Heraanleg Provincialeweg (N17) in Sint-Amands

Regio
Gemeente
Weg
Datum nabije toekomst

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant in de nabije toekomst een grondige vernieuwing van de Provincialeweg (N17) in Sint-Amands. De gewestweg wordt volledig heraangelegd tussen de Oppuurseweg en de grens met Oost-Vlaanderen. Voor fietsers komen er vrijliggende fietspaden naast de weg. De start van de werken is echter nog niet voor meteen. Voor de aanleg van de vrijliggende fietspaden zijn er tientallen grondverwervingen nodig en dat neemt tijd in beslag. Meer info over de planning leest u hieronder. 

Nieuwe fietspaden voor de Provincialeweg

AWV wil de verkeersveiligheid op de Provincialeweg verbeteren en zorgen dat het zowel voor autoverkeer als voor fietsers comfortabel rijden is. Daarom zullen een aantal ingrepen gedaan worden. Zo wordt het wegdek tussen het kruispunt met de Oppuurseweg en de grens met Dendermonde tot en met de fundering volledig vernieuwd. Er komen ook nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. De belangrijkste ingreep is echter de nieuwe, vrijliggende fietspaden langs beide zijden van de rijbaan. Eindelijk zal het mogelijk zijn om voldoende veilig langs de N17 te fietsen. Met die ingreep hoopt de Vlaamse overheid dan ook meer mensen aan te zetten om meer de fiets te gebruiken en minder in de file te staan.

​Huidig wegprofiel:

Toekomstig wegprofiel met vrijliggende fietspaden:

 

Enkele ontwerppunten in detail

Kruispunt N17 met Oppuurseweg/Lippelodorp

Het kruispunt van de Provincialeweg met de Oppuurseweg/Lippelodorp wordt heringericht tot een lichtengeregeld kruispunt. De verkeerslichten zullen de veiligheid van alle weggebruikers verbeteren. Om de doorstroming op de N17 zo goed mogelijk te garanderen zijn verkeerslichten in dit geval te verkiezen boven bijvoorbeeld een rotonde. Een rotonde schakelt verkeersstromen gelijk, wat hier geen goede keuze zou zijn omdat de verkeersintensiteiten van de hoofdweg (N17) en de zijstraten erg verschillend zijn. Op een lichtengeregeld kruispunt zijn overstekende fietsers ook beter zichtbaar en kan het kruispunt conflictvrij (d.w.z. zonder conflicten tussen verschillende verkeersstromen) geregeld worden.

Op het kruispunt komen er ook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met middeneilanden op de Provincialeweg. Voor fietsers komen er nieuwe fietspaden en voor afslaand verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien. De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst zodat ze meer tegenover elkaar komen te liggen. 

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan

Ook aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan komen er veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met nieuwe middeneilanden. Ook hier komen er langs beide zijden van de Provincialeweg nieuwe fietspaden. Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad tevens dubbelrichting. Voor verkeer komende van Dendermonde wordt een linksafslagstrook voorzien. Het verkeer op de Provincialeweg (hoofdweg) zal voorrang krijgen op het verkeer van de Oude Heirbaan. 

Enkelrichtingsfietspaden langs N17

Langs beide kanten zal de Provincialeweg uitgerust worden met enkelrichtingsfietspaden. Een apart fietspad in beide richtingen is immers veiliger voor fietsers dan een dubbelrichtingsfietspad. Een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde zou betekenen dat iedereen die aan de andere kant fietst, verplicht wordt om de gewestweg over te steken. Dat vergroot de kans op conflicten met het autoverkeer en onveilige situaties. Voor de verkeersveiligheid en het comfort van de fietser zijn fietspaden langs beide kanten dan ook een betere oplossing. 

Voor de aanleg van enkelrichtingsfietspaden zijn er een aantal onteigeiningen nodig.

Timing en planning heraanleg Provincialeweg (N17)

De heraanleg van de Provincialeweg was oorspronkelijk voorzien in het voorjaar van 2018. Door de werken op de N41 in maart 2018, werd beslist de werken aan de N17 uit te stellen. Het plan was om in het voorjaar van 2019 de weg opnieuw aan te leggen met aanliggende fietspaden. Een aantal jaar later, na de nodige onteigeningen, zouden dan vrijliggende fietspaden aangelegd worden. 

Na overleg met de gemeente Puurs en Sint-Amands is beslist om de heraanleg meteen uit te voeren volgens het finale ontwerp, dus met vrijliggende fietspaden. Het voordeel van deze aanpak is dat we van het uitstel omwille van de werken aan de N17 nuttig  gebruik kunnen maken om de aanleg van het definitieve ontwerp voor te bereiden. Verder voorkomen we ook dat we in een tijdspanne van een aantal jaren verschillende keren ingrijpende werken met ernstige hinder op de Provincialeweg moeten uitvoeren.

De start van de werken behouden in het voorjaar van 2019 is echter niet mogelijk. De onteigeningen die nodig zijn om vrijliggende fietspaden aan te leggen, kunnen niet binnen die tijdsspanne uitgevoerd worden. Wanneer de werken starten hangt af van hoe vlot de grondverwervingen verlopen.    

Communicatie

Naast het proces van de grondverwervingen loopt tegelijkertijd het ontwerp- en vergunningsproces om de werken voor te bereiden. In de loop van 2019 bereiden we de aanvraag voor een nieuwe omgevingsvergunning voor zodat de vergunningsprocedure afgerond is eens de onteigeningen klaar zijn. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor deze vergunning kunnen alle geïnteresseerden het nieuwe ontwerp komen inkijken. In aanloop naar de werken zal AWV nog uitgebreid communiceren en volgt er nog een infovergadering over de aanpak van de werken.

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden over dit project. Telkens als er nieuws te melden valt, ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan. Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.