken, blijft nog bereikbaar tot en met 9 juni. Na die datum kunnen bewoners en ondernemers met vragen over de nutswerken terecht bij nutsmaatschappijen Water-Link en Eandis. Dat kan via het nummer 078/35.35.09 (Water-Link) of 078/35.35.34 (Eandis).

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Fase 4: 3 dagen in december 2017

Na de werken van de nutsmaatschappijen wordt het fietspad geasfalteerd. Hierdoor zal er lokaal hinder zijn gedurende maximaal drie werkdagen.