Heraanleg Bisschoppenhoflaan (N120) tussen Oude Bosuilbaan en Merksemsesteenweg

Regio
Gemeente
Weg
Datum laatste fase: 29 november - eind 2017

Update 19/12/2017: Door het winterweer kon er vorige week nauwelijks gewerkt worden op de Bisschoppenhoflaan. De aannemer is nu gestart met het klinkeren van de scheidingsstrook tussen rijbaan en fietspad. De aannemer doet zijn uiterste best om nog voor het jaareinde zoveel als mogelijk te kunnen klinkeren. Pas als alle klinkerwerken klaar zijn, kan de toplaag asfalt van het fietspad aangelegd worden (de klinkers vormen immers de boord van het fietspad). De toplaag zal daarom niet meer voor het einde van het jaar geplaatst kunnen worden. Eens de klinkerwerken afgerond zijn en de temperaturen het toelaten, zal de aannemer de toplaag plaatsen. Tot zolang moeten fietsers nog even gebruik maken van het voetpad en daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen voor voetgangers. Meer info kun je vinden in de nieuwsbrief van 19 december (zie rechterkolom). 

Van 6 maart tot en met 23 mei 2017 pakte het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne aan. Tussen de Oude Bosuilbaan en de Merksemsesteenweg (N130) werd het wegdek in de richting van Antwerpen volledig vernieuwd. De oude, versleten betonplaten werden daarbij opgebroken en vervangen door een nieuwe rijweg in asfalt. Voor fietsers komt er een nieuw fietspad in asfalt (aparte fase rond eind 2017). De werken betekenen een sterke verbetering van het comfort en de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. 

Werken in 4 fases

Om de hinder tijdens de werken zo veel mogelijk te beperken, zijn de werken verdeeld in vier fases. Tijdens de eerste twee fases (van 6 maart tot midden mei) werd de rijweg vernieuwd en het fietspad opgebroken. Fases 3 en 4 (van midden mei tot december) zijn nodig voor de nutswerken en de afwerking van het fietspad, maar zullen weinig hinder veroorzaken. Als alles volgens schema verloopt, zullen de werken tegen eind december afgerond zijn.

Kaart te downloaden onder 'documenten' rechts bovenaan.

Voorbereidende werken: vanaf 6 maart 2017 (AFGEROND)

In de week van 6 maart start de aannemer met de voorbereiding van de werf. Dit houdt onder meer in: het aanleggen van tijdelijke doorsteken door de middenberm, het plaatsen van signalisatie en het rijklaar maken van de parkeerstrook. Doorgaand verkeer ondervindt hier weinig hinder van. Parkeren aan de noordzijde van de Bisschoppenhoflaan is vanaf dan niet meer toegelaten.

Fase 1: van 13 maart tot 5 april 2017 (AFGEROND)

Tijdens de eerste fase wordt de rijweg vernieuwd. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een doorsteek ter hoogte van de Oude Bosuilbaan naar de andere zijde geleid. Het bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op de plaats waar nu de parkeerstrook ligt. Op deze manier blijven de handelszaken en de bewoners permanent bereikbaar.

Fase 2: van 18 april tot 18 mei 2017 (AFGEROND)

Tijdens fase 2 wordt er gewerkt aan de parkeerstrook en het fietspad. Doorgaand verkeer richting Antwerpen blijft mogelijk over één rijstrook op de andere zijde. Bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op het nieuw aangelegde asfalt. Ook in deze fase blijven de handelszaken dus maximaal bereikbaar. Eventuele hinder door de aanleg van de parkeerstrook ter hoogte van een pand zal tijdig worden gecommuniceerd en blijft beperkt tot drie maal twee dagen.

Fase 3: van 29 mei tot november 2017 (AFGEROND)

In fase 3 vernieuwen de nutsmaatschappijen de waterleidingen, de elektriciteitsleidingen en de gasleidingen. Dit zijn zeer plaatselijke werken in het fietspad en voetpad. Vanaf nu verloopt het gemotoriseerd verkeer opnieuw over twee rijstroken in elke richting.

Fase 4: van 29 november tot eind 2017

Vanaf woensdag 29 november zijn de nutswerken afgerond en kan AWV de laatste werken aan de Bisschoppenhoflaan aanvatten. De voornaamste werken die nog moeten gebeuren, zijn het asfalteren van het fietspad en het aanleggen van de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijbaan in klinkers. Daarnaast zullen er ook nog kortstondige asfalteringswerken plaatsvinden aan de kruispunten van de Bisschoppenhoflaan met de Santvoortbeeklaan en de Keesinglaan en op de linkerrijstrook (+- 50m) van de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Santvoorbeeklaan. Tot slot wordt de middenberm nog ‘opgekuist’ ter hoogte van de Oude Bosuilbaan.

Timing en hinder fase 4

De werken aan de scheidingsstrook tussen het fietspad en de rijbaan starten op woensdag 29 november en zullen het meeste tijd in beslag nemen. Over een afstand van ongeveer 1 km worden de klinkers en de onderlaag van het fietspad aangelegd. Om de hinder te beperken wordt dit telkens in kortere zones van circa 100m aangelegd. Per zone heeft de aannemer ongeveer twee dagen werk. De aannemer zal gelijktijdig met twee ploegen werken. Hierdoor wordt er steeds gewerkt over een afstand van 200m in totaal. Om de opritten zo goed mogelijk bereikbaar te houden, zal de aannemer tijdelijke steenslag aanbrengen in deze zones. Pas op het moment dat de aannemer de klinkers effectief legt, wordt de steenslag terug weggenomen. Zo kunnen we de hinder voor bewoners en handelszaken sterk beperken en is het enkel gedurende korte tijd even niet mogelijk om met de wagen een oprit of garage te bereiken. Tijdens de werken aan de scheidingsstrook zal de parkeerstrook over de volledige afstand van de werfzone (tussen Oude Bosuilbaan en Merksemsesteenweg) tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. 

Afwerking fietspad loopt vertraging op

Door het winterweer kon er in de week van 11 december nauwelijks gewerkt worden op de Bisschoppenhoflaan. De aannemer is daardoor een week later gestart met het klinkeren van de scheidingsstrook tussen rijbaan en fietspad. De aannemer doet zijn uiterste best om nog voor het jaareinde zoveel als mogelijk te kunnen klinkeren. Pas als alle klinkerwerken klaar zijn, kan de toplaag asfalt van het fietspad aangelegd worden (de klinkers vormen immers de boord van het fietspad). De toplaag zal daarom niet meer voor het einde van het jaar geplaatst kunnen worden.

Om een kwalitatieve en duurzame uitvoering van het nieuwe fietspad te kunnen garanderen, moet de temperatuur bij het asfalteren voldoende hoog zijn. Voor het aanbrengen van de onderlaag asfalt is dit iets minder cruciaal in vergelijking met het aanbrengen van een toplaag. Voor een toplaag is een temperatuur van minstens 5°C vereist. Daarnaast moet het ook droog zijn bij het aanbrengen van het asfalt. Eens de klinkerwerken afgerond zijn en de temperaturen het toelaten, zal de aannemer de toplaag plaatsen. Tot zolang moeten fietsers nog even gebruik maken van het voetpad en daarbij de nodige voorzichtigheid in acht nemen voor voetgangers.

Planning erg weersafhankelijk

AWV en de aannemer engageren zich om de werken aan de Bisschoppenhoflaan voor het einde van het jaar volledig af te ronden, maar het weer is hierin een cruciale factor. Koude en natte weersomstandigheden zijn erg nefast en kunnen de werkzaamheden doen vertragen of uitstellen. De hierboven vermelde planning van fase 4 is onder voorbehoud van weers- of andere onvoorziene omstandigheden en kan bijgevolg nog wijzigen.